Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,512 views ・ 2011-12-12

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Сайёхати ман ба Афгонистон
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
чанд сол пеш аз
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
сархади шаркии давлати ман,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
ватани ман, Полша огоз ёфт.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Ман дар чангалхои
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
аз хикояхои бибиям сайру гашт мекардам.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Дар замине, ки дар хар як сахро кабр пинхон карда шудааст,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
чое, ки миллион одамон
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
ё депортатсия шуда буданд,
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
ё дар асри XX кушта шуда буданд.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Аз паси харобихо
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
ман чои рухро ёфтам.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Ман бо одамони одди шинос шудам.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Ман дуои онхоро шунидам
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
ва нони онхоро хурдам.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Баъд ман 20 сол ба шарк рафтам —
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
аз Аврупои Шарки то Осиёи Маркази —
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
бо куххои Кавказ,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Шарки Наздик,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Африкаи шимоли,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Руссия.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Ва ман хеч гох одамони аз инхо оддитар надида будам.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Ва ман дуо ва нони онхоро таксим кардам.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Ана барои чи ман ба Афгонистон рафтам.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Як бор ман купруки
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
аз болои дарёи Ёксуро гузаштам.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Ман танхо будам ва пиёда мерафтам.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Ва аскари афгон чунон дар таачуб монда буд,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
ки хатто мондани мухрро дар шиносномаи ман фаромуш кард.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Вале вай ба ман чой рехт.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Ва ман фахмидам,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
ки таачуби вай барои ман мухофизати ман шуд.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Инак, ман бо асп, кутосхо,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
автомобилхои боркаш, автостоп,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
аз сархади Эрон
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
то поён, то охири Дахлези Ваханск рафтам ва сайёхат кардам.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Ва бо чунин тарз ман
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
нур - равшании нонамоёни Афгонистонро ёфтам.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Яроки ягонаи ман
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
дафтари ёддошт ва Leica-и ман буданд.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Ман дуои суфиён —
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
мусулмонхои одди,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
бадбинони Толибонро, шунидам.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Дарёи нонамоёне,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
ки бо тасаввуф пайвасткунанда
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
аз Гиброалтар то Хиндустон.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Масчидхое, ки дар онхо хоричиёнии боиззат
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
дуои хайрро пош дода,
02:32
and with tears,
48
152260
3000
бо чашмони ашколуд онхоро
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
мисли тухфа кабул мекарданд.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Мо дар бораи давлат
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
ва одмоне,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
ки чуръати мухофизат мекунем,
02:46
about the villages
53
166260
3000
дехахое,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
ки дар онхо доруи ягона
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
аз дард ва гуруснаги
02:53
is opium?
56
173260
2000
ин афюн мебошад, чи медонем?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Ин одамони мутеи нашъа
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
дар бомхои Кобул
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 сол пеш, баъди саршавии чанги мо.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Ин духтарони кучманчие,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
ки барои сохибкорони афгон фохиша шудаанд.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Мо дар бораи занхои баъд аз
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
гузаштани дах соли баъди чанг чи медонем?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Бо чунин халтаи нейлонии
03:18
made in China,
65
198260
2000
дар Хитой тайёр кардашуда,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
бо номи фаранчин пушонида шуда.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Ман як бор
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
мактаби калонтарин дар Афгонистон,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
мактаб барои духтаронро дидам.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13 000 духтарон
03:34
studying here
71
214260
4000
дар ин чо
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
дар таги замин,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
пур аз каждум мехонанд.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Ишки онхо ба хондан
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
чунон калон буд, ки ман гиристам.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Мо дар бораи
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
тахдидхои марг аз Толибоне,
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
ки ба назди дархо омада,
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
ба одамоне, ки чуръат карда духтарони худро ба мактаб мефиристанд мурочиат мекунанд, ба мисли дар Балх?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Минтака бехавф нест, вай аз толибон пур аст,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
вале барои онхо фарк надорад.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Ман кушиш мекунам
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
ба одамони хомуш овоз дихам,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
то ки рушноии нонамоёни
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
аз паси пардаи бозии калон,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
дунёхои майдае, ки Воситахои Ахбори Омма
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
ва «пайгамбарони» ихтилофи глобали ахамият намедиханд нишон дихам.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Ташакур.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Карсак)
About this site

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7