Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,880 views ・ 2011-12-12

TED


व्हिडिओ प्ले करण्यासाठी कृपया खालील इंग्रजी सबटायटल्सवर डबल-क्लिक करा.

Translator: Vaibhav Gogate Reviewer: Abhishek Suryawanshi
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
माझ्या अफगाणिस्तान कथेची सुरवात
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
बर्‍याच वर्षांपूर्वी सुरु झाली
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
ही कथा आहे माझी
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
मातृभूमी पोलंडच्या पूर्व सीमेची
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
जणू काही मी बालकथेतील
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
भयावह अरण्यातून वावरत होते
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
एक अशी ओसाड
00:38
where millions of people
7
38260
2000
धरती जिथे
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
लाखो लोक
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
विसाव्या शतकात देशोधडीला लागली
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
या विध्वंसातही
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
मला त्या जागेचा आत्मा दिसत होता
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
मी बर्‍याच दीन दुबलाना भेटले
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
मी त्यांची गार्हाणी ऐकली
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
मी त्यांच्या सोबत भाकरी खाल्ली
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
अशाप्रकारे मी गेले वीस वर्ष पूर्वभ्रमण करीत आहे --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
पूर्व युरोपे ते मध्य आशिया
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
कॅउचूस पर्वतरांगांमधून
01:07
Middle East,
18
67260
2000
मध्य पूर्व
01:09
North Africa,
19
69260
2000
उत्तर आफ्रिका
01:11
Russia.
20
71260
2000
रशिया
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
मी बर्याच दिन दुबळ्यांना भेटले
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
त्यांच्या सोबत भाजी भाकरी खाल्ली
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
माझा अफगाणिस्तानला जाण्यामागे हाच उद्देश होता
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
एके दिवशी मी ओक्षुस
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
नदीचा पूल पार करीत होते
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
या निर्मनुष्य परिसरात मी एकटीच हिंडत होते
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
अशा निर्मनुष्य ठिकाणी मला एकटीला पाहून अफगाण सैनिक चकित झाला
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
आणि माझ्या पासपोर्टवर शिक्का मारायला विसरला
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
त्याने मला चहा दिला
01:38
And I understood
30
98260
2000
आणि मी समजले
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
की ही त्याची उदारता आहे
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
की ही त्याची उदारता आहे
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
कधी घोडेस्वारी कधी हिमयाग
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
अगदी इराणच्या सीमेपासून
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
वाकण छानमार्गा पर्यंत
01:56
And in this way
36
116260
2000
आणि अशाप्रकारे
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
जणू काही मला अफगाणिस्तानचा हरवलेला प्रकाश गवसला
02:05
My only weapon
38
125260
2000
माझी हत्यार होती --
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
माझी नोंदवही आणि कॅमेरा (Leica)
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
मी दिन दुबळ्या मुसलमानांची सुफी गार्हाणी एकली--
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
असे दिन दुबळे मुसिल्म --
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
ज्यांना तालिबानी लोकांनी नेहेमीच घृणास्पद नजरेने पाहिले
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
गीब्राल्तर ते भारतापर्यंत
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
वाहणारी ही
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
गूढ नदी
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
अशी मस्जिद जिथे
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
परदेशी माणसाचे स्वागत
02:32
and with tears,
48
152260
3000
अश्रू आणि
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
आशीर्वादाने केले जाते
02:39
What do we know
50
159260
2000
असा देश,
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
जिथे भूक आणि वेदना मिटवण्याचे एकमेव साधन
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
अफिम आहे
02:46
about the villages
53
166260
3000
आपल्याला अशा
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
देशाच्या देशवासीयांबद्दल
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
खरोखरच
02:53
is opium?
56
173260
2000
माहिती आहे का ?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
ही लोक व्यसनाधीन आहेत
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
--त्यांचे व्यसन आहे-- अफिम
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
आता वळूया युद्धा नंतर १० वर्ष पुढे
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
या भटक्या जमातीच्या मुली आहेत
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
ज्यांनी वेश्या व्यवसाय पत्करलाय
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
युद्धानंतर १० वर्षांनी
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
अशा स्त्रियांचे काय झाले
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
त्यांचा वेश आहे
03:18
made in China,
65
198260
2000
हे नायलॉन वस्त्र
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
-- जे चीन निर्मित आहे
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
एके दिवशी मी
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
अफगाणिस्तानातली सर्वात
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
मोठी कन्या शाळा पाहीली
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
१३००० विद्यार्थिनी
03:34
studying here
71
214260
4000
येथे शिक्षण घेतात
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
शाळेच्या खोल्या जमिनीखाली आहेत--भूमिगत आहेत
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
आणि सोबत आहेत अचाट विंचू
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
त्यांची शिक्षणाबद्दलची ओढ
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
पाहून मला गहिवरून आले
03:52
What do we know
76
232260
2000
जी लोक आपल्या मुलीना कन्याशाळेत पाठवतात
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
त्यांच्याविरुद्ध तालिबानी लोक
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
फतवा जरी करतात --
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
अशा लोकांबद्दल आपल्याला काय माहिती आहे ?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
हा प्रदेश बिलकुल सुरक्षित नाही आहे
04:08
and they did it.
81
248260
2000
आणि पूर्णपणे तालिबान ग्रस्त आहे
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
माझे ध्येय नेहेमिच अशा गरिबांवर होणार्‍या या अन्यायाला
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
वाचा फोडणे
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
--हे आहे
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
या गरीब माणसांच्या दुनियेवर प्रसार्माध्यामानी पाठ फिरवली ;
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
महासत्तांच्या बड्या खेळामागे त्यांचा लढा उपेक्षित राहिला
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
--अशा लोकांना मी दडलेला प्रकाश दाखवू इच्छिते
04:27
Thanks.
88
267260
2000
धन्यवाद
04:29
(Applause)
89
269260
9000
टाळ्या !!
या वेबसाइटबद्दल

ही साइट इंग्रजी शिकण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या YouTube व्हिडिओंची ओळख करून देईल. जगभरातील उत्कृष्ट शिक्षकांनी शिकवलेले इंग्रजी धडे तुम्हाला दिसतील. तेथून व्हिडिओ प्ले करण्यासाठी प्रत्येक व्हिडिओ पृष्ठावर प्रदर्शित केलेल्या इंग्रजी उपशीर्षकांवर डबल-क्लिक करा. उपशीर्षके व्हिडिओ प्लेबॅकसह समक्रमितपणे स्क्रोल करतात. तुमच्या काही टिप्पण्या किंवा विनंत्या असल्यास, कृपया हा संपर्क फॉर्म वापरून आमच्याशी संपर्क साधा.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7