Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Խնդրում ենք կրկնակի սեղմել ստորև ներկայացված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ տեսանյութը նվագարկելու համար:

Translator: Gayane Vardanyan Reviewer: Ani Latoyan
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Աֆղանստան կատարած իմ այցելությունը
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
սկսվեց շատ, շատ տարիներ առաջ
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
իմ երկրի արևելյան սահմանից,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
իմ հայրենիք Լեհաստանից։
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Ես քայլում էի տատիկիս պատմությունների
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
անտառներով։
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Երկիր, որի յուրաքանչյուր դաշտ մահ է թաքցնում,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
որտեղ միլիոնավոր մարդիկ
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
արտաքսվեցին ու սպանվեցին
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
20-րդ դարում։
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Ոչնչացումից զատ
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
ես գտա այդ վայրերի ոգին։
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Հանդիպեցի համեստ մարդկանց։
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Լսեցի նրանց աղոթքը
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
և կերա նրանց հացը։
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Ապա 20 տարի քայլեցի դեպի արևելք.
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
Արևելյան Եվրոպայից դեպի Կենտրոնական Ասիա՝
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
Կովկասյան լեռների միջով,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Միջին Արևելք,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Հյուսիսային Աֆրիկա,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Ռուսաստան։
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Ես տեսա ավելի համեստ մարդկանց։
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Կիսեցի նրանց հացն ու նրանց աղոթքը։
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Ահա, թե ինչու գնացի Աֆղանստան։
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Մի օր անցնում էի Օքսուս գետի
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
կամրջով։
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Մենակ էի, ոտքով։
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Եվ աֆղանացի զինվորն այնքան զարմացավ ինձ տեսնելով,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
որ մոռացավ կնքել անձնագիրս։
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Բայց ինձ տվեց մի բաժակ թեյ։
01:38
And I understood
30
98260
2000
Եվ ես հասկացա,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
որ իր զարմանքն իմ պաշտպանությունն էր։
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Այսպես ես քայլում էի ու ճամփորդում,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
ձիերով, եղնուղտով, բեռնատարով, ավտոստոպով,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
Իրանի սահմանից
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
դեպի ներքև, մինչև Վախանի Միջանցքի ծայրը։
01:56
And in this way
36
116260
2000
Եվ այս կերպ
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
ես կարողացա գտնել «նուրը»՝ Աֆղանստանի թաքնված լույսը։
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Իմ միակ զենքը
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
համակարգիչս ու Լեյկան (ֆոտոխցիկ) էին:
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Լսեցի սուֆիների՝ համեստ մահմեդականների
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
աղոթքները,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
որոնց ատում են թալիբները։
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Թաքնված գետ
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
խորհրդավորությամբ փոխկապակցված
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
Ջիբլարթարից մինչև Հնդկաստան։
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Մզկիթ, որտեղ հարգալից օտարերկրացին
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
շաղվում է օրհնություններով
02:32
and with tears,
48
152260
3000
և արցունքներով,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
և ընդունվում որպես նվեր։
02:39
What do we know
50
159260
2000
Ի՞նչ գիտենք մենք
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
երկրի և ժողովրդի մասին,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
որոնց հավակնում ենք փրկել,
02:46
about the villages
53
166260
3000
գյուղերի մասին,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
որտեղ ցավը սպանելու և քաղցը հագեցնելու
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
միակ դեղամիջոցը
02:53
is opium?
56
173260
2000
ափիոնն է։
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Քաբուլի տանիքների
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
այս մարդիկ թմրամոլներ են։
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 տարի անց պատերազմից հետո։
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Սրանք քոչվոր աղջիկներ են,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
որոնք դարձել են աֆղան ձեռներեցների համար մարմնավաճառներ։
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Ի՞նչ գիտենք մենք կանանց մասին՝
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 տարի պատերազմից հետո։
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Չինաստանում պատրաստված
03:18
made in China,
65
198260
2000
այս նեյլոնի տոպրակի մեջ պարուրված,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
որի անունը բուրքա է։
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Մի օր ես տեսա
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
Աֆղանստանի ամենամեծ դպրոցը՝
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
աղջիկների դպրոց։
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13,000 աղջիկներ
03:34
studying here
71
214260
4000
սովորում էին այնտեղ
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
ստորգետնյա սենյակներում՝
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
լի կարիճներով։
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Եվ նրանց սերը
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
կրթության հանդեպ այնքան մեծ էր, որ ես արտասվեցի։
03:52
What do we know
76
232260
2000
Ի՞նչ գիտենք մենք
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
թալիբաններից եկող մահացու վտանգների մասին,
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
կախված այն մարդկանց դռանը,
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
ովքեր համարձակվում են իրենց աղջիկներին դպրոց ուղարկել, ասենք Բալխում։
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Շրջանն անվտանգ չէ, բայց լի է թալիբաններով,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
և դա նրանք անում են։
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Իմ նպատակը լուռ մարդկանց
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
ձայն տալն է,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
մեծ խաղի վարագույրի հետևում
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
թաքնված լույսերը,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
մեդիայի կողմից անտեսված փոքրիկ աշխարհները
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
և գլոբալ հակամարտության մարգարեներին ցույց տալն է։
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Շնորհակալություն
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Ծափահարություններ)
Այս կայքի մասին

Այս կայքը ձեզ կներկայացնի YouTube տեսանյութեր, որոնք օգտակար են անգլերեն սովորելու համար: Դուք կտեսնեք անգլերենի դասեր, որոնք դասավանդում են բարձրակարգ ուսուցիչներ ամբողջ աշխարհից: Կրկնակի սեղմեք յուրաքանչյուր տեսանյութի էջում ցուցադրված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ այնտեղից տեսանյութը նվագարկելու համար: Ենթագրերը պտտվում են տեսանյութի նվագարկման հետ համաժամանակյա: Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն կամ հարցում, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով այս կոնտակտային ձևը:

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7