Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Lai atskaņotu videoklipu, divreiz noklikšķiniet uz zemāk redzamajiem subtitriem angļu valodā.

Translator: Kristaps Kadiķis Reviewer: Laura T.
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Mani ceļojumi uz Afganistānu
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
sākās pirms daudziem jo daudziem gadiem,
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
pie manas valsts, manas dzimtenes — Polijas
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
austrumu robežas.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Es staigāju
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
pa savas vecmammas pasakās aprakstītajiem mežiem.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Zemi, kur ikviens lauks sevī glabā aizgājušos,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
kur 20. gadsimtā
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
miljoniem cilvēkus
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
deportēja vai nogalināja.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Par spīti iznīcībai,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
man izdevās saskatīt šo vietu dvēseli.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Es satiku pazemīgus ļaudis.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Es dzirdēju viņu lūgsnas
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
un ēdu viņu maizi.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Tad 20 gadus es devos uz austrumiem,
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
no Austrumeiropas līdz Centrālāzijai,
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
cauri Kaukāzu kalniem,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Tuvajiem Austrumiem,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Ziemeļāfrikai,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Krievijai.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Es satiku vēl pazemīgākus cilvēkus.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Viņi dalījās ar mani savā maizē un lūgsnās.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Tādēļ es devos uz Afganistānu.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Kādudien es šķērsoju tiltu
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
pāri Oksas upei.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Es gāju kājām, viena.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Afgāņu karavīrs bija tik izbrīnīts mani ieraugot,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
ka aizmirsa apzīmogot manu pasi.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Taču viņš man piedāvāja tasi tējas.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Es sapratu,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
ka viņa izbrīns bija mana aizsardzība.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Tā nu es gāju kājām, jāju uz zirga,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
jaka, braucu ar kravas mašīnām, autostopiem,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
no Irānas robežas
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
līdz Vahānas koridora robežai.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Un pa ceļam
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
es atradu nūru — Afganistānas apslēpto gaismu.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Mani vienīgie ieroči
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
bija burtnīca un „Leica” kamera.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Es dzirdēju sufi, pazemīgo,
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
taču talibu nīsto,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
musulmaņu, lūgsnas.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Apslēptā upe,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
kurā vijas misticisms,
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
no Gibraltāra līdz Indijai.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Mošeja, kur godbijīgos citzemniekus
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
apber ar svētībām un
02:32
and with tears,
48
152260
3000
prieka asarām,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
un uzņem kā Dieva dāvanu.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Ko gan mēs zinām
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
par šo valsti un cilvēkiem,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
kurus mēs izliekamies aizstāvam,
02:46
about the villages
53
166260
3000
par ciemiem,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
kur vienīgās zāles pret
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
sāpēm un izsalkumu
02:53
is opium?
56
173260
2000
ir opijs?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Lūk, no opija atkarīgi cilvēki, kuri
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
guļ uz Kabulas māju jumtiem
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 gadus pēc mūsu kara sākuma.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Lūk, klejojošas meitenes,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
kuras kļuva par afgāņu uzņēmēju prostitūtām.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Ko gan mēs zinām par sievietēm
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 gadus pēc kara?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Tērpušās Ķīnā ražotos
03:18
made in China,
65
198260
2000
neilona maisos,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
ko sauc par burkām.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Vienudien es redzēju
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
lielāko Afganistānas skolu,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
meiteņu skolu.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
Skorpionu pilnajās
03:34
studying here
71
214260
4000
pazemes telpās
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
šeit mācās
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
13,000 meiteņu.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Viņu kaisme mācīties
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
bija tik liela, ka man acīs sariesās asaras.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Ko gan mēs zinām
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
par talibanu pie durvīm piespraustajiem
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
nāves draudiem
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
tiem cilvēkiem, kuri uzdrošinās sūtīt savas meitas uz Balhu mācīties?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Reģions nav drošs, tas ir pilns ar talibiem,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
taču viņi to dara tik un tā.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Mans mērķis ir sniegt balsi
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
šiem klusējošajiem cilvēkiem,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
parādīt apslēpto gaismu
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
šīs lielās spēles aizsegā,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
plašsaziņas līdzekļu neievērotās mazās pasaules
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
un pasaules konfliktu praviešus.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Pateicos.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Aplausi)
Par šo vietni

Šajā vietnē jūs iepazīstinās ar YouTube videoklipiem, kas noder angļu valodas apguvei. Jūs redzēsiet angļu valodas nodarbības, ko pasniedz augstas klases skolotāji no visas pasaules. Divreiz uzklikšķiniet uz angļu subtitriem, kas redzami katrā video lapā, lai atskaņotu video no turienes. Subtitri ritinās sinhroni ar video atskaņošanu. Ja jums ir kādi komentāri vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo kontaktformu.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7