The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους παρακάτω για να αναπαραγάγετε το βίντεο.

Μετάφραση: Fotini Sotiropoulou Επιμέλεια: Katia Demirtzoglou
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Ήμουν μόλις τεσσάρων ετών
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
όταν είδα τη μητέρα μου να βάζει ρούχα στο πλυντήριο
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
για πρώτη φορά στη ζωή της.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Ήταν μια σπουδαία μέρα για τη μητέρα μου.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Η μητέρα και ο πατέρας μου μάζευαν χρήματα για χρόνια
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
για να μπορέσουν να αγοράσουν αυτό το μηχάνημα.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Και την πρώτη μέρα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
ακόμα και η γιαγιά προσκλήθηκε
για να δει το μηχάνημα.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Και η γιαγιά ήταν ακόμα πιο ενθουσιασμένη.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Σε όλη της τη ζωή
ζέσταινε νερό με καυσόξυλα,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
και έπλενε στο χέρι ρούχα για επτά παιδιά.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Και τώρα θα παρακολουθούσε
τον ηλεκτρισμό να κάνει αυτή τη δουλειά.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Η μητέρα μου άνοιξε προσεκτικά την πόρτα
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
και έβαλε τα ρούχα στο πλυντήριο έτσι.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Και τότε, όταν έκλεισε την πόρτα,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
η γιαγιά είπε «Όχι, όχι, όχι, όχι.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Άσε εμένα, άσε εμένα να πατήσω το κουμπί».
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Και η γιαγιά πάτησε το κουμπί
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
και είπε, «Αχ, φανταστικά.
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Θέλω να το δω. Δώσε μου μια καρέκλα.
Δώσε μου μια καρέκλα. Θέλω να το δω».
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Και κάθησε μπροστά στο πλυντήριο,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
και παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα πλύσης.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Ήταν καταγοητευμένη.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Για τη γιαγιά μου το πλυντήριο ήταν ένα θαύμα.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Σήμερα, στη Σουηδία και σε άλλες πλούσιες χώρες,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τόσα πολλά διαφορετικά μηχανήματα.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Κοιτάξτε, τα σπίτια είναι γεμάτα μηχανήματα·
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
δεν μπορώ καν να τα ονομάσω όλα.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Και επίσης, όταν θέλουν να ταξιδέψουν,
χρησιμοποιούν ιπτάμενα μηχανήματα
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
που μπορούν να τους πάνε σε μακρινούς προορισμούς.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Και ακόμα, στον κόσμο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
που ακόμα ζεσταίνουν το νερό στη φωτιά,
και μαγειρεύουν στη φωτιά.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Μερικές φορές δεν έχουν καν αρκετό φαγητό.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
Και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Υπάρχουν δύο δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
που ζουν με λιγότερα από δύο δολάρια την ημέρα.
Και οι πλουσιότεροι άνθρωποι εκεί πάνω --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
είναι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
και ζουν πάνω από αυτό που ονομάζω όριο του αέρα,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
επειδή ξοδεύουν περισσότερα από 80 δολάρια την ημέρα
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
για να καταναλώνουν.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
Αλλά αυτό είναι μόλις ένα, δύο, τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
και προφανώς υπάρχουν επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
άρα πρέπει να υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι επιπλέον,
που ζουν ανάμεσα στο όριο της φτώχειας και στο όριο του αέρα.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Έχουν ηλεκτρισμό,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
αλλά το ερώτημα είναι, πόσοι έχουν πλυντήρια;
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Έχω εξετάσει εξονυχιστικά τα στοιχεία της αγοράς
και έχω βρει ότι, πράγματι,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
το πλυντήριο έχει εισχωρήσει κάτω από το όριο του αέρα,
και σήμερα υπάρχουν επιπλέον ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκεί έξω
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
που ζουν πάνω από το όριο της πλύσης.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Γέλια)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Και καταναλώνουν περισσότερα από 40 δολάρια την ημέρα.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Λοιπόν δύο δισεκατομμύρια έχουν πρόσβαση σε πλυντήρια.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Και τα υπόλοιπα 5 δισεκατομμύρια,
πώς πλένουν;
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Ή, για να είμαι πιο ακριβής,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
πώς πλένουν οι περισσότερες γυναίκες στον κόσμο;
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Διότι το πλύσιμο παραμένει σκληρή γυναικεία δουλειά.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Πλένουν έτσι: στο χέρι.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Και είναι σκληρή, χρονοβόρα δουλειά,
που πρέπει να κάνουν για ώρες κάθε εβδομάδα.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Και μερικές φορές πρέπει επίσης να μεταφέρουν νερό από μακριά
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
για να πλύνουν τα ρούχα στο σπίτι.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Ή πρέπει να μεταφέρουν τα ρούχα μακριά σε ένα ρυάκι.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Και θέλουν πλυντήριο.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Δε θέλουν να ξοδεύουν ένα τόσο μεγάλο μέρος της ζωής τους
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
κάνοντας αυτή τη σκληρή δουλειά
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
με τόσο σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα.
Και η επιθυμία τους δεν διαφέρει σε τίποτα
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
από της γιαγιάς μου.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Κοιτάξτε εδώ, δύο γενιές πριν στη Σουηδία --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
να παίρνεις νερό από το ρυάκι,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
να ζεσταίνεις με φωτιά και να πλένεις έτσι.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Θέλουν πλυντήριο κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Αλλά όταν κάνω διάλεξη σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
μου λένε «Όχι, δεν μπορούν όλοι στον κόσμο να έχουν αυτοκίνητα και πλυντήρια»..
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Πώς μπορούμε να πούμε σε αυτή τη γυναίκα
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πλυντήριο;
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Και τότε ρωτάω τους φοιτητές μου,
τους ρωτάω - τους ρωτάω τα τελευταία δύο χρόνια,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
«Πόσοι από εσάς δεν χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο;»
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Και κάποιοι σηκώνουν το χέρι τους με περηφάνια
και λένε «Δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο».
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Και τότε θέτω την αληθινά δύσκολη ερώτηση:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
«Πόσοι από εσάς
πλένουν στο χέρι τα τζιν και τα σεντόνια σας;»
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Και κανείς δεν σήκωσε χέρι.
Ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί του πράσινου κινήματος
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
χρησιμοποιούν πλυντήρια.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Γέλια)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Λοιπόν γιατί [αυτό είναι] κάτι που όλοι χρησιμοποιούν
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
και νομίζουν ότι οι άλλοι δε θα το σταματήσουν· τι εξαιρετικό έχει;
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Έπρεπε να κάνω μια ανάλυση για την ενέργεια που καταναλώνεται παγκοσμίως.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Εδώ είμαστε.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Δείτε εδώ, βλέπετε τα επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους εκεί πάνω:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
τους ανθρώπους του αέρα, τους ανθρώπους της πλύσης,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
τους ανθρώπους της λάμπας και τους ανθρώπους της φωτιάς.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Μια μονάδα σαν κι αυτή
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
είναι μια μονάδα ενέργειας ή ορυκτού καυσίμου --
πετρέλαιο, κάρβουνο ή φυσικό αέριο.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Εδώ είναι το μέγιστο του ηλεκτρισμού και της ενέργειας παγκοσμίως.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Και είναι 12 μονάδες που καταναλώνονται σε όλο τον κόσμο
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
και το πλουσιότερο ένα δισεκατομμύριο, αυτοί καταναλώνουν έξι από αυτές.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Η μισή ενέργεια καταναλώνεται από το 1/7 του παγκόσμιου πληθυσμού.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Και αυτοί που έχουν πλυντήρια
αλλά όχι ένα σπίτι γεμάτο άλλα μηχανήματα,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
χρησιμοποιούν δύο.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Αυτή η ομάδα χρησιμοποιεί τρεις, μία ή καθεμία.
Και αυτοί επίσης έχουν ηλεκτρισμό.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Και εκεί πάνω αυτοί δεν χρησιμοποιούν καν μία ο καθένας.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Αυτό έχει άθροισμα 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Αλλά η βασική ανησυχία
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
για τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φοιτητές -- και έχουν δίκιο --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
είναι για το μέλλον.
Ποιες είναι οι τάσεις; Αν απλά προεκτείνουμε τις τάσεις,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
χωρίς κάποια πραγματικά προηγμένη ανάλυση, το 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
υπάρχουν δυο πράγματα που μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή κατανάλωση.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Πρώτον, η πληθυσμιακή αύξηση.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Δεύτερον, η οικονομική ανάπτυξη.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Η πληθυσμιακή αύξηση θα συμβεί κυρίως ανάμεσα στους πιο φτωχούς ανθρώπους εδώ,
επειδή έχουν υψηλή παιδική θνησιμότητα
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
και έχουν πολλά παιδιά ανά γυναίκα.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Και [με] αυτό θα έχετε δύο επιπλέον
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
αλλά αυτό δεν θα αλλάξει πάρα πολύ την ενεργειακή κατανάλωση.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Αυτό που θα συμβεί είναι η οικονομική ανάπτυξη.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Το καλύτερο εδώ στις αναδυόμενες οικονομίες --
τις ονομάζω Νέα Ανατολή --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
θα περάσουν το όριο του αέρα.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Ωπ!" θα πούνε.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Και θα αρχίσουν να καταναλώνουν όσο καταναλώνουν ήδη στην Παλαιά Δύση.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Και αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν πλυντήρια.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Σας το είπα. Θα πάνε εκεί.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Και θα διπλασιάσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Και ελπίζουμε ότι οι φτωχοί θα αποκτήσουν ηλεκτρισμό.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Και θα έχουν μια οικογένεια με δυο παιδιά χωρίς σταμάτημα της πληθυσμιακής αύξησης.
Αλλά η συνολική ενεργειακή κατανάλωση
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
θα αυξηθεί στις 22 μονάδες.
Και αυτές οι 22 μονάδες
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
ακόμα οι πλουσιότεροι χρησιμοποιούν το περισσότερο.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Άρα τι χρειάζεται να γίνει;
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Διότι ο κίνδυνος,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
η μεγάλη πιθανότητα της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματική.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Είναι πραγματική.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Φυσικά θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά κατά κάποιο τρόπο.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Πρέπει επίσης να αρχίσουν να παράγουν πράσινη ενέργεια,
πολύ περισσότερη πράσινη ενέργεια.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Αλλά μέχρι να έχουν την ίδια ενεργειακή κατανάλωση ανά άτομο,
δεν θα έπρεπε να συμβουλεύουν τους άλλους --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
τι να κάνουν και τι όχι.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Χειροκρότημα)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Εδώ μπορούμε να έχουμε περισσότερη πράσινη ενέργεια παντού.
Αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να συμβεί.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Είναι μια μελλοντική αληθινή πρόκληση.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η γυναίκα στη φαβέλα του Ρίο
θέλει ένα πλυντήριο.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Είναι πολύ ευχαριστημένη με την υπουργό ενέργειας
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
που παρείχε ηλεκτρισμό σε όλους --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
τόσο χαρούμενη που την ψήφισε.
Και αυτή έγινε η Ντίλμα Ρουσέφ,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
η εκλεγμένη πρόεδρος
μιας από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο --
από υπουργός ενέργειας έγινε πρόεδρος.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Αν υπάρχει δημοκρατία,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
οι άνθρωποι θα ψηφίζουν υπέρ των πλυντηρίων.
Τα αγαπάνε.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Και τι το μαγικό έχουν;
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Η μητέρα μου εξήγησε τη μαγεία αυτού του μηχανήματος
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
την πρώτη κιόλας μέρα.
Είπε, «Τώρα Χανς,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
γεμίσαμε το πλυντήριο·
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
το μηχάνημα θα κάνει τη δουλειά.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Και τώρα μπορούμε να πάμε στη βιβλιοθήκη».
Επειδή αυτή είναι η μαγεία:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
γεμίζεις το πλυντήριο,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
και τι βγάζεις από αυτό;
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Βγάζεις βιβλία από τα πλυντήρια,
παιδικά βιβλία.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Και η μητέρα είχε χρόνο να μου διαβάζει.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Το λάτρευε. Πήρα το «ABC».
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου ως καθηγητής,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
όταν η μητέρα μου είχε χρόνο να μου διαβάζει.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Και επίσης πήρε βιβλία για την ίδια.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Κατάφερε να σπουδάσει αγγλικά
και τα έμαθε ως ξένη γλώσσα.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Και διάβασε τόσα πολλά μυθιστορήματα,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
τόσα πολλά διαφορετικά μυθιστορήματα εδώ.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Και πραγματικά, πραγματικά αγαπούσαμε αυτό το πλυντήριο.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Και τι είπαμε, η μητέρα μου κι εγώ,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
«Σε ευχαριστούμε βιομηχανοποίηση.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Σε ευχαριστούμε χαλυβουργείο.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Σε ευχαριστούμε ηλεκτροπαραγωγικέ σταθμέ.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Και σε ευχαριστούμε χημική βιομηχανία
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
που μας έδωσες χρόνο για να διαβάζουμε βιβλία».
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Χειροκρότημα)
Σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος θα σας παρουσιάσει βίντεο στο YouTube που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Θα δείτε μαθήματα αγγλικών που διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο. Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα βίντεο για να αναπαράγετε το βίντεο από εκεί. Οι υπότιτλοι μετακινούνται συγχρονισμένα με την αναπαραγωγή του βίντεο. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7