Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,895 views ・ 2011-12-12

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: Monika Sulima Korekta: Krystian Aparta
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Moje podróże do Afganistanu
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
rozpoczęły się wiele lat temu,
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
na wschodniej granicy mojej ojczyzny, Polski.
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
na wschodniej granicy mojej ojczyzny, Polski.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Szłam przez lasy
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
z opowiadań mojej babci.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Przez krainy, gdzie każde pole skrywa groby,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
gdzie miliony ludzi
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
w XX wieku zostało deportowanych lub zabitych.
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
w XX wieku zostało deportowanych lub zabitych.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Za zniszczeniem
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
znalazłam duszę tych miejsc.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Poznałam skromnych ludzi,
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
słuchałam ich modlitwy
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
i jadłam ich chleb.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Przez 20 lat podróżowałam na Wschód,
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
od Europy Wschodniej, przez Azję Środkową,
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
Kaukaz, Bliski Wschód,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Kaukaz, Bliski Wschód,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Północą Afrykę, Rosję.
01:11
Russia.
20
71260
2000
Północą Afrykę, Rosję.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Spotykałam ciągle skromnych ludzi,
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
z którymi dzieliłam się modlitwą i chlebem.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Dlatego właśnie pojechałam do Afganistanu.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Pewnego dnia przeszłam mostem
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
przez rzekę Amu-daria.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Szłam samotnie, pieszo.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
Afgański żołnierz tak się zdziwił,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
że zapomniał podbić mój paszport.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Dał mi jednak kubek herbaty.
01:38
And I understood
30
98260
2000
Zrozumiałam, że jego zdumienie
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
jest moją ochroną.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Szłam więc i podróżowałam
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
konno, na jaku, ciężarówką
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
i autostopem przez irańską granicę,
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
aż na skraj Korytarza Wachańskiego.
01:56
And in this way
36
116260
2000
W ten oto sposób
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
udało mi się znaleźć Noor, ukryte światło Afganistanu.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Moją jedyną bronią
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
był notatnik i aparat Leica.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Słuchałam modlitw sufich,
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
skromnych muzułmanów
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
znienawidzonych przez Talibów.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Ukryta rzeka, połączona mistycyzmem
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
od Gibraltaru po Indie.
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
od Gibraltaru po Indie.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Meczet, gdzie pełnego szacunku obcokrajowca
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
przyjmuje się z błogosławieństwem
02:32
and with tears,
48
152260
3000
i łzami, witając go jako dar.
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
i łzami, witając go jako dar.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Co my wiemy o tym kraju i jego mieszkańcach,
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
Co my wiemy o tym kraju i jego mieszkańcach,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
których rzekomo chronimy,
02:46
about the villages
53
166260
3000
o wioskach,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
gdzie jedynym środkiem
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
walki z bólem i głodem jest opium?
02:53
is opium?
56
173260
2000
walki z bólem i głodem jest opium?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Ci ludzie na dachu Kabulu,
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
10 lat po rozpoczęciu naszej wojny,
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
są uzależnieni od opium.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
To są nomadki,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
które stały się prostytutkami dla Afgańskich biznesmenów.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Co wiemy o kobietach,
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 lat po wojnie?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Ubrane w ten nylonowy worek
03:18
made in China,
65
198260
2000
wyprodukowany w Chinach,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
nazwany burką.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Pewnego dnia widziałam
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
największą szkołę w Afganistanie,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
szkołę dla dziewczyn.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13 tysięcy uczennic
03:34
studying here
71
214260
4000
13 tysięcy uczennic
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
siedzi w klasach pod ziemią, pełnych skorpionów.
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
siedzi w klasach pod ziemią, pełnych skorpionów.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
Ich miłość do nauki
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
była tak ogromna, że zaczęłam płakać.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Co wiemy o groźbach morderstwa,
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
przybijanych przez Talibów na drzwiach tych,
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
którzy odważyli się wysłać córki
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
do szkoły w Balchu?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Region ten jest niebezpieczny, jest pełen Talibów,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
ale rodzice się nie poddają.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Moim celem jest udostępnienie głosu
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
ludziom niemym,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
aby pokazać ukryte światło
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
zza zasłony wielkiej gry,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
aby ujawnić małe światy ignorowane przez media
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
i proroków globalnych konfliktów.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Dziękuję.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Brawa)
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7