The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Будь ласка, двічі клацніть на англійські субтитри нижче, щоб відтворити відео.

Перекладач: Hanna Leliv Утверджено: Khrystyna Romashko
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Мені було всього чотири роки,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
коли я побачив, як моя мати уперше в своєму житті
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
закладає речі в пральку.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Це був великий день для моєї матері.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Мої батьки роками відкладали гроші
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
на купівлю цієї машинки.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Коли ми зібрались уперше скористатись пралькою,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
то навіть запросили бабусю
прийти і подивитись на це.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Бабуся хвилювалася ще більше, ніж ми.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Усеньке своє життя
вона гріла воду на вогні
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
і вручну прала одяг
для семи дітей.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
І ось настала мить, коли вона побачить,
як з цим справиться електрика.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Моя мати обережно відчинила дверцята
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
і заклала білизну
в пральку,
ось так.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Коли вона зачинила дверцята,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
бабуся скрикнула, "Ні, ні, ні, ні!
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
"Можна я, можна я натисну кнопку!"
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Бабуся натиснула кнопку
і сказала, "Неймовірно.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Я хочу це бачити. Принесіть мені стільчик.
Принесіть мені стільчик. Я хочу це бачити".
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Вона сіла навпроти пральної машинки
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
і не зводила з неї очей.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Вона була немов зачарована.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Для моєї бабусі
пральна машинка була чудом.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Сьогодні жителі Швеції та інших багатих країн
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
використовують
дуже багато різних машинок.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Гляньте, будинки напхані машинками.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Я навіть не знаю усіх їхніх назв.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Якщо цим людям заманеться мандрувати,
до їхніх послуг літаючі машини,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
які довезуть їх у найвіддаленіші куточки світу.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Водночас, сила-силенна людей у світі
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
усе ще гріють воду на вогні
і готують на вогні їсти.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Деколи їм навіть бракує їжі.
Вони живуть за межею бідності.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Два мільярди наших побратимів
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
живуть менше, ніж на два долари на день.
А найбагатші люди -
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
яких налічується один мільярд -
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
живуть над межею, яку я називаю "захмарною".
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
Бо вони витрачають понад 80 доларів на день
на споживання.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Але ж це лише один, два, три мільярди людей.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
А в світі живе сім мільярдів,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
отож ще один, два, три, чотири мільярди людей
живуть між межею бідності та "захмарною межею".
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Вони користуються електрикою,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
але питання ось у чому - скільки з них мають пральну машинку?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Я ретельно проаналізував ринкові дані
і дійшов висновку, що
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
пральна машинка проникла нижче від "захмарної межі".
І тепер ще один мільярд людей
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
живуть над "межею пральної машинки".
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Сміх)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Вони споживають понад 40 доларів на день.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Отож, два мільярди мають доступ до пральок.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
А решта п'ять мільярдів -
як вони перуть одяг?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Іншими словами -
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
як перуть одяг більшість жінок у світі?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Адже прання залишається тяжкою працею для жінок.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Вони перуть ось так: вручну.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Ця тяжка праця відбирає багато часу -
вони витрачають на неї кілька годин щотижня.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Буває, що вони мусять здалека носити воду,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
аби випрати речі вдома.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Або змушені нести брудні речі далеко до річки.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Вони хочуть мати пральну машинку.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Вони не хочуть тратити стільки часу свого життя
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
на цю тяжку,
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
низькопродуктивну працю.
Їхнє бажання таке ж самісіньке,
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
як бажання моєї бабці.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Погляньте, два покоління тому у Швеції -
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
воду брали з річки,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
гріли на вогні і так прали.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Наші сучасники хочуть мати пральну машинку з тих самих причин.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Проте коли я читаю лекції стурбованим станом довкілля студентам,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
вони заперечують, "Ні, кожна людина в світі не може мати автомобіля чи пральної машинки".
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Як ми можемо сказати цій жінці,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
що у неї не буде пральної машинки?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Тоді я запитую студентів,
запитую їх уже два роки,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Хто з вас не їздить на машині?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Дехто з них гордо підносить руку
і каже, "Я не їжджу на машині".
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Тоді я ставлю доволі каверзне питання:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Хто з вас
пере джинси і простирадла вручну?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Жоден.
Навіть палкі прихильники "зелених"
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
користуються пральними машинками.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Сміх)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Чому так вийшло, що всі користуються пральними машинками
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
і думають, що так буде завжди; що тут особливого?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Я мусив проаналізувати використання енергії в світі.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Ось що з того вийшло.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Погляньте, перед вами сім мільярдів людей:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
люди за "захмарною межею", люди за "межею пральної машинки",
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
люди "з жарівками" і люди "з вогнем".
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Одна така позначка - це
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
енергетична одиниця викопного палива -
нафти, вугілля чи газу.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Вони становлять основу електрики та енергії у світі.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Увесь світ використовує 12 одиниць,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
6 із яких - належить мільярду найбагатших.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Одна сьома населення світу споживає половину енергії.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Ті, хто купив пральку,
але не напакував своє помешкання іншими машинками,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
використовують дві одиниці.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ця група споживає три одиниці - по одній на мільярд.
І в них також є електрика.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
А ось тут на один мільярд не припадає навіть одиниці.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Всього разом 12 одиниць.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Але стурбовані станом довкілля студенти
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
найбільш занепокоєні майбутнім -
05:40
is about the future.
116
340719
1450
і вони мають рацію.
Куди ми рухаємось? Уявімо собі, без спроби докладного аналізу,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
що до 2050 року ситуація залишиться без змін -
05:48
to 2050,
119
348027
1167
маємо два чинники, через які може зрости використання енергії.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
По-перше, ріст населення.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
По-друге, економічне зростання.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Населення зростатиме здебільшого серед найбідніших людей
через високий рівень дитячої смертності
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
і багатодітність.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Маємо ще два мільярди людей,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
які споживатимуть практично стільки ж енергії.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Далі відбудеться економічне зростання.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Кращі країни з перехідною економікою -
я називаю їх державами Нового Сходу -
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
перестрибнуть через "захмарну межу".
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Гоп!", вигукнуть вони.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
І почнуть споживати стільки ж, скільки споживає Старий Захід вже сьогодні.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
А ці люди, вони хочуть мати пральну машинку.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Я вам казав. Вони перейдуть сюди.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
І почнуть споживати вдвічі більше енергії.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Сподіваємося, що бідняки отримають доступ до електрики,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
а також модель сім'ї з двома дітьми, але населення продовжуватиме зростати.
Загальне споживання енергії
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
сягне 22 одиниць.
Із них
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
більшість енергії далі споживають найбагатші.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Отож, що робити?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Адже ризик -
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
значна ймовірність зміни клімату - реальний.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Він справді існує.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Звичайно, їм слід економити енергію.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Вони мусять якось змінити свою поведінку.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Вони також мусять виробляти енергію з відновлювальних джерел,
набагато більше "зеленої" енергії.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Але з таким рівнем споживання енергії на людину,
їм не слід радити іншим,
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
що робити, а що не робити.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Оплески)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Усюди можна виробляти більше "зеленої" енергії.
Ось на що ми сподіваємось.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
У майбутньому нас чекає справжнє випробування.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Але запевняю вас, що ця жінка із нетрів Ріо-де-Жанейро
хоче мати пральну машинку.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Вона дуже задоволена міністром енергетики,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
яка дала світло в кожен дім -
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
настільки задоволена, що навіть віддала свій голос за неї.
І ось Ділма Руссефф
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
була обрана президентом
однієї з найбільших демократичних держав світу -
подолавши шлях від міністра енергетики до президента.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Якщо ви мешкаєте в демократичній країні,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
люди голосуватимуть за пральні машинки.
Вони обожнюють їх.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Що у них за чари?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Моя мати розвіяла чари пральної машинки
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
у перший же день.
Вона сказала, "Гансе,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
ось ми заклали брудні речі;
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
машинка зробить все решту.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
А ми підемо до бібліотеки".
Ось де приховані чари:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
ви закладаєте брудні речі,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
і що дістаєте з машинки?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
З машинки ви дістаєте книжки,
дитячі книжки.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
У мами з'явився час почитати мені вголос.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Вона любила це заняття. Я взяв у бібліотеці абетку.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Я зробив перший крок до кар'єри професора,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
коли у моєї мами з'явився час почитати мені вголос.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Вона взяла книжки і для себе.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Вона опанувала англійську мову
як іноземну.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Крім того, вона прочитала безліч романів,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
чимало різних романів.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
І ми по-справжньому полюбили цю машинку.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Ми з мамою сказали,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Дякую, індустріалізаціє.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Дякую, сталеливарне.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Дякую, електростанціє.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
І, врешті, дякую, хімічна промисловосте, за те,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
що подарували нам час читати книжки".
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Дуже дякую.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Оплески)
Про цей сайт

Цей сайт познайомить вас з відеороликами YouTube, корисними для вивчення англійської мови. Ви побачите уроки англійської мови, які проводять першокласні викладачі з усього світу. Двічі клацніть на англійських субтитрах, що відображаються на кожній сторінці відео, щоб відтворити відео з цієї сторінки. Субтитри прокручуються синхронно з відтворенням відео. Якщо у вас є коментарі або побажання, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою цієї контактної форми.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7