Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,848 views ・ 2011-12-12

TED


אנא לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית למטה כדי להפעיל את הסרטון.

מתרגם: Ido Dekkers מבקר: Sigal Tifferet
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
המסעות שלי לאפגניסטאן
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
התחילו לפני הרבה הרבה שנים
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
על הגבול המזרחי של מדינתי,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
ארץ הולדתי, פולין.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
הלכתי ביערות
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
של סיפורי סבתי.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
ארץ בה כל שדה מחביא קבר,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
בה מיליוני אנשים
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
הוגלו או נרצחו
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
במאה ה 20.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
מאחורי ההרס,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
מצאתי נשמה של מקומות.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
פגשתי אנשים צנועים.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
שמעתי את התפילות שלהם
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
ואכלתי את הלחם שלהם.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
אז הלכתי מזרחה במשך 20 שנה --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
ממזרח אירופה למרכז אסיה --
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
דרך הרי הקווקז,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
המזרח התיכון,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
צפון אפריקה,
01:11
Russia.
20
71260
2000
רוסיה.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
והמשכתי לפגוש אנשים אפילו צנועים יותר.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
וחלקתי את לחמם ותפילותייהם.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
זו הסיבה שהלכתי לאפגניסטאן.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
יום אחד, חציתי את הגשר
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
על נהר האוקסוס.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
הייתי לבד וברגל.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
והחייל האפגני היה כל כך מופתע לראות אותי
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
שהוא שכח להחתים את דרכוני.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
אבל הוא נתן לי כוס תה.
01:38
And I understood
30
98260
2000
והבנתי
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
שההפתעה שלו היתה ההגנה שלי.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
אז הלכתי וטיילתי,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
על סוסים, על יאקים, במשאיות, בטרמפים,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
מגבול איראן
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
לתחתית, לקצה מסדרון ווקהן.
01:56
And in this way
36
116260
2000
ובדרך זו
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
יכולתי למצוא את נור, האור הנסתר של אפגניסטאן.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
הנשק היחידי שלי
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
היה המחשב הנייד שלי והלייקה שלי.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
שמעתי תפילות של הסופים --
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
מוסלמים צנועים,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
שנואים על ידי הטאליבן.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
הנהר החבוי,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
מחובר למיסטיות
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
מגיברלטר להודו.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
המסגד בו הזר המכבד
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
מורעף ברכות
02:32
and with tears,
48
152260
3000
ודמעות,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
ומתקבל כמתנה.
02:39
What do we know
50
159260
2000
מה אנחנו יודעים
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
על המדינה והאנשים
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
שעליהם אנחנו מתיימרים להגן,
02:46
about the villages
53
166260
3000
על הכפרים
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
בהם התרופה היחידה
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
לשיכוך הכאב ולעצירת הרעב
02:53
is opium?
56
173260
2000
היא אופיום?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
אלה אנשים מכורים לאופיום
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
על גגות קאבול
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 שנים אחרי תחילת המלחמה.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
אלה הבנות הנוודות
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
שהפכו לזונות לאנשי העסקים באפגניסטאן.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
מה אנחנו יודעים על הנשים
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 שנים אחרי המלחמה?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
לבושות בשק הניילון הזה,
03:18
made in China,
65
198260
2000
שמיוצר בסין,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
שנקרא בורקה.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
ראיתי יום אחד,
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
את בית הספר הגדול באפגניסטאן,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
בית ספר לבנות.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13,000 בנות
03:34
studying here
71
214260
4000
לומדות שם
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
בחדרים מתחת לפני האדמה,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
מלאים בעקרבים.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
והאהבה שלהן ללימודים
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
היתה כה גדולה שבכיתי.
03:52
What do we know
76
232260
2000
מה אנחנו יודעים
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
על איומי המוות של הטאליבאן
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
שממוסמרים לדלתות
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
של האנשים שמעיזים לשלוח את בנותייהם לבית הספר כמו בבלק?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
האזור לא מאובטח, אבל מלא בטאליבן,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
והם עשו את זה.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
מטרתי היא לתת קול
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
לאנשים הדוממים,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
להראות את האורות הנסתרים
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
מאחור וילון המשחק הגדול,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
העולמות הקטנים שהמדיה מתעלמת מהם
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
והנביאים של עימות גלובלי.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
תודה.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(מחיאות כפיים)
על אתר זה

אתר זה יציג בפניכם סרטוני YouTube המועילים ללימוד אנגלית. תוכלו לראות שיעורי אנגלית המועברים על ידי מורים מהשורה הראשונה מרחבי העולם. לחץ פעמיים על הכתוביות באנגלית המוצגות בכל דף וידאו כדי להפעיל את הסרטון משם. הכתוביות גוללות בסנכרון עם הפעלת הווידאו. אם יש לך הערות או בקשות, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר זה.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7