Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

Monika Bulaj: Ánh sáng ẩn khuất của Afganistan

33,777 views

2011-12-12 ・ TED


New videos

Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

Monika Bulaj: Ánh sáng ẩn khuất của Afganistan

33,777 views ・ 2011-12-12

TED


Vui lòng nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh bên dưới để phát video.

Translator: Ha Thu Hai Reviewer: Viet Dung Pham
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Những chuyến đi của tôi đến Afganistan
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
bắt đầu từ nhiều nhiều năm trước
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
trên phía biên giới miền đông của đất nước tôi,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
quê hương tôi, Phần Lan.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Tôi đang đi bộ qua những khu rừng
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
trong những câu chuyện của bà tôi.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Một mảnh đất nơi mà cứ mỗi một cánh đồng ẩn dấu một ngôi mộ
00:38
where millions of people
7
38260
2000
nơi hàng triệu người
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
bị đầy ải hay bị giết
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
trong thế kỉ 20
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
sau trận hủy diệt,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
tôi tìm thấy nơi của những linh hồn
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
tôi gặp những con người khiêm tốn
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
tôi nghe họ cầu nguyện
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
và ăn bánh mì của họ
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
rồi tôi đi về phía đông trong 20 năm
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
từ Đông Âu đến Trung Á--
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
qua núi Caucasus
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Trung đông
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Bắc Phi
01:11
Russia.
20
71260
2000
Nga
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
và tôi từng gặp những con người nhún nhường hơn nữa
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
và tôi chia sẻ bánh mì và lời cầu nguyện với họ
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Đây là lý do tại sao tôi đã đến Afganistan
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Một ngày, tôi băng qua cầu
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
bắc ngang sông Oxus
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
tôi đi bộ một mình
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
và một người lính Afghan ngạc nhiên nhìn thấy tôi đến nỗi mà
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
ông ta quên đóng dấu hộ chiếu của tôi
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
nhưng ông ta cho tôi một ly trà
01:38
And I understood
30
98260
2000
và tôi hiểu
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
rằng ông ta ngạc nhiên bởi sự bảo vệ mình của tôi
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
tôi đã đi và du lịch
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
bằng ngựa,bằng bò,bằng xe tải,hay đi nhờ xe
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
từ biên giới Iran
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
đến tận cùng rìa của Wakhan Corridor
01:56
And in this way
36
116260
2000
và bằng cách này
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
tôi đã có thể tìm được ánh sáng bị che dấu của Afghanistan.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
vũ khí duy nhất của tôi
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
là cuốn sổ và chiếc máy ảnh Leica
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
tôi nghe những lời cầu nguyện của Sufi--
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
những người hồi giáo nhún nhường
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
bị người Taliban ghét bỏ
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
con sông Hidden
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
nối sự thần bí
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
từ Gbibarltar đến Ấn độ
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
nhà thờ giáo nơi những người nước ngoài đáng kính
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
được gội rửa bằng những lời chúc phụng
02:32
and with tears,
48
152260
3000
và nước mắt
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
và được chào mừng bởi những món quà
02:39
What do we know
50
159260
2000
chúng ta biết gì
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
về đất nước ,con người
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
mà chúng ta giả vờ bảo vệ
02:46
about the villages
53
166260
3000
về những ngôi làng
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
mà thứ thuốc duy nhất để
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
hết đau và đói
02:53
is opium?
56
173260
2000
là thuốc phiện
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Đây là những con người nghiện thuốc phiện
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
trên mái nhà của Kabul
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 năm sau khi chiến tranh xảy ra.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Đây là những cô gái bình thường
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
trở thành gái cho những nhà buôn Afghan
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
chúng ta biết gì về phụ nữ
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 năm sau chiến tranh
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
mặc túi nylon
03:18
made in China,
65
198260
2000
làm từ trung quốc
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
với tên gọi Burqa (Trang phục truyền thống của phụ nữ Afghan).
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
một ngày kia tôi đã thấy
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
ngôi trường lớn nhất ở Afghanistan
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
một trường nữ
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13000 bé gái
03:34
studying here
71
214260
4000
đang học ở đó
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
trong những căn phòng dưới nền nhà,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
đầy những con bọ cạp.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
nhưng niềm yêu thích học hành của chúng
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
lớn đến nỗi tôi òa khóc.
03:52
What do we know
76
232260
2000
chúng ta biết gì
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
về mối đe dọa sẽ chết bởi bọn Taliban
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
được đóng đinh trên cửa
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
bởi những con người dám cho con gái họ đi học như ở Balkh?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
khu vực không an toàn và đầy bọn Taliban,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
nhưng họ vẫn làm
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Mục đích của tôi là lên tiếng
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
cho những con người im lặng
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
cho mọi người thấy những ánh sáng bị ẩn khuất
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
sau tấm màn của trò chơi lớn
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
những thế giới nhỏ bị thờ ơ bởi giới truyền thông,
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
những lời tiên tri của xung đột thế giới
04:27
Thanks.
88
267260
2000
cảm ơn
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(tiếng vỗ tay)
Về trang web này

Trang web này sẽ giới thiệu cho bạn những video YouTube hữu ích cho việc học tiếng Anh. Bạn sẽ thấy các bài học tiếng Anh được giảng dạy bởi các giáo viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh hiển thị trên mỗi trang video để phát video từ đó. Phụ đề cuộn đồng bộ với phát lại video. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ này.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7