The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Toista video kaksoisnapsauttamalla alla olevaa englanninkielistä tekstitystä.

Kääntäjä: Pirkko Heikinheimo Oikolukija: Anita Parttimaa
Olin vain nelivuotias,
kun näin äitini täyttävän pesukonetta
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
ensimmäistä kertaa elämässään.
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
Se oli suuri päivä äidilleni.
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
Äitini ja isäni olivat säästäneet vuosia
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
ostaakseen tuon koneen,
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
ja kun sitä käytettiin ensimmäisen kerran,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
jopa isoäiti kutsuttiin
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
katsomaan konetta.
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
Ja isoäiti oli vielä enemmän innoissaan.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Koko elämänsä ajan
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
hän oli kuumentanut vettä tulella,
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
ja pessyt pyykkiä käsin
seitsemälle lapselle.
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
Ja nyt hän näki
kuinka sähkö tekee saman työn.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Äitini avasi oven varovasti
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
ja laittoi pyykit
koneeseen
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
tällä tavalla.
Ja sitten, kun hän sulki oven,
isoäiti sanoi: "Ei, ei, ei, ei.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Anna minun painaa nappia."
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Ja isoäiti painoi nappia,
ja sanoi: "Oi, mahtavaa!
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Minä haluan nähdä! Antakaa minulle tuoli!
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
Antakaa minulle tuoli! Haluan nähdä!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
ja hän istui koneen eteen,
ja hän katsoi koko pesuohjelman.
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
Hän oli lumoutunut.
Isoäidilleni
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
pesukone oli ihme.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Nykyään Ruotsissa ja muissa rikkaissa maissa
ihmiset käyttävät
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
tosi monia erilaisia koneita.
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
Katsokaa: kodit ovat täynnä koneita.
Minä en osaa edes nimetä niitä kaikkia.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Ja kun ihmiset haluavat matkustaa,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
he käyttävät lentäviä koneita,
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
jotka vievät heidät kaukaisiin kohteisiin.
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
Kuitenkin maailmassa on paljon ihmisiä,
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
jotka yhä lämmittävät veden tulella
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
ja laittavat ruokansa tulella.
Joskus heillä ei edes ole tarpeeksi ruokaa
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
ja he elävät köyhyysrajan alapuolella.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Maailmassa on kaksi miljardia kaltaistamme ihmistä,
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
jotka elävät alle kahdella dollarilla päivässä.
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Ja rikkaimmat ihmiset tuolla --
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
heitä on miljardi --
ja he elävät sellaisen rajan yläpuolella, jota minä kutsun "lentorajaksi",
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
koska he käyttävät yli 80 dollaria päivässä
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
kulutukseensa.
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
Mutta tässä on vasta yksi, kaksi, kolme miljardia ihmistä,
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
ja maailmassa on tietenkin seitsemän miljardia ihmistä,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
joten täytyy olla vielä yksi, kaksi, kolme, neljä miljardia ihmistä,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
jotka elävät köyhyys- ja lentorajojen välissä.
Heillä on sähköä,
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
mutta kuinka monella on pesukone?
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
Olen tarkastellut markkinoita
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
ja saanut selville, että todellakin,
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
pesukone on yleistynyt lentorajan alapuolella,
ja nykyään miljardi ihmistä enemmän
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
elää "pesurajan" yläpuolella.
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
(Naurua)
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
Ja he kuluttavat yli 40 dollaria päivässä.
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Joten kahdella miljardilla on pesukone käytettävissään.
Entäs jäljelle jäävät viisi miljardia,
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
kuinka he pyykkäävät?
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Tai tarkemmin,
kuinka suurin osa maailman naisista pyykkää?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
Koska pyykkien pesu on yhä naisten kovaa työtä.
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
He pesevät näin: käsin.
Se on kovaa, aikavievää työtä,
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
jota heidän on tehtävä tuntikausia joka viikko
Ja joskus heidän on myös tuotava vesi kaukaa
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
pyykätäkseen kotona,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
tai heidän pitää kuljettaa pyykit purolle kauempana.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Ja he haluavat pesukoneen.
He eivät halua käyttää näin suurta osaa elämästään
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
tehden tätä huonosti tuottavaa,
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
kovaa työtä.
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
Ei heidän toiveessaan ole
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
mitään erilaista kuin isoäidilläni.
Kaksi sukupolvea sitten Ruotsissa --
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
kannetaan vettä joesta,
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
kuumennetaan tulella ja pestään näin.
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
Ihan samalla tavalla he haluavat pesukoneen.
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
Mutta kun luennoin ympäristötietoisille opiskelijoille,
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
he sanovat: "Ei kaikilla maailmassa voi olla autoja ja pesukoneita."
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
Kuinka me voimme sanoa tälle naiselle
ettei hän voi saada pesukonetta?
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Ja niin minä kysyn opiskelijoiltani,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
viimeisen kahden vuoden aikana olen kysynyt:
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
"Kuinka moni teistä ei käytä autoa?"
Pari heistä viittaa ylpeinä
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
ja sanovat: "Minä en käytä."
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Sitten kysyn vaikeamman kysymyksen:
"Kuinka moni teistä
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
pesee käsin farkkunsa ja lakanansa?"
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
Kukaan ei nosta kättään.
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Jopa kiihkeimmät 'vihreät'
käyttävät pesukonetta.
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
(Naurua)
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
Miten tästä tuli sellaista, jota jokainen käyttää mutta kuvittelee, etteivät muut käytä?
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Mikä tässä on erityista?
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
Minun piti tehdä analyysi maailman energiankäytöstä.
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Tässä näin.
Katsokaa, siellä on seitsemän miljardia:
04:51
Here we are.
97
291803
1166
lentoihmiset, pesuihmiset
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
lamppuihmiset ja tuli-ihmiset.
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
Yksi tällainen yksikkö
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
on yksikkö fossiilista polttoainetta --
05:00
One unit like this
101
300372
2017
öljyä, hiiltä tai kaasua.
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
Näitä suurin osa maailman energiasta on.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Koko maailmassa käytetään 12 yksikköä.
Rikkain miljardi käyttä niistä kuusi.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Puolet energiasta menee seitsemäsosalle maailman väestöstä
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
Ja nämä, joilla on pesukone,
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
muttei kotia täynnä kaikkia muita koneita,
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
he käyttävät kaksi.
Tämä ryhmä käyttää kolme, jokainen yhden.
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
Ja heillä on myös sähköä.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ja nuo tuolla, he eivät käytä edes yhtä.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Tästä tulee 12.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
Mutta suurin huoli
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
ympäristö-valveutuneille opiskelijoille -- ja he ovat oikeassa
05:35
But the main concern
114
335329
1671
on tulevaisuus.
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
Jos vain jatkamme tämän hetken suuntausta,
05:40
is about the future.
116
340719
1450
ilman suurempia analyysejä, vuoteen 2050,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
kaksi asiaa lisäävät energian kulutusta.
Ensinnäkin, väestön kasvu.
05:48
to 2050,
119
348027
1167
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Toiseksi, talouden kasvu.
Väestön kasvua tapahtuu enimmäkseen köyhimpien joukossa,
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
koska heillä on suurin lapsikuolleisuus,
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
ja he saavat eniten lapsia naista kohden.
Siitä saadaan kaksi lisää,
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
mutta se ei paljon muuta energian käyttöä.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Taloudellista kasvua kuitenkin tapahtuu.
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Parhaimmat näistä nousevista talouksista -
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
sanon niitä Uusi-Idäksi --
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Ne hyppäävät "lentorajan" yli.
"Hopp!" ne sanovat.
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
He alkavat kuluttaa yhtä paljon kuin Länsimaissa jo kulutetaan.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
Nämäkin ihmiset haluavat pesukoneen.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Kuten sanoin. He menevät tuonne.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
He tuplaavat energiankulutuksensa.
Toivotaan, että köyhätkin pääsevät sähkövaloon.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Ja saavat 2-lapsisen perheen väestönkasvun pysähtymättä.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Mutta kokonaisenergiankulutus
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
nousee 22 yksikköön.
Ja nämä 22 yksikköä --
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
edelleen rikkaat käyttävät suurimman osan.
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
Mitä pitää tehdä?
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Koska on olemassa riski,
suurella todennäköisyydellä ilmastonmuutos on tapahtumassa.
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Se on tosiasia.
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
Heidän on tietenkin oltava energiatehokkaampia.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Heidän täytyy muuttaa käyttäytymistään.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Heidän täytyy myös tuottaa vihreää energiaa.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Paljon enemmän vihreää energiaa.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Niin kauan kuin heidän energiankulutuksensa henkeä kohti pysyy samana
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
heidän ei tulisi neuvoa toisia --
mitä kuuluu tehdä ja mitä ei.
(Taputuksia)
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
Tänne voimme saada enemmän vihreää energiaa joka paikkaan.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Näin toivomme tapahtuvan.
Se on tulevaisuudelle todellinen haaste.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Mutta voin vakuuttaa teille, että tämä nainen Rion slummissa,
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
hän haluaa pesukoneen.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Hän on tyytyväinen energiamininisteriinsä,
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
joka hankki kaikille sähköt --
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
niin tyytyväinen, että äänesti häntä vaaleissa.
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
Ja hänestä tulinDilma Rousseff,
Vaaleilla valittu presidentti
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
yhteen maailman suurimmista demokratioista
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
energiaministeristä tuli presidentti.
Jos meillä on demokratia,
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
ihmiset äänestävät pesukoneiden puolesta.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
He rakastavat niitä.
Mikä taika niissä on?
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
Äitini selitti tämän koneen taikavoiman,
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
silloin aivan ensimmäisenä päivänä.
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Hän sanoi: "Kuulehan Hans,
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
olemme laittaneet pyykit koneeseen.
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
Kone tekee työn.
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
Ja me voimme nyt mennä kirjastoon."
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
Sillä tässä sen taika piilee:
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Laitat pyykit koneeseen,
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
ja mitä koneesta tulee ulos?
Koneesta tulee ulos kirjoja,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
lastenkirjoja.
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Ja äidille jäi aikaa lukea minulle.
Tästä hän piti. Sain aapisen --
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
tästä alkoi urani professorina,
08:17
She loved this.
181
497560
1165
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
kun äidillä oli aikaa lukea minulle.
Hänkin sai kirjoja.
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
Hän pystyi opiskelemaan englantia
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
ja oppi vieraan kielen.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Hän luki myös monia romaaneja,
kaikenlaisia romaaneja.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Me todella pidimme tästä koneesta.
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Ja sanoimme äidin kanssa yhdessä:
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
"Kiitos olkoon teollistumisen.
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Kiitos terästehtaille.
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
Kiitos voimaloille.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Kiitos kemian jalostusteollisuudelle,
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
joka antoi meille aikaa lukea kirjoja."
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Kiitos paljon.
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
(Suosionosoituksia)
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
Tietoja tästä verkkosivustosta

Tällä sivustolla esitellään YouTube-videoita, jotka ovat hyödyllisiä englannin oppimisessa. Näet englannin oppitunteja, joita opettavat huippuluokan opettajat ympäri maailmaa. Kaksoisnapsauta kullakin videosivulla näkyvää englanninkielistä tekstitystä, niin voit toistaa videon sieltä. Tekstitykset vierivät synkronoidusti videon toiston kanssa. Jos sinulla on kommentteja tai toiveita, ota meihin yhteyttä käyttämällä tätä yhteydenottolomaketta.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7