Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Cristina Manoli Corector: Stefan Molnar
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Călătoriile mele în Afganistan
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
au început în urmă cu mulţi, mulţi ani
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
la graniţa estică a ţării mele,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
a ţării natale, Polonia.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Mă plimbam prin pădurile
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
din basmele bunicii mele.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Un ţinut în care fiecare câmpie ascunde un mormânt,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
unde milioane de oameni
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
au fost deportaţi sau ucişi
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
în secolul al XX-lea.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Dincolo de distrugere,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
am găsit un suflet al locurilor.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Am întâlnit oameni modeşti.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Le-am ascultat rugile
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
şi le-am mâncat pâinea.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Apoi am mers spre Est timp de 20 de ani,
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
din Europa de Est spre Asia Centrală,
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
prin Munţii Caucaz,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Orientul Mijlociu,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Africa de Nord,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusia.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Şi n-am mai cunoscut oameni mai modeşti.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Am împărtăşit cu ei pâinea şi rugile.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
De aceea m-am dus în Afganistan.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Într-o zi, am trecut podul
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
peste râul Oxus.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Eram singură, pe jos.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Şi soldatul afgan a fost atât de surprins să mă vadă,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
încât a uitat să îmi ştampileze paşaportul.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Dar mi-a oferit o cană cu ceai.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Şi am înţeles
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
că surprinderea lui era protecţia mea.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Aşa că m-am plimbat şi am călătorit
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
pe cai, pe iaci, cu camionul, făcând autostopul,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
de la graniţa iraniană
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
până la capăt, la marginea Coridorului Wakhan.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Astfel,
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
am descoperit noor-ul, lumina ascunsă a Afganistanului.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Singura mea armă
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
era carneţelul şi camera mea Leica.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Am auzit rugăciunile sufiştilor,
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
musulmani modeşti
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
urâţi de talibani.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Râu ascuns,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
interconectat cu misticismul
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
din Gibraltar până în India.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Moscheea în care străinul respectuos
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
este copleşit de binecuvântări
02:32
and with tears,
48
152260
3000
şi lacrimi
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
şi este primit ca un dar.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Ce ştim
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
despre ţara şi poporul
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
pe care susţinem că le protejăm,
02:46
about the villages
53
166260
3000
despre satele
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
în care singurul medicament
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
care omoară durerea şi opreşte foamea
02:53
is opium?
56
173260
2000
este opiumul?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Aceştia sunt oamenii dependenţi de opium
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
de pe acoperişurile Kabulului,
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
la 10 ani după izbucnirea războiului nostru.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Acestea sunt fetele nomade
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
care au devenit prostituate pentru oamenii de afaceri afgani.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Ce ştim despre femei
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
la 10 ani după război?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Îmbrăcat în aceşti saci din nailon
03:18
made in China,
65
198260
2000
fabricaţi în China,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
denumite burqa.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Într-o zi, am văzut
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
cea mai mare şcoală din Afganistan,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
o şcoală de fete.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13.000 de fete
03:34
studying here
71
214260
4000
studiază aici
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
în camere subterane,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
pline de scorpioni.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Şi dragostea lor pentru învăţătură
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
era atât de puternică, încât am plâns.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Ce ştim
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
despre ameninţările cu moartea ale talibanilor
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
bătute în cuie pe uşi
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
către cei care îndrăznesc să-şi trimită fiicele la şcoli ca aceea din Balkh?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Regiunea nu e sigură, ci plină de talibani
04:08
and they did it.
81
248260
2000
şi ei au făcut-o.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Ţelul meu e să dau glas
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
oamenilor tăcuţi,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
să arăt luminile ascunse
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
din spatele cortinei marelui joc,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
lumile mici ignorate de media
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
şi de profeţii conflictului global.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Mulţumesc!
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Aplauze)
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7