The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

Translator: Louise Frilund Reviewer: Niels Justus
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Jeg var kun fire år gammel
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
da jeg så min mor fylde en vaskemaskine
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
for første gang i sit liv.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Det var en stor dag for min mor.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Min mor og far havde sparet op i årevis
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
for at få råd til at købe den maskine.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Den første dag, den skulle bruges
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
blev bedstemor endda inviteret
til at se maskinen.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Og bedstemor var endnu mere spændt.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Gennem hendes liv
havde hun varmet vand med brænde,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
og hun havde vasket tøj i hånden
for syv børn.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Og nu skulle hun se
elektriciteten gøre arbejdet.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Min mor åbnede forsigtigt døren,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
og hun puttede vasketøjet
ind i maskinen,
sådan her.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Og så, da hun lukkede døren,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
sagde bedstemor: "Nej, nej, nej, nej.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Lad mig, lad mig trykke på knappen."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Og bedstemor trykkede på knappen,
og hun sagde, "Åh, fantastisk.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Jeg vil se dette. Giv mig en stol.
Giv mig en stol. Jeg vil se det."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Og hun sad ned foran maskinen,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
og hun så hele vaskeprogrammet.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Hun var tryllebundet.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
For min bedstemor,
var vaskemaskinen et mirakel.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
I dag, i Sverige og andre rige lande,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
bruger folk
så mange forskellige maskiner.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Hjemmene er fyldt med maskiner;
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
jeg kan ikke engang nævne dem alle.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Og når folk vil rejse,
bruger de flyvemaskiner
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
som kan bringe dem til fjerne destinationer.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Og alligevel, er der så mange folk i verden,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
som stadig varmer vandet over ild,
og de laver mad på bål.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Nogen gange har de ikke engang nok mad.
Og de lever under fattigdomsgrænsen.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Der er to milliarder mennesker
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
som lever for under to dollars om dagen.
Og de rigeste folk --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
det er en milliard mennesker --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
og de lever over det jeg kalder himmelgrænsen,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
fordi de bruger mere end 80 dollars om dagen
på forbrug.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Men det er kun en, to, tre milliarder mennesker,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
for der er jo syv milliarder mennesker i verden,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
så der må være en, to, tre, fire milliarder mennesker mere,
som lever mellem fattigdoms- og himmelgrænsen.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
De har elektricitet,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
men spørgsmålet er, hvor mange der har vaskemaskine?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Jeg har foretaget en granskning af markedet,
og har fundet ud af,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
at vaskemaskinen har indtaget befolkningen under himmelgrænsen,
og i dag er der en ekstra milliard mennesker derude,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
som lever over vaskemaskinegrænsen.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Latter)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Og de forbruger mere end 40 dollars om dagen.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Så to milliarder har adgang til vaskemaskiner.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Og de sidste fem milliarder,
hvordan vasker de tøj?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Eller, for at være mere præcis,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
hvordan vasker flertallet af kvinder i denne verden tøj?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
For det er hårdt arbejde for kvinder at vaske tøj.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
De vasker sådan her: i hånden.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Det er hårdt, tidskrævende arbejde,
som de hver uge må bruge timevis på.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Og nogen gange må de også hente vand langt væk fra,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
for at vaske tøjet derhjemme.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Eller de må bringe vasketøjet til en flod langt borte.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Og de vil gerne have en vaskemaskine.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
De ønsker ikke at bruge så stor en del af deres liv
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
på dette hårde arbejde
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
med så relativt lav produktivitet.
Og deres ønske er ikke anderledes end det,
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
min bedstemor havde.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Se, for to generationer siden i Sverige --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
da hentede vi vand fra floderne,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
varmede op vha. brænde, og vaskede tøj på den måde.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
De ønsker en vaskemaskine af præcis de samme grunde.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Men når jeg underviser miljøbekymrede studerende,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
siger de til mig, "Nej, ikke alle i verden kan have biler og vaskemaskiner."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Hvordan kan vi sige til denne kvinde,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
at hun ikke skal have en vaskemaskine?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Og så spørger jeg mine elever,
jeg har spurgt dem -- gennem de sidste to år har jeg spurgt,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Hvor mange af jer bruger ikke en bil?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Og nogen af dem rejser stolt deres hånd
og siger "Jeg bruger ikke nogen bil."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Og så stiller jeg et rigtig hårdt spørgsmål:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Hvor mange af jer
vakser jeres jeans og dynebetræk i hånden?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Og ingen rejser deres hånd.
Selv de allermest hardcore i den grønne bevægelse
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
bruger vaskemaskiner.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Latter)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Så hvorfor er det noget, som alle bruger,
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
hvad er det, der er så specielt ved det?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Jeg foretog en analyse om verdens energiforbrug.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Her er vi.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Se her, I kan se de syv milliarder mennesker heroppe:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
himmelfolket, vaskefolket,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
pærefolket og brændefolket.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
En enhed som denne
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
er en energi-enhed af fossil brændsel --
olie, kul eller gas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Sådan er det meste af verdens elektricitet og energi.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Og det er 12 enheder brugt i hele verden,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
og den rigeste millard bruger 6 af dem.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Halvdelen af energien bruges af hver syvende person i verden.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Og dem som har vaskemaskiner,
men ikke et hus fuld af andre maskiner,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
de bruger to.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Denne gruppe bruger tre, en hver.
Og de har også elektricitet.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Og derovre bruger de slet ikke en hver.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Det giver 12 i alt.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Men den største bekymring
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
for de miljøinteresserede studerende -- og de har ret --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
er fremtiden.
Hvad er tendenserne? Hvis vi bare forlænger tendenserne,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
uden nogen særligt avanceret analyse, til 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
er der to ting som kan øge energiforbruget.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
1: befolkningstilvækst.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
2: økonomisk vækst.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Befolkningstilvækst vil hovedsagligt finde sted blandt de fattigste folk,
fordi de har en høj børnedødelighed,
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
og de får mange børn per kvinde.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Og med det får vi to ekstra,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
men det vil ikke ændre energiforbruget særligt meget.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Det, som vil ske, er økonomsik vækst.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
De bedste af de frembrusende økonomier,
jeg kalder dem New East --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
de vil ryge over himmelgrænsen.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Wopp!", vil de sige.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Og de vil begynde at bruge lige så meget, som det Gamle Vesten allerede gør.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Og disse mennesker, de vil have vaskemaskiner.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Jeg sagde det jo. De kommer dertil.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Og de vil fordoble deres energiforbrug.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Og vi håber at de fattige folk vil bruge elektrisk lys.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Og de vil få en familie med to børn, uden et stop i befolkningstilvæksten.
Men det totale energiforbrug
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
vil stige til 22 enheder.
Og af disse 22 enheder
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
vil de fleste stadig blive brugt af de rigeste folk.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Så hvad skal vi gøre?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
For risikoen,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
den store sandsynlighed for klimaforandringer, er reel.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Det er reelt.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Selvfølgelig må de være mere energieffektive.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
De må ændre opførsel.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
De må også begynde at producere grøn energi,
meget mere grøn energi.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Men indtil de har det samme energiforbrug per person,
bør de ikke rådgive andre --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
om, hvad man skal og ikke skal.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Bifald)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Her kan vi få mere grøn energi over det hele.
Det er, hvad vi håber vil ske.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Det er en stor udfordring i fremtiden.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Men jeg forsikrer jer, at denne kvinde i slummen i Rio,
hun ønsker sig en vaskemaskine.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Hun er meget glad for energiministeren,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
som sørgede for elektricitet til alle --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
så glad, at hun endda stemte på hende.
Og hun blev Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
den valgte præsident,
i et verdens største demokratier --
fra at være energiminister til at være præsident.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Hvis der er demokrati,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
vil folk stemme for vaskemaskiner.
De elsker dem.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Og hvad er det magiske ved dem?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Min mor forklarede magien ved den maskine,
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
den aller, aller første dag.
Hun sagde, "Så Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
vi har puttet vasketøjet ind;
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
maskinen gør arbejdet.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Og nu kan vi gå på biblioteket."
Fordi dette er magien:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
man putter vasketøjet ind,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
og hvad får man ud af maskinen?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Man får bøger,
børnebøger.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Og min mor fik tid til at læse for mig.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Hun elskede det. Jeg fik "ABC"-bogen.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Det var her, jeg startede min karriere som professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
da min mor fik tid til at læse for mig.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Og hun fik også bøger til sig selv.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Hun studerede engelsk,
og lærte det som et fremmedsprog.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Og hun læste så mange romaner,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
så mange forskellige bøger her.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Og vi elskede virkelig denne maskine.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Og vi sagde, min mor og jeg,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Tak skal du have, industrialisering.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Tak, stålmølle.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Tak, elværk.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Og tak, kemi-industri,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
som gav os tid til at læse bøger."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Mange tak.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Bifald)
Om denne hjemmeside

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7