The magic washing machine | Hans Rosling

686,348 views ・ 2011-03-21

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: Piotr Ożga Korekta: Oskar Kocoł
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Miałem tylko cztery lata
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
gdy zobaczyłem jak moja mama
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
po raz pierwszy w jej życiu uruchamia pralkę.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
To był dla niej wielki dzień.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Moi rodzice od lat oszczędzali,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
by móc ją kupić.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Pierwszego dnia, na pierwsze uruchomienie pralki
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
została zaproszona nawet babcia,
aby mogła ją zobaczyć.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Babcia była najbardziej podekscytowana.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Przez całe jej życie
ogrzewała wodę nad paleniskiem
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
i prała ręcznie dla siedmiu dzieci.
i prała ręcznie dla siedmiu dzieci.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
A teraz miała oglądać jak elektronika
robi to za nią.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Mama ostrożnie otworzyła drzwi pralki,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
włożyła brudne rzeczy
do środka,
właśnie tak.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Potem zamknęła drzwi,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
babcia powiedziała, "Nie, nie, nie.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Proszę, pozwól mi wcisnąć przycisk."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Kiedy to zrobiła,
powiedziała "Fantastycznie.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Muszę to zobaczyć. Daj mi krzesło.
Daj mi krzesło. Muszę to zobaczyć."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Usiadła przed pralką
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
i oglądała cały proces prania.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Była zachwycona.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Dla mojej babci,
pralka była cudem.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Dzisiaj, w Szwecji i innych bogatych krajach
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
ludzie używają
mnóstwo najróżniejszych urządzeń.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Zobaczcie, mieszkania są nimi przepełnione.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Nawet nie potrafię ich wszystkich nazwać.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Oczywiście ludzie chcą też podróżować,
używają do tego samolotów,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
które mogą ich zabrać na drugi koniec świata.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Ale nadal na świecie jest pełno ludzi
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
którzy wciąż grzeją wodę nad paleniskiem,
i gotują na ogniu.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Czasami nie mają nawet wystarczająco jedzenia.
Żyją poniżej granicy ubóstwa.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Ponad dwa miliardy ludzi żyją
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
za mniej niż dwa dolary dziennie.
A najbogatsi ludzie...
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
jest ich miliard,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
żyją ponad granicą lotów, tak to ujmę,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
ponieważ żyją za ponad 80 dolarów dziennie.
ponieważ żyją za ponad 80 dolarów dziennie.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Ale mamy tutaj 3 miliardy ludzi,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
a przecież na świecie żyje siedem miliardów,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
tak więc mamy jeden, dwa, trzy, cztery miliardy ludzi
którzy żyją pomiędzy ubóstwem a luksusem.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Mają dostęp do prądu,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
ale ile z nich ma pralki?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Przeprowadziłem szczegółowe badania
i odkryłem że pralka
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
zeszła poniżej linii luksusu
i mamy dodatkowy miliard który żyje powyżej granicy pralki.
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
i mamy dodatkowy miliard który żyje powyżej granicy pralki.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Śmiech)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Żyją za ponad 40 dolarów dziennie.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Tak więc dwa miliardy ludzi korzysta z pralek.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
A pozostałe pięć miliardów...
jak oni piorą?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Albo bardziej precyzyjnie,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
jak większość kobiet na świecie pierze?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Ponieważ to głównie kobiety wykonują ten ciężki obowiązek.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Piorą one właśnie tak: ręcznie.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
To ciężka, czasochłonna praca,
która zabiera im całe godziny każdego tygodnia.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Czasami muszą przynosić wodę z daleka
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
aby zrobić pranie w domu.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Albo muszą zabierać rzeczy i prać je w odległym strumieniu.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
One chcą pralki.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Nie chcą marnować życia
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
na tak ciężkiej pracy
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
która nie przynosi żadnych zysków.
Ich potrzeby nie różnią się
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
od potrzeb mojej babci.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Popatrzcie, dwa pokolenia wstecz w Szwecji:
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
przynoszenie wody ze strumienia,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
ogrzewanie jej nad paleniskiem i pranie w ten sposób.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
One chcą pralek dokładnie tak samo.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Kiedy pokazuję to moim "ekologicznym" studentom,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
mówią mi, "Nie, nie każdy może mieć samochód i pralkę."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Jak mam powiedzieć tej kobiecie
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
że nigdy nie będzie miała pralki?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Wtedy spytałem studentów,
przez ostatnie dwa lata zadaję im to pytanie:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Ilu z was nie ma samochodu?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Kilkoro studentów podnosi wtedy dumnie ręce
i mówią "Nie używam samochodu."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Później zadaję trudniejsze pytanie:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Ilu z was
pierze ręcznie swoje ubrania?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Nikt nie podnosi wtedy ręki.
Nawet najbardziej zagorzali ekolodzy
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
korzystają z pralek.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Śmiech)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Jak to się stało, że pralka stała się urządzeniem powszechnego użytku
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
i nikt nie może się od niej powstrzymać. Czy jest w tym coś niezwykłego?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Musiałem dokonać analizy zużycia prądu na świecie.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Oto ona.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Popatrzcie, widzicie tu siedem milionów ludzi:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
latający ludzie, piorący ludzie,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
ludzie z żarówkami i z ogniem.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Jeden taki kwadracik
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
to jednostka energii z surowców kopalnianych:
z ropy, węgla oraz gazu.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
To z nich tworzy się najwięcej prądu i energii.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Na świecie zużywa się 12 takich jednostek,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
a najbogatszy miliard ludzi zużywa sześć.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Połowa energii jest używana przez jedną siódmą ludzkości.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Ci, którzy używają pralek,
ale nie mają domu naszpikowanego gadżetami,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
zużywają dwie.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ta grupa zużywa trzy, po jednej na miliard.
Oni też mają prąd, ale nie zużywają nawet jednej jednostki na miliard.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Oni też mają prąd, ale nie zużywają nawet jednej jednostki na miliard.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
W sumie mamy ich 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Ale to, co najbardziej interesuje
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
studentów-ekologów -- i słusznie że się tym interesują --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
to przyszłość.
Jakie są prognozy? Jeśli wykorzystamy obecne tendencje,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
to bez żadnych specjalnych analiz wiemy, że do 2050
05:48
to 2050,
119
348027
1167
dwie rzeczy mogą zwiększyć zużycie prądu.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Po pierwsze, wzrost liczby ludności.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Po drugie, rozwój ekonomiczny.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Wzrost populacji zaobserwujemy głównie wśród najuboższych,
ponieważ jest wysoki wskaźnik umieralności dzieci,
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
ale też dużą liczbę dzieci na kobietę.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Dlatego też tutaj będą dodatkowe dwa miliardy,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
ale to nie wpłynie znacząco na zużycie prądu.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Drugim czynnikiem jest rozwój ekonomiczny.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Najlepiej wyjdą na tym wschodzące gospodarki --
nazywam je "Nowym Wschodem" --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
przeskoczą do linii luksusów.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Hop!", o tak!
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Zaczną zużywać tyle energii ile teraz zużywa się na zachodzie.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
A ci ludzie, chcą pralek.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Przejdą tutaj.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Podwoją swoje zużycie prądu.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
I mam nadzieję że najbiedniejsi będą mieli już oświetlenie elektryczne.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Zaczną planować rodziny z dwójką dzieci i powstrzymają rozrost populacji.
Ale całkowite zużycie prądu
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
wzrośnie do 22 jednostek.
Z tych 22 jednostek
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
najbogatsi wciąż będą zużywać najwięcej.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Co więc trzeba zrobić?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Musimy wziąć pod uwagę,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
ryzyko zmiany klimatu.
06:50
It's real.
145
410677
1404
To jest możliwe.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Oczywiście urządzenia będą zużywały mniej prądu.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Ludzie nieco zmienią swe przyzwyczajenia.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Musimy też zacząć wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych,
o wiele więcej niż teraz.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Dopóki oni mają to samo zużycie energii jak reszta,
nie mogą innym mówić
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
co mają robić a czego nie.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Brawa)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Możemy pozyskiwać więcej zielonej energii.
To jest coś na co liczymy.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
To prawdziwe wyzwanie na przyszłość.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Mogę was zapewnić że ta kobieta ze slumsów w Rio potrzebuje pralki.
Mogę was zapewnić że ta kobieta ze slumsów w Rio potrzebuje pralki.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Jest zadowolona z jej minister energetyki,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
która zapewniła wszystkim prąd --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
tak zadowolona, że nawet na nią głosowała.
To jest Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
prezydent jednego
z największych państw demokratycznych na świecie...
od ministra energetyki do prezydenta.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Jeżeli tylko istnieje demokracja,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
ludzie głosują na pralki.
Kochają je.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Co w nich jest takiego niezwykłego?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Moja mama pokazała mi tę magię
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
pierwszego dnia.
Powiedziała, "Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
włożyliśmy pranie,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
a pralka zacznie prać.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Teraz możemy iść do biblioteki."
To była właśnie ta magia:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
włączałeś pralkę,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
a co z niej wyciągałeś?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Wyciągałeś z niej książki,
takie dla dzieci.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Mama miała czas żeby mi poczytać.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Uwielbiała to. Miała "Elementarz."
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Zacząłem karierę profesora wtedy,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
gdy mama miała czas żeby mi poczytać.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Miała też książki dla siebie.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Zaczęła się uczyć angielskiego
i nauczyła się go jako języka obcego.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Przeczytała tyle powieści,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
masę różnych książek.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Naprawdę pokochaliśmy tą maszynę.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
I razem z mamą wołaliśmy:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Dziękujemy rewolucji przemysłowej.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Dziękujemy hutom stali.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Dziękujemy elektrowniom,
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
i dziękujemy przemysłowi chemicznemu
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
za czas na czytanie książek."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Dziękuję bardzo.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Brawa)
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7