The magic washing machine | Hans Rosling

686,348 views ・ 2011-03-21

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Laszlo Kereszturi Corector: Ariana Bleau Lugo
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Aveam doar patru ani
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
când am văzut-o pe mama încărcând mașina de spălat
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
pentru prima dată în viața ei.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
A fost o zi măreață pentru mama mea.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Mama și tata economisiseră bani de mulți ani
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
pentru a putea cumpăra acea mașină.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Și în ziua în care a fost folosită prima dată,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
chiar și bunica a fost invitată să vadă mașina.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Iar bunica a fost și mai încântată.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Întreaga ei viață a încălzit apa cu lemne,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
și a spălat manual rufele pentru șapte copii.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Iar acum urma să vadă electricitatea făcând acea muncă.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Mama a deschis cu grijă ușa,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
a încărcat rufele
în mașina de spălat,
01:02
like this.
15
62295
1192
astfel.
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Și apoi, când a închis ușa,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
bunica a spus: „Nu, nu, nu, nu.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine să apăs butonul.”
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Și bunica a apăsat butonul,
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
și a spus: „Oh, fantastic.
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Vreau să văd asta. Dați-mi un scaun.
Dați-mi un scaun. Vreau să văd.”
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Și s-a așezat în fața mașinii,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
și a urmărit întregul program de spălare.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Era fermecată.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Pentru bunica mea,
mașina de spălat era un miracol.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Azi, în Suedia și alte țări bogate,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
oamenii folosesc
multe mașinării diferite.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Priviți, locuințele sunt pline de mașinării,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
nici nu le pot numi pe toate.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Și când vor să călătorească,
folosesc mașini zburătoare
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
care-i pot duce în destinații îndepărtate.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Și totuși, în lume, există așa de mulți oameni
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
care încă încălzesc apa la foc,
și își gătesc hrana la foc.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Câteodată nici nu au suficientă hrană.
Ei trăiesc sub limita sărăciei.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Două miliarde de ființe din specia noastră
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi.
Iar aici cei mai bogați oameni,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
acest miliard de oameni,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
trăiesc peste ceea ce eu numesc linia aerului,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
fiindcă cheltuie peste 80 de dolari zilnic
pe ce consumă.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Dar asta e doar pentru unu, două, trei miliarde de oameni,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
și evident sunt șapte miliarde de oameni în lume,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
deci trebuie să mai fie unul, două, trei, patru miliarde de oameni,
care trăiesc între linia sărăciei și cea a aerului.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
Ei au electricitate,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
dar întrebarea e, câți au mașini de spălat?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Am studiat datele pieței,
și am găsit că de fapt,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
mașinile de spălat au pătruns sub linia aerului,
și azi există un miliard de oameni în plus
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
care trăiesc peste linia de spălare.
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Râsete)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Ei consumă mai mult de 40 de dolari pe zi.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Deci total două miliarde au acces la mașini de spălat.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Dar restul de cinci miliarde
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
cum spală?
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Sau, ca să fim mai preciși,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
cum spală majoritatea femeilor din lume?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Fiindcă spălatul rămâne o muncă grea pentru femei.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Ele spală așa: cu mâna.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
E o muncă manuală grea care consumă timp,
pe care trebuie s-o facă ore în șir, în fiecare săptămână.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Și câteodată trebuie să-și aducă apa de la distanță
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
ca să spele rufele acasă.
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Sau trebuie să care rufele departe, la o apă curgătoare.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Și ele vor o mașină de spălat.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Nu vor să-și petreacă o așa mare parte a vieții
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
cu această muncă grea
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
cu o productivitate atât de redusă.
Nu e nimic diferit în dorinţa lor
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
faţă de ce-a dorit bunica mea.
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
Vedeți, acum două generaţii în Suedia
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
luau apă din râu,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
încălzeau la foc şi spălau cu mâna.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Ele vor o maşină de spălat exact la fel.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Când predau studenţilor conştienţi de problemele de mediu,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
ei spun: „Nu poate avea toată lumea automobile şi maşini de spălat."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Cum putem spune acestor femei
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
că ele nu va avea o maşină de spălat?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Apoi m-am întrebat studenţii,
i-am întrebat în ultimii doi ani:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
„Câţi din voi nu folosiţi un automobil?”
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Şi unii din ei au ridicat mândri mâna,
spunând: „Eu nu folosesc.”
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Şi apoi am pus întrebarea cu adevărat dificilă:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
„Câţi din voi spală cu mâna blugii şi aşternuturile?”
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Nimeni nu a ridicat mâna.
Chiar şi cei mai pătrunși de mișcarea ecologistă
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
folosesc maşini de spălat.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Râsete)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Cum se poate că folosesc toți, dar cred că alţii nu vor vrea și ei.
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
Ce-i așa special la această mașină de spălat?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
A trebuit să fac o analiză a energiei utilizate în lume.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Iată rezultatul.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Vedeţi cei şapte miliarde de oameni aici sus:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
oamenii aerului, oamenii cu maşină de spălat,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
oamenii becului şi oamenii focului.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Un pătrățel ca acesta reprezintă
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
o unitate de energie de combustibil fosil:
petrol, cărbune sau gaze naturale.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Din acestea provine majoritatea electricității şi energiei în lume.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Sunt consumate 12 unităţi în întreaga lume,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
iar cel mai bogat miliard consumă şase din ele.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Jumătate din energie e consumată de o șeptime din populaţia lumii.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Iar ce care au maşini de spălat,
dar nu și casa plină cu alte maşinării,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
consumă două.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Acest grup consumă trei, câte una fiecare.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Şi ei au electricitate.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
Iar cei de aici nu consumă nici măcar una.
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Asta face în total 12 unităţi.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Dar problema principală a studenţilor
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
interesaţi de mediu, şi ei au dreptate,
05:40
is about the future.
116
340719
1450
este viitorul.
Care sunt tendinţele? Dacă doar extrapolăm tendinţele,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
fără o analiză profundă până în 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
sunt două lucruri care pot mări consumul de energie.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Primul: creşterea populaţiei.
Al doilea: creşterea economică.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Creşterea populaţiei va fi în principal printre cei săraci,
fiindcă au mortalitatea infantilă ridicată
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
şi o femeie are mulţi copii.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Şi astfel vor fi două miliarde în plus,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
dar asta nu va schimba prea mult consumul de energie.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
Va avea loc însă creşterea economică.
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Cei mai buni din economiile emergente,
eu îi numesc Noul Est,
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
vor sări peste linia aerului.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
„Hopa sus!” vor spune.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Şi vor consuma la fel de multă energie ca Vechiul Vest acum.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Iar aceşti oameni vor maşina de spălat.
V-am spus. Vor ajunge acolo.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Îşi vor dubla consumul de energie.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Şi sperăm că oamenii săraci vor ajunge la lumina electrică.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Şi vor ajunge la familii cu doi copii, fără oprirea creşterii populaţiei.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
Dar consumul total de energie va creşte la 22 unităţi.
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
Iar din aceste 22 de unităţi
cei mai bogaţi vor consuma cea mai mare parte.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Deci ce-i de făcut?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Pentru că riscul,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
probabilitatea mare a schimbării climei e reală.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Este reală.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Desigur, trebuie să fie mai eficienți cu energia.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Trebuie să-și schimbe comportamentul cumva.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Și trebuie să înceapă să producă energie din surse regenerabile,
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Dar, până când vor avea același consum pe cap de locuitor,
n-ar trebui să dea sfaturi altora
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
ce să facă și ce să nu facă.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Aplauze)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Aici putem obține mai multă energie regenerabilă per total.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Asta e ceea ce sperăm să se întâmple.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
E o adevărată provocare în viitor.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Dar vă asigur că această femeie dintr-un cartierul sărac din Rio
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
vrea o mașină de spălat.
Ea e foarte încântată de ministerul energiei
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
care a furnizat electricitate la toți,
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
așa de fericită că a și votat pentru ea.
Iar ea, Dilma Rousseff, președinta aleasă
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
a uneia din cele mai mari democrații din lume,
a ajuns președintă din ministru al energiei.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Dacă ai democrație,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
oamenii vor vota pentru mașini de spălat.
07:46
They love them!
167
466210
1485
Le adoră.
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
În ce constă magia lor?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Mama mi-a explicat magia cu această mașină
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
chiar din prima zi.
A spus: „Acum Hans, am încărcat rufele,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
mașina face treaba.
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Iar noi putem merge la bibliotecă.”
Fiindcă asta e magia:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
încarci rufele,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
și ce obții din mașină?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Obții cărți din mașini,
cărți pentru copii.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Așa a avut mama timp să-mi citească.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Îi plăcea mult. Am primit abecedarul.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Atunci mi-am început cariera de profesor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
când mama avea timp să-mi citească.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Și a avut cărți și pentru ea.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
A putut studia engleza,
a învățat-o ca limbă străină.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Și a citit tare multe romane,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
tot felul de romane diferite.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Și am iubit mult, mult de tot această mașină.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Și spuneam mereu, eu și mama:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
„Industrializare, mulțumim!
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Oțelării, mulțumim!
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Centrale electrice, mulțumim!
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Și industrie chimică, mulțumim
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
că ne-ați dat timp să citim cărți!"
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Vă mulțumesc frumos!
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Aplauze)
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7