Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Katarina Kosmina Lektor: Ivana Korom
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Моја путовања у Авганистан
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
су почела пре много година,
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
на источној граници моје земље,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
мог завичаја, Пољске.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Крочила сам кроз шуме
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
из бајки моје баке.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Земља где свако поље крије гроб,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
где су милиони људи
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
били депортовани или убијени
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
у двадесетом веку.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Иза разарања,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
нашла сам душу места.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Упознала сам скромне људе.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Чула сам њихову молитву
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
и јела њихов хлеб.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Онда сам шетала источно двадесет година --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
од Источне Европе до Централне Азије --
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
кроз Кавказ,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Блиски исток,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
северну Африку,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Русију.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
И свуда сам упознала још скромних људи.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
И делила њихов хлеб и њихову молитву.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Зато сам и отишла у Авганистан.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Једног дана, прешла сам мост
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
преко Аму Дарја реке.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Сама сам пешачила.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
И авганистански војник је био толико изненађен да ме види
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
да је заборавио да стави печат на мој пасош.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Али ми је дао шољу чаја.
01:38
And I understood
30
98260
2000
И разумела сам
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
да је његова изненађеност била моја заштита.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Тако да сам ходала и путовала,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
коњима, јаковима, камионима, стопирањем,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
преко иранске границе
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
до дна, ивице коридора Вахан.
01:56
And in this way
36
116260
2000
И тако сам
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
успела да нађем нур, скривено светло Авганистана.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Моје једино оружје
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
су били моја свеска и моја "Леика".
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Чула сам молитве Суфија --
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
скромних муслимана,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
омражених од стране Талибана.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Скривена река,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
међусобно повезана са мистицизмом
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
од Гибралтара до Индије.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Џамија где је уљудан странац
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
обасут благословима
02:32
and with tears,
48
152260
3000
и сузама,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
и дочекан као дар.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Шта то ми знамо
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
о тој земљи и људима
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
које се правимо да штитимо,
02:46
about the villages
53
166260
3000
о селима
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
где је једини лек
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
да се уклони бол и отклони глад
02:53
is opium?
56
173260
2000
опијум?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Ово су људи зависни од опијума
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
на крововима Кабула
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
десет година после почетка нашег рата.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Ово су номадске девојчице
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
које су постале проститутке авганистанских бизнисмена.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Шта ми знамо о овим женама
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
десет година после рата?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Обучене су у најлонске вреће,
03:18
made in China,
65
198260
2000
направљене у Кини,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
које носе име бурка.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Једног дана сам видела
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
највећу школу у Авганистану,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
женску школу.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13 000 девојчица
03:34
studying here
71
214260
4000
учи тамо
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
у подрумским собама,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
пуним шкорпиона.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
И њихова љубав према учењу
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
је била толико велика да сам плакала.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Шта ми знамо
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
о смртним претњама Талибана
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
закуцаним на вратима
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
људи који се усуде да пошаљу своје ћерке у школе као она у Балху?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Подручје није безбедно, већ пуно Талибана,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
и они су то ипак урадили.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Мој циљ је да дам глас
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
нечујним људима,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
да покажем скривена светла
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
иза завесе велике игре,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
мале светове игнорисане од стране медија
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
и пророка светског конфликта.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Хвала.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Аплауз)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7