Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,777 views ・ 2011-12-12

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Christel Foncke Nagekeken door: Els De Keyser
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Mijn reizen naar Afghanistan
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
begonnen vele vele jaren geleden
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
aan de oostelijke grens van mijn land,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
mijn thuisland: Polen.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Ik wandelde door de bossen
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
uit de verhalen van mijn grootmoeder.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Een land waar elk veld een graf verbergt,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
waar miljoenen mensen
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
gedeporteerd of gedood werden
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
in de 20e eeuw.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Achter de vernietiging
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
vond ik een bezielde plaatsen.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Ik ontmoette bescheiden mensen.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Ik hoorde hun gebed
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
en at hun brood.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Dan begon ik aan een 20-jarige tocht richting het oosten --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
van Oost-Europa naar Centraal-Azië --
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
over het Kaukasusgebergte,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
het Midden-Oosten,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Noord-Afrika,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusland.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Ik ontmoette steeds bescheiden mensen.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Ik deelde hun brood en hun gebed.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Dit is de reden waarom ik naar Afghanistan ging.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Op een dag stak ik de brug
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
over de Oxus-rivier over.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Ik was alleen en te voet.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Een Afghaanse soldaat was zo verrast me te zien
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
dat hij vergat mijn paspoort af te stempelen.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Hij gaf me een kopje thee.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Ik begreep
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
dat zijn verrassing mijn bescherming was.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Ik heb gewandeld en gereisd,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
te paard, op een jak, met een vrachtwagen en al liftend
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
van de grens van Iran
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
tot onderaan, de verre uithoek van de Wakhan Corridor.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Op deze manier
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
vond ik 'noor', het verborgen licht van Afghanistan.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Mijn enige wapens
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
waren mijn notitieboek en mijn fototoestel.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Ik hoorde de gebeden van de soefi --
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
nederige moslims,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
gehaat door de taliban.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Verborgen rivier,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
verbonden met de mystiek
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
van Gibraltar tot India.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
De moskee waar de respectvolle vreemdeling
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
bedolven wordt onder de zegeningen
02:32
and with tears,
48
152260
3000
en de tranen,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
en verwelkomd als een geschenk.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Wat weten wij
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
over het land en zijn mensen
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
die we zogezegd beschermen,
02:46
about the villages
53
166260
3000
over de dorpen
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
waar het enige medicijn
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
om de pijn en honger te stillen
02:53
is opium?
56
173260
2000
opium is?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Dit zijn opium-verslaafde mensen
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
op de daken van Kaboel,
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 jaar na het begin van onze oorlog.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Dit zijn de nomadenmeisjes
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
die de prostituees van de Afghaanse zakenlui werden.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Wat weten we over de vrouwen,
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 jaar na de oorlog?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Gekleed in deze nylon zak,
03:18
made in China,
65
198260
2000
gemaakt in China,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
met de naam boerka.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Ik zag op een dag
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
de grootste school in Afghanistan,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
een meisjesschool.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13.000 meisjes
03:34
studying here
71
214260
4000
studeerden er
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
in de verborgen kamers,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
vol met schorpioenen.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Hun liefde [voor studeren]
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
was zo groot dat ik erom moest wenen.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Wat weten we
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
over de doodsbedreigingen van de taliban
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
genageld aan de deuren
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
van de mensen die het wagen hun dochters naar een school zoals in Balkh te sturen?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
De regio is niet veilig, maar vol taliban,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
en zij deden het.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Mijn doel is een stem te geven
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
aan de mensen zonder stem,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
de verborgen lichten te tonen
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
achter het gordijn van het grote spel,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
de kleine woorden genegeerd door de media
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
en de profeten van een wereldconflict.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Dankjewel
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Applaus)
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7