3 things I learned while my plane crashed | Ric Elias

1,416,789 views ・ 2011-04-26

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
Таркиши сахтро
00:16
Imagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
0
16307
4929
дар баландии 1 км тасаввур кунед.
Хавопайморо дар дуд тасаввур кунед.
00:22
Imagine a plane full of smoke.
1
22085
2914
00:25
Imagine an engine going clack, clack, clack.
2
25622
3028
Тасаввур кунед, ки мухаррик садо баровард: клатс, клатс, клатс,
клатс, клатс, клатс, клатс.
00:29
It sounds scary.
3
29603
1380
Овози дахшатангез.
00:31
Well, I had a unique seat that day.
4
31482
1861
Ман дар он руз чои беназир доштам-1D.
00:33
I was sitting in 1D.
5
33367
1719
Ман ягона шахсе будам, ки бо рохбаладон сухбат карда метавонистам.
00:35
I was the only one who could talk to the flight attendants.
6
35110
2809
Ва ман хамон замон ба онхо нигох кардам,
00:38
So I looked at them right away,
7
38296
1697
онхо гуфтанд: «Хамааш хуб аст. Эхтимол парранда.»
00:40
and they said, "No problem. We probably hit some birds."
8
40017
2978
Дар ин вакт пилот хавопайморо гардонд,
00:43
The pilot had already turned the plane around,
9
43019
2172
мо на он кадар дур рафтем.
00:45
and we weren't that far.
10
45215
1270
00:46
You could see Manhattan.
11
46509
1441
Манхетен намудор буд.
Баъди 2 дакика
00:49
Two minutes later,
12
49379
1207
00:50
three things happened at the same time.
13
50610
1868
аллакай 3 ходиса ба вучуд омад.
Пилот хавопайморо ба кад-кади дарёи Гудзон рост кард.
00:54
The pilot lines up the plane with the Hudson River.
14
54156
3080
Одатан маршрут дигар аст.
00:58
That's usually not the route.
15
58453
1395
(Ханда)
01:00
(Laughter)
16
60210
1688
01:01
He turns off the engines.
17
61922
1731
Вай мухаррикхоро кушт.
01:04
Now, imagine being in a plane with no sound.
18
64662
2129
Акнун тасаввур кунед, ки шумо дар хавопаймо дар хомушии тамом карор доред.
01:07
And then he says three words.
19
67981
2153
Баъд вай се калима гуфт —
се калимаи аз хама хаячонпазир дар хаёти ман.
01:10
The most unemotional three words I've ever heard.
20
70158
2378
Вай гуфт: «Ба бархурд омода шавед».
01:13
He says, "Brace for impact."
21
73015
1633
01:16
I didn't have to talk to the flight attendant anymore.
22
76473
2617
Ба стюардесса ман дигар савол надоштам.
(Ханда)
01:19
(Laughter)
23
79114
2122
01:21
I could see in her eyes, it was terror.
24
81801
2587
Ман чашмони вайро медидам,
дар он онхо дахшат буд. Зиндаги тамом.
01:24
Life was over.
25
84412
1244
01:26
Now I want to share with you three things I learned about myself that day.
26
86260
4351
Инак, мехостам накл кунам, ки ман чиро омухтам дар он руз. Се чиз.
01:31
I learned that it all changes in an instant.
27
91450
2109
Ман фахмидам, ки хамаи чиз дар сонияхо дигар мешавад.
01:34
We have this bucket list,
28
94942
1722
Ана мо руйхати хамаи он чизхое
01:36
we have these things we want to do in life,
29
96688
2343
ки мехохем дар вакташ ичро кунем дорем,
ва ман дар бораи онхое, ки мехостам бо онхо сухбат кунам фикр кардам,
01:39
and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't,
30
99055
3517
вале сухбат накардам, дар бораи онхое, ки натавонистам ошти шавам,
01:42
all the fences I wanted to mend,
31
102596
2132
01:44
all the experiences I wanted to have and I never did.
32
104752
2615
дар бора чизхое,ки ман натаванистам бисанчам.
Вакте, ки ман дар бораи ин фикр кардам,
01:48
As I thought about that later on,
33
108523
2411
01:50
I came up with a saying,
34
110958
1278
ба сари ман чунин киёс омад:
01:52
which is, "I collect bad wines."
35
112260
3073
«Ман шароби бадсифатро коллексия мекардам.»
01:55
Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.
36
115357
3309
Ва вакте, ки шароб тайёр аст, бо ки вайро нушид, ман вайро мекушоям.
01:58
I no longer want to postpone anything in life.
37
118690
2652
Ман намехохам дигар хеч чизро дар зиндаги бетаъхир монам.
02:01
And that urgency, that purpose, has really changed my life.
38
121932
3217
Ва ин зарури аст, ин шавку рагбат
бисёр чизро дар зиндагии ман тагйир дод.
02:06
The second thing I learned that day --
39
126498
2082
Дарси дуюме, ки ман — дар он холат гирифтам,
02:08
and this is as we clear the George Washington Bridge,
40
128604
2632
вакте, ки мо ба наздикии пули Ч. Вашингтон
02:11
which was by not a lot --
41
131260
2184
тасодуфан ба он барнахурда —
02:13
(Laughter)
42
133468
1575
ман фикр кардам:
02:15
I thought about, wow, I really feel one real regret.
43
135067
3681
ман дар асл таассуф мехурам аз як чиз.
02:18
I've lived a good life.
44
138772
1464
Ман зиндагии хубро аз сар гузаронидам.
02:20
In my own humanity and mistakes,
45
140260
1976
Бо хамаи хатогихои махсусе, ки одамизод мекунад,
02:22
I've tried to get better at everything I tried.
46
142260
2834
ман кушиш мекрдам, ки дар хама чиз бехтарин бошам.
Вале чун одамизод
02:25
But in my humanity, I also allow my ego to get in.
47
145118
3118
ман фирефтаи «вай»-и худам шудам.
Ва ман аз вакте, ки бо шахсоне,
02:29
And I regretted the time I wasted on things that did not matter
48
149302
4251
ки барои ман кимматанд,
02:33
with people that matter.
49
153577
1573
бехуда гузаронидам таасуф мехурам.
Ман дар бораи муносибатам бо занам,
02:36
And I thought about my relationship with my wife,
50
156057
2379
02:38
with my friends, with people.
51
158460
1611
бо дустонам, бо шиносхоям фикр кардам.
Ва баъди дар бораи ин фикр кардан,
02:41
And after, as I reflected on that,
52
161122
1941
ман карор додам, ки аз негатив дар зиндагии худ чудо шавам.
02:43
I decided to eliminate negative energy from my life.
53
163087
2527
02:45
It's not perfect, but it's a lot better.
54
165638
2380
Вай оли нест, вале хело бехтар шудааст.
Ман аллакай ду сол боз бо занам чанчол намекунам.
02:48
I've not had a fight with my wife in two years.
55
168042
2740
Ва ин бо нафъ аст.
02:50
It feels great.
56
170806
1212
Ман дигар намекушам, ки хак бошам.
02:52
I no longer try to be right;
57
172042
2300
Ман мехохам хушбахт бошам.
02:54
I choose to be happy.
58
174366
1417
Сеюмин чизе, ки ман фахмидам,
02:57
The third thing I learned --
59
177314
1461
02:58
and this is as your mental clock starts going, "15, 14, 13."
60
178799
4441
вакте, ки дар сарам хисобот сар шуд —
15, 14, 13…
Ман мебинам, ки об то чанд наздик мешавад.
03:03
You can see the water coming.
61
183264
1436
03:04
I'm saying, "Please blow up."
62
184724
1512
Ман фикр мекунам: «Илтимос, битарк.»
03:06
I don't want this thing to break in 20 pieces
63
186260
2143
Ман намехохам, ки вай ба 20 пора таксим шавад,
03:08
like you've seen in those documentaries.
64
188427
2022
ба мисли филмхои хуччати.
03:11
And as we're coming down,
65
191260
2261
Ва вакте, ки мо меафтидем,
03:13
I had a sense of, wow, dying is not scary.
66
193545
4691
ман фахмидам,
ки мурдан дахшатнок нест.
03:18
It's almost like we've been preparing for it our whole lives.
67
198260
2976
Ба мисле, ки мо ба ин тамоми умр тайёри дидем.
03:21
But it was very sad.
68
201963
1228
Вале ин гамангез аст.
03:23
I didn't want to go; I love my life.
69
203622
1960
Ман рафтан намехосрам, ман зиндагиро дуст медорам.
03:26
And that sadness really framed in one thought,
70
206467
4225
Ва ин гамгини
ба як фикр табдил ёфт —
03:30
which is, I only wish for one thing.
71
210716
2520
ман факат як чизро мехостам.
Ман мехостам калон шудани кудакхоямро бинам.
03:34
I only wish I could see my kids grow up.
72
214072
2041
03:37
About a month later, I was at a performance by my daughter --
73
217757
3477
Ва баъди як мох ман дар баромади духтарам иштирок доштам —
вай синфи якум аст, хунарпешаи бомахорат нест…
03:41
first-grader, not much artistic talent --
74
221258
2707
03:43
(Laughter)
75
223989
1074
…то хол.
03:45
Yet!
76
225087
1103
(Ханда)
03:46
(Laughter)
77
226214
1854
Ва ман бо тамоми хасти хурсанди мекардам ва гиря мекардам
03:48
And I'm bawling, I'm crying, like a little kid.
78
228092
4143
мисли кудак.
Ва барои ман ин маънои зиндаги буд.
03:53
And it made all the sense in the world to me.
79
233264
2172
03:55
I realized at that point, by connecting those two dots,
80
235844
3741
Ва ман хамон вакт
ин ду холатро пайваст намуда,
03:59
that the only thing that matters in my life
81
239609
2342
фахмидам, ки ягона чизи мухим дар зиндаги,
04:01
is being a great dad.
82
241975
1261
падари бехтарин будан мебошад.
Аз хама мухим ва асоси,
04:04
Above all, above all,
83
244152
2707
04:06
the only goal I have in life is to be a good dad.
84
246883
2368
максади ягонаи ман дар зиндаги
падари бехтарин будан аст.
04:10
I was given the gift of a miracle,
85
250580
2525
Ба ман хадяи хубе дода шуд,
ки он рузро аз сарам гузаронам.
04:13
of not dying that day.
86
253129
1504
04:14
I was given another gift,
87
254657
1813
Ба ман боз дигар чиз хадя шуд —
04:16
which was to be able to see into the future
88
256494
2527
имконияти ба оянда нигох кардан
ва ба кафо баргаштан
04:19
and come back
89
259045
1277
04:20
and live differently.
90
260346
2052
ва зиндагии худро дигар кардан.
Ман хамаи шуморо мепурсам, касе, ки дар хавопаймо парвоз мекунад,
04:23
I challenge you guys that are flying today,
91
263158
2992
тасаввур кунед, ки бо шумо чунин мешавад —
04:26
imagine the same thing happens on your plane --
92
266174
2651
04:28
and please don't --
93
268849
1387
ва бигзор ин факат дар хаёлот бошад
04:30
but imagine, and how would you change?
94
270260
2593
чи хел ин ба шумо таъсир мерасонд?
04:32
What would you get done
95
272877
1280
Аз хамаи он чизе, ки шумо доим барои баъд мемондед,
04:34
that you're waiting to get done because you think you'll be here forever?
96
274181
3676
барои он, ки фикр мекардед, ки шумо вакти бисёр доред?
04:37
How would you change your relationships
97
277881
1947
Дар муносибат бо наздикон
04:39
and the negative energy in them?
98
279852
1684
шумо чиро ислох мекардед?
04:41
And more than anything, are you being the best parent you can?
99
281560
2976
Ва аз хама мухимаш ин, ки шумо хамаи корро мекунед, то волидайни хуб бошед?
Ташаккур.
04:45
Thank you.
100
285004
1033
04:46
(Applause)
101
286061
3000
(Карсак)
About this site

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7