Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,895 views ・ 2011-12-12

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Laszlo Kereszturi Lektor: Anna Patai
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Afganisztáni utazásaim
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
sok, sok évvel ezelőtt kezdődtek
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
hazám, Lengyelország
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
keleti határán.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Nagyanyám meséinek
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
erdőiben sétáltam.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Egy táj, ahol minden mező sírokat rejt,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
ahol emberek millióit
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
deportálták vagy ölték meg
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
a huszadik században.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
A romboláson túl
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
találtam meg a helyek lelkét.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Találkoztam alázatos emberekkel.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Meghallgattam az imádságukat
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
és ettem a kenyerüket.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Majd 20 évig jártam a Keletet --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
Kelet-Európától Közép-Ázsiáig --
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
a Kaukázuson át,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
a Közel-Keletet,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Észak-Afrikát,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Oroszországot.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
És találkoztam még több alázatos emberrel.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
És megosztottam a kenyerüket és az imádságukat.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Ezért mentem Afganisztánba.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Egy nap átkeltem a hídon
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
az Oxus folyó felett.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Egyedül voltam, gyalog.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
És az afgán katona annyira meglepődött tőlem,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
hogy elfelejtette lepecsételni az útlevelem.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
De adott nekem egy csésze teát.
01:38
And I understood
30
98260
2000
És megértettem,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
hogy az ő meglepődése volt az én védelmem.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Tehát gyalogoltam és utaztam,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
lóháton, jakháton, kocsival, autóstoppal,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
az iráni határtól
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
egész fel a Wakhan Folyosó széléig.
01:56
And in this way
36
116260
2000
És ezen az úton
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
meg tudtam találni a "noort", Afganisztán rejtett fényét.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Egyetlen fegyverem
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
a hordozható számítógépem és a Leica fényképezőgépem volt.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Hallottam a Sufik imádságát --
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
alázatos muszlimok,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
akiket gyűlöl a Talibán.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Egy rejtett folyó,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
kapcsolatban a miszticizmussal
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
Gibraltártól Indiáig.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
A mecset ahol a tiszteletteljes idegent
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
áldásokban és könnyekben
02:32
and with tears,
48
152260
3000
fürösztik,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
és mint ajándékot üdvözlik.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Mit tudunk
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
az országról és az emberekről
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
akiket védeni színlelünk,
02:46
about the villages
53
166260
3000
a falvakról,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
ahol az egyetlen orvosság
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
a fájdalom és az éhség ellen
02:53
is opium?
56
173260
2000
az ópium?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Ezek ópium-függő emberek
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
Kabul háztetőin
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 évvel a háború kezdete után.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Ezek nomád kislányok,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
akik prostituáltjai lettek az afgán üzletembereknek.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Mit tudunk a nőkről
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 évvel a háború kezdete után?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Ebbe a kínai gyártmányú
03:18
made in China,
65
198260
2000
nejlon zsákba öltözve,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
amit burkának neveznek.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Egy nap láttam
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
a legnagyobb afganisztáni iskolát,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
egy lányiskolát.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13.000 lány
03:34
studying here
71
214260
4000
tanul itt
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
földalatti szobákban,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
tele skorpiókkal.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
És a tanulás iránti szeretetük
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
oly nagy volt, hogy sírtam.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Mit tudunk a halálos fenyegetésekről,
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
amiket a Talibán szegezett azon
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
emberek ajtójára,
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
akik merészelik lányaikat iskolába küldeni, mint Balkhban?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
A terület nem biztonságos, tele van tálibokkal,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
és ők megtették.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
A célom az, hogy hangot adjak
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
a hangtalan embereknek,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
hogy megmutassam a rejtett fényt
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
a nagy játszma függönye mögött,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
a média által semmibe vett kicsi világokat
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
és a globális konfliktus prófétáit.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Köszönöm.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Taps)
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7