Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Ricardas Pocius Reviewer: Kamile Gabnyte
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Mano kelionės į Afganistaną
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
prasidėjo prieš daugelį metų
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
rytiniame mano gimtinės - Lenkijos - pasienyje.
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
rytiniame mano gimtinės - Lenkijos - pasienyje.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Aš vaikščiojau
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
po mano močiutės pasakų miškus.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Žeme, kurioje kiekvienas laukas slepia kapą,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
kur milijonai žmonių
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
buvo deportuoti arba nužudyti
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
dvidešimtame amžiuje.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Po griuvėsiais
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
aš radau vietovių sielą.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Aš susipažinau su paprastais žmonėmis.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Aš girdėjau jų maldas
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
ir valgiau jų duoną.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
O paskui aš dvidešimt metų ėjau į rytus -
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
nuo Rytų Europos iki Centrinės Azijos,
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
Kaukazo kalnais,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Artimaisiais Rytais,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Šiaurės Afrika,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusija.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Ir niekada nesutikau paprastesnių žmonių.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Aš dalinausi jų duona ir maldomis.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Štai dėl ko aš nuvykau į Afganistaną.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Kartą aš perėjau tiltą
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
per Okso upę .
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Aš ėjau pėsčiomis viena.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Afganų kareivis taip nustebo mane pamatęs,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
kad užmiršo uždėti antspaudą mano pase.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Užtat jis pavaišino mane puodeliu arbatos.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Ir aš supratau,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
kad jo nustebimas apsaugojo mane.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Taigi, aš vaikščiojau ir keliavau
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
arkliais, jaku, sunkvežimiu, autostopu -
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
nuo Irano sienos
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
iki apačios, iki Vakhano koridoriaus pakraščio.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Ir tokiu būdu
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
aš suradau nur - nematomą Afganistano šviesą.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Vieninteliais mano ginklais
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
buvo mano užrašų knygutė ir mano Leica.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Aš girdėjau sufijų maldas -
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
paprastų musulmonų,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
nekenčiamų Talibano.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Nematoma upė,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
susijungusi su misticizmu
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
nuo Gibraltaro iki Indijos.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Mečetė, kurioje garbingas užsienietis
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
apipilamas palaiminimais
02:32
and with tears,
48
152260
3000
ir ašaromis
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
ir priimamas kaip dovana.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Ką mes žinome
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
apie šalį ir žmones,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
kuriuos mes apsimestinai giname,
02:46
about the villages
53
166260
3000
apie kaimus,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
kur vieninteliai vaistai,
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
slopinantys skausmą ir alkį,
02:53
is opium?
56
173260
2000
yra opiumas?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Tai nuo opiumo priklausomi žmonės
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
ant Kabulo stogų
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 metų nuo mūsų karo pradžios.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Tai klajoklės mergaitės,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
tapusios afganų verslininkų prostitutėmis.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Ką mes žinome apie šias moteris
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 metų po karo?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Įvilktos į šį nailoninį maišą,
03:18
made in China,
65
198260
2000
pagamintą Kinijoje,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
vadinamu burka.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Vieną dieną mačiau
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
didžiausią mokyklą Afganistane -
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
mergaičių mokyklą.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13 000 mergaičių
03:34
studying here
71
214260
4000
mokosi čia
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
rūsiuose,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
pilnuose skorpionų.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Ir jų noras mokytis
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
buvo toks didelis, kad aš verkiau.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Ką mes žinome
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
apie Talibano mirties grasinimus,
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
prikaltus ant durų,
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
žmonėms, kurie išdrįso išsiųsti savo dukras į mokyklą Balke?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Regionas nėra saugus, pilnas talibų,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
ir jie tai padarė
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Mano tikslas yra duoti balsą
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
tylintiems žmonėms,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
parodyti paslėptas šviesas
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
už didžio žaidimo uždangos,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
mažus pasaulius, ignoruojamus žiniasklaidos
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
ir globalinio konflikto pranašų.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Dėkoju.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Plojimai)
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7