Keep your goals to yourself | Derek Sivers

1,844,413 views ・ 2010-09-02

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
Бигзор хар кадоми шумо
00:16
Everyone, please think of your biggest personal goal.
0
16371
3015
дар бораи максади асосии худ фикр кунед.
00:20
For real -- you can take a second. You've got to feel this to learn it.
1
20117
3548
Чидди. Дар сония фикр кунед. Ба шумо лозим аст инро хис кунед, то ки фахмед.
00:23
Take a few seconds and think of your personal biggest goal, okay?
2
23689
3301
Якчанд лахза дар бораи максади асосии худ фикр кунед, майлаш?
Тасаввур кунед, ки худи хозир
00:27
Imagine deciding right now that you're going to do it.
3
27427
2681
шумо ба хулосае омадед, ки ба максадатон расед.
00:30
Imagine telling someone that you meet today what you're going to do.
4
30132
3269
Тасаввур кунед, ки имруз шумо ин масади худро ба касе накл мекунед.
00:33
Imagine their congratulations,
5
33425
2235
Табрикот ва шодии
00:35
and their high image of you.
6
35684
1552
онхоро дар чашмонашон тасаввур кунед.
00:37
Doesn't it feel good to say it out loud?
7
37260
2349
Магар инро ба забон овардан хуш нест?
00:39
Don't you feel one step closer already,
8
39633
2466
Магар шумо хис намекунед, ки як кадами
00:42
like it's already becoming part of your identity?
9
42123
2454
дигар задед-ба мисле ки максадхои ояндаи шумо аллакай кисми шахсияти шумо мешаванд?
00:44
Well, bad news: you should have kept your mouth shut,
10
44601
3996
Хабари бад он аст, ки шумо бояд забонро нигох доред,
00:48
because that good feeling
11
48621
1429
чунки ин хисси форам
00:50
now will make you less likely to do it.
12
50074
2071
ба максад расидани шуморо халал мерасонад.
00:52
The repeated psychology tests have proven
13
52755
2326
Тачрибахои чандкаратаи психологи исбот мекунад,
00:55
that telling someone your goal makes it less likely to happen.
14
55105
3348
ки накшахои худро ба касе накл кардан,
онхоро камамалишаванда мекунад.
00:59
Any time you have a goal,
15
59366
1305
Вакте, ки шумо максад доред,
01:00
there are some steps that need to be done,
16
60695
2024
бояд барои амалишавии он
01:02
some work that needs to be done in order to achieve it.
17
62743
2581
ташаббус гиред.
01:05
Ideally you would not be satisfied until you'd actually done the work.
18
65348
3296
Аз руи назария шумо каноатманд намешудед, то ин кор ба итмом нарасад,
01:08
But when you tell someone your goal and they acknowledge it,
19
68668
2872
вале вакте, ки шумо дар бораи накшахоятон ба касе накл мекунед, ва у онхоро медонад —
01:11
psychologists have found that it's called a "social reality."
20
71564
2903
рухшиносон инро хакикати ичтимои меноманд —
01:14
The mind is kind of tricked into feeling that it's already done.
21
74491
3010
хиссе, ки дар дом эхсос мекунад, ки кор тамом шудааст.
01:17
And then because you've felt that satisfaction,
22
77525
2255
Ва аз оне, ки шумо ин каноатмандиро хис кардед,
01:19
you're less motivated to do the actual hard work necessary.
23
79804
2948
шумо кушиши худро камтар мекунед
нисбати амали шудани ин кор.
01:22
(Laughter)
24
82776
1309
01:24
So this goes against conventional wisdom
25
84109
2032
Ин мухолифи хикматест, ки аз тарафи омма кабул карда шудааст,
01:26
that we should tell our friends our goals, right?
26
86165
2389
дар бораи он, ки мо бояд накшахои худро ба дустон накл кунем,
01:28
So they hold us to it.
27
88578
2525
то ки дустон моро дар бораи онхо ба ёд оранд.
01:31
So, let's look at the proof.
28
91127
2109
Биёед ба исботхо назар андозем.
01:33
1926: Kurt Lewin, founder of social psychology,
29
93260
2826
Дар соли 1926 Курт Левин, асосгузори психологияи ичтимои,
инро «таъин кардан» номид.
01:36
called this "substitution."
30
96110
1480
01:37
1933: Wera Mahler found when it was acknowledged by others,
31
97614
3365
Дар соли 1933 Вера Маллер ошкор кард,
ки мо ба хакикате бовар мекунем,ки аз тарафи атрофиён эътироф шудааст.
01:41
it felt real in the mind.
32
101003
1715
01:42
1982, Peter Gollwitzer wrote a whole book about this,
33
102742
2494
Дар соли 1982 Питер Голлвитсер дар бораи ин китоби том навиштааст,
01:45
and in 2009,
34
105260
1543
дар соли 2009
01:46
he did some new tests that were published.
35
106827
2547
вай якчанд тачрибахои навро гузаронид, ки нашр шуданд.
01:49
It goes like this:
36
109398
1468
Вай ин хел мекард:
01:50
163 people across four separate tests.
37
110890
2999
163 одам дар чахор тачрибаи алохида —
01:54
Everyone wrote down their personal goal.
38
114476
2294
хар кадомаш максади шахсии худро навиштанд,
01:56
Then half of them announced their commitment to this goal to the room,
39
116794
3887
ва кисми онхо дар бораи амали кардани максадхояшон ба гурухе эълон карданд,
02:00
and half didn't.
40
120705
1182
вале кисмаш хомуш истоданд.
02:02
Then everyone was given 45 minutes of work
41
122760
2031
Ба хар кадомаш 45 дакикаи кори дода шуд,
02:04
that would directly lead them towards their goal,
42
124815
2295
то ки ба максадашон расанд,
02:07
but they were told that they could stop at any time.
43
127134
2444
вале дар хар холат боз истодан мумкин буд.
02:09
Now, those who kept their mouths shut
44
129602
1883
Онхое, ки хомуш истоданд,
02:11
worked the entire 45 minutes on average,
45
131509
2727
ба хисоби миёна 45 дакика кор карданд,
02:14
and when asked afterward,
46
134260
1537
ва дар охир тасдик карданд,
02:15
said that they felt that they had a long way to go still
47
135821
2664
ки то ба максади онхо расидан холо дур аст.
02:18
to achieve their goal.
48
138509
1153
02:19
But those who had announced it
49
139686
1550
Онхое, ки дар бораи максадхояшон накл карданд,
02:21
quit after only 33 minutes, on average,
50
141260
2842
баъди 33 дакика боз истоданд
02:24
and when asked afterward,
51
144126
1730
ва дар охир тасдик карданд,
02:25
said that they felt much closer to achieving their goal.
52
145880
2711
ки то расидани максад наздик буданд.
02:28
So if this is true, what can we do?
53
148615
2657
Агар ин рост бошад,
бояд чи кор кард?
02:31
Well, you could resist the temptation to announce your goal.
54
151899
3598
Шумо метавонед
хушхолие, ки аз эътирофи
02:36
You can delay the gratification that the social acknowledgment brings,
55
156260
4284
чамъияти медихад —
даст кашед.
02:40
and you can understand that your mind mistakes the talking for the doing.
56
160568
3780
Ва шумо метавонед фахмед, ки шуури шумо
гуфтугуи шуморо бо корхоятон печ дар печ мекунад.
02:44
But if you do need to talk about something,
57
164959
2349
Вале агар шумо мачбуред, ки дар бораи чизе гуед,
02:47
you can state it in a way that gives you no satisfaction,
58
167332
4347
тавре тасдик кунед,
ки каноат накунед,
02:51
such as, "I really want to run this marathon,
59
171703
2119
масалан: «Ман бисёр мехохам, ки ин марафонро бидавам,
02:53
so I need to train five times a week
60
173846
1730
барои хамин ман бояд панч руз дар хафта машк кунам,
02:55
and kick my ass if I don't, okay?"
61
175600
1703
агар ман танбали кунам, маро мачбур кунед, майлаш?»
02:57
So audience, next time you're tempted to tell someone your goal,
62
177970
3101
Акнун, вате, ки шумо мехохед касеро дар бораи максадхоятон накл кунед,
03:01
what will you say?
63
181095
1150
шумо чи мегуед?
03:02
(Silence)
64
182269
1001
03:03
Exactly! Well done.
65
183294
1252
Айнан. Кори оли.
03:04
(Laughter)
66
184570
1666
03:06
(Applause)
67
186260
4000
(Карсак)
Дар бораи ин вебсайт

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7