The magic washing machine | Hans Rosling

656,567 views ・ 2011-03-21

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Anna Patai Lektor: Laszlo Kereszturi
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Csak négyéves voltam,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
amikor láttam anyukámat életében először
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
megtölteni egy mosógépet.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Ez egy nagy nap volt anyukámnak.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
A szüleim évekig kuporgattak, hogy
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
megvehessék azt a mosógépet.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
És az első nap, amikor használtuk,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
még nagymamát és meghívtuk,
hogy lássa a gépet.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
És nagymama még izgatottab volt.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Egész életében
tüzelőfával melegítette a vizet,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
és kézzel mosott
hét gyerekre.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
És most láthatta, ahogy
az áram végzi el a munkát.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Anyám óvatosan kinyitotta az ajtót,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
berakta a szennyest
a gépbe,
így.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
És amikor becsukta az ajtót,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
nagymama azt mondta: "Nem, nem, nem.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Hadd nyomjam meg én a gombot."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
És nagymama megnyomta a gombot,
és azt mondta: "Fantasztikus.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Ezt látni akarom. Adjatok egy széket.
Adjatok egy széket. Ezt látni akarom."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
És leült a mosógép elé,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
és végignézte a teljes mosási programot.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Lenyűgözte.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
A nagymamám számára,
a mosógép egy csoda volt.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Ma, Svédországban és más gazdag országokban,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
az emberek annyi
különböző gépet használnak.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Az otthonok tele vannak gépekkel,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
nem is tudom megnevezni mindegyiket.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
És amikor utazni akarnak,
repülőgépeket használnak,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
amik távoli helyekre viszik őket.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
És mégis, a világon annyi ember él,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
akik még mindig tűzzel melegítik a vizet,
és tűzön főzik az ennivalót.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Néha nincs is elég ennivalójuk.
És a szegénységi küszöb alatt élnek.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Kétmilliárd embertársunk
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
él kevesebb mint napi két dollárból.
És a leggazdagabb emberek ott --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
egymilliárd ember --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
afölött élnek, amit én légvonalnak hívok,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
mert több mint napi 80 dollárt költenek
a fogyasztásukra.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
De ez csak egy-, két-, hárommilliárd ember,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
és nyilvánvalóan hétmilliárd ember él a világon,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
tehát kell legyen egy-, két-, három-, négymilliárd ember,
akik a szegénységi küszöb és a légvonal között élnek.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Van áramuk,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
de a kérdés az, hogy hányuknak van mosógépe?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Alaposan megvizsgáltam a piaci adatokat,
és azt találtam, hogy valóban,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
a mosógép behatolt a légvonal alá,
és ma még egymilliárd ember él
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
a szárítókötél fölött.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Nevetés)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
És ők több mint napi 40 dollárt fogyasztanak.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Tehát kétmilliárd embernek van hozzáférése mosógéphez.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
És a másik ötmilliárd,
ők hogyan mosnak?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Vagy, hogy pontosabbak legyünk,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
hogyan mos a legtöbb nő a világon?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Mert a mosás továbbra is nehéz munka a nők számára.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Így mosnak: kézzel.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Ez kemény, időigényes munka,
amit hetente órákig kell csinálniuk.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
És sokszor messziről kell vizet hozniuk,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
hogy otthon mossanak.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Vagy a szennyest kell egy messzi patakhoz cipelniük.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
És akarják a mosógépet.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Nem akarják életük nagy részét olyan kemény
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
munka végzésével tölteni,
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
aminek ilyen kicsi a relatív teljesítménye.
És nem különbözik az ő vágyuk
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
a nagymamámétól.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Két generációval ezelőtt Svédországban --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
vizet hoztak a patakból,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
tűzzel melegítették és így mostak.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Ugyanígy akarják a mosógépet.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
De amikor környezettudatos diákoknak tartok előadást,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
azt mondják: "Nem, nem lehet mindenkinek a világon autója és mosógépe."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Hogyan mondjuk meg ennek a nőnek,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
hogy nem lesz mosógépe?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
És megkérdezem a diákjaimat,
-- az elmúlt két évben megkérdeztem őket:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Hányan nem használnak autót?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
És néhányan büszkén felemelik a kezüket
és azt mondják: "Én nem használok autót."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Aztán felteszem az igazán nehéz kérdést:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Hányan mossák kézzel
a farmerjukat vagy az ágyneműt?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
És senki nem tette fel a kezét.
Még a zöld mozgalom kemény magja is
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
használ mosógépet.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Nevetés)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Hogy lehet az, hogy ez valami amit mindenki használ,
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
és úgy gondolják mások nem fogják abbahagyni, miért különleges?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
És elemzést kellett végeznem a világ energiafelhasználásáról.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Itt is van.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Nézzék, itt fent látják a hétmilliárd embert
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
a levegő emberek, a mosó emberek,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
a villanykörte emberek és a tűz emberek.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Egy ilyen egység
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
egy egység fosszilis üzemanyag --
olaj, szén, gáz.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
A világon az áram legnagyobb része ebből áll.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Az egész világ 12 egységet használ,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
és a leggazdagabb egymilliárd ebből hatot használ.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Az energia felét a világ népességének 1/7-e használja.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
És azok, akiknek van mosógépe,
de a háza nincs tele más gépekkel,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
ők kettőt használnak.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ez a csoport hármat használ, mindegyik egyet.
És nekik is van áramuk.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
És ott még egyet sem használnak.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Ez összesen 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
De ami igazán aggasztó
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
a környezettudatos diákok számára -- és igazuk van --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
az a jövő.
Mik a trendek? Ha előrevetítjük a trendeket,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
mindenféle valós, fejlett elemzés nélkül, 2050-re,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
Két dolog növelheti az energiafelhasználást.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Először a népességnövekedés.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Másodszor, a gazdasági növekedés.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
A népességnövekedés a legszegényebbek közt fog történni itt,
mert magas a gyermekhalandóság
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
és asszonyonként sok gyerekük van.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
És ezzel kettő extra lesz,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
de ez nem változtatja meg nagyon az energiafelhasználást.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Ami történni fog, az a gazdasági növekedés.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
A legjobbak a fejlődő gazdaságok közül --
az Új Keletnek hívom őket --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
át fogják ugrani légvonalat.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Hopp!" fogják mondani.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
És annyit fognak használni, mint amennyit a Régi Nyugat már most is.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
És ezek az emberek, ők akarják a mosógépet.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Megmondtam. Oda fognak menni.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
És meg fogják duplázni az energiafogyasztásukat.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
És reméljük, hogy a szegények beérnek az elektromos fényre.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
És kétgyerekes családjuk lesz, népességcsökkenés nélkül.
De a teljes energiafogyasztás
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
22 egységgel fog nőni.
És ennek a 22 egységnek
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
még mindig a leggazdagabbak használják a nagy részét.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Mit kell tenni?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Mert a kockázat,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
a klímaváltozás nagy valószínűsége igazi.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Igazi.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Természetesen energiatakarékosabbnak kell lenniük.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Meg kell változtatniuk a viselkedésüket valahogy.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
És el kell kezdeniük zöld energiát termelni,
sokkal több zöld energiát.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
De amíg ugyanaz az energifogyasztásuk fejenként,
addig nem kéne tanácsokat adniuk másoknak --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
hogy mit és mit ne csináljanak.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Taps)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Mindenhol kaphatunk több zöld energiát.
Azt reméljük, hogy ez fog történni.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Ez egy igazi kihívás a jövőben.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
De egy biztos, ez a nő egy favelaban Rioban,
ő mosógépet akar.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Nagyon elégedett az energiaminiszterével,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
aki áramot biztosított mindenkinek --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
olyan boldog, hogy még szavazott is rá.
És ő Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
a megválasztott elnök
a világ egyik legnagyobb demokráciájában --
energiaminiszterből elnök.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Egy demokráciában
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
az emberek a mosógépre fognak szavazni.
Imádják.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
És miért varázslatosak?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Édesanyám megmagyarázta a gép varázserejét
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
a legeslegelső napon.
Azt mondta: "Most Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
bepakoltuk a mosógépet,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
a gép fog dolgozni.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
És most elmehetünk a könyvtárba."
Mert ez a varázslat:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
berakod a szennyest,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
és mi jön ki a gépből?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Könyvek jönnek ki a gépből,
gyerekkönyvek.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
És anyámnak volt ideje olvasni nekem.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Ezt nagyon szerette. Megkaptam az abc-t.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Itt kezdtem a karrieremet, mint professzor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
amikor anyámnak volt ideje olvasni nekem.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
És magának is vett ki könyveket.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Angolul tanult,
és megtanulta, mint idegennyelvet.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
És olyan sok regényt olvasott,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
olyan sok különböző regényt.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
És mi igazán, igazán szerettük ezt a gépet.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
És azt mondtuk, anyám és én:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Köszönjük, iparosítás.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Köszönjük, acél üzem.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Köszönjük, erőmű.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
És köszönjük, kémiai üzem,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
hogy időt adtál könyveket olvasni."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Nagyon köszönöm.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Taps)
About this site

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7