Why you procrastinate even when it feels bad

4,156,445 views ・ 2022-10-27

TED-Ed


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

Translator: Kamilla Christiansen Reviewer: Jesper Mougaard
00:07
It’s 5 p.m. and you’ve just realized that report you’ve been putting off
0
7670
5089
Klokken er 17:00 og du har lige indset, at rapporten du udskudt
00:12
is due tomorrow.
1
12759
1626
skal leveres i morgen.
00:14
It’s time to buckle down, open your computer...
2
14719
2878
Det er tid til, at du tager dig sammen, starter computeren...
00:17
and check your phone.
3
17597
2085
og tjekker din telefon.
00:20
Maybe catch up on your favorite YouTube channel?
4
20016
2502
Måske lige tjekke din yndlings Youtube-kanal?
00:22
Actually, you should probably make dinner first.
5
22977
2544
Faktisk må du hellere lave mad først.
00:25
You usually like cooking,
6
25521
1627
Du kan godt lide madlavning,
00:27
though it’s hard to enjoy with this work hanging over your head,
7
27148
3420
men det er svært at nyde med rapporten hængende over hovedet,
00:30
and oh— it’s actually pretty late!
8
30568
3045
og wow - det er faktisk ret sent!
00:33
Maybe you should just try again in the morning?
9
33863
2628
Måske skal du bare prøve igen i morgen tidlig?
00:36
This is the cycle of procrastination, and I promise you, we have all been there.
10
36866
6548
Dette er prokrastineringens cyklus, og jeg lover, at vi alle har været der.
00:44
But why do we keep procrastinating even when we know it’s bad for us?
11
44082
4838
Men hvorfor trækker vi tiden ud, selv når vi ved, at det skader os?
00:49
To be clear, putting something off isn’t always procrastinating.
12
49962
4672
At gøre noget senere er ikke altid det samme som at prokrastinere.
00:54
Responsible time management requires deciding which tasks are important
13
54884
4504
For at planlægge din tid ansvarligt må du bedømme, hvad der er vigtigt
00:59
and which ones can wait.
14
59388
1544
og hvad der kan vente.
01:01
Procrastination is when we avoid a task we said we would do, for no good reason,
15
61057
5672
Når vi prokrastinerer, undgår vi ting vi burde gøre, uden god grund,
01:06
despite expecting our behavior to bring negative consequences.
16
66729
3712
selvom vi ved, at det vil få negative konsekvenser.
01:10
Obviously, it’s irrational to do something you expect to harm you.
17
70650
4171
Selvfølgelig er det ulogisk at gøre noget, du ved vil skade dig.
01:15
But ironically, procrastination is the result of our bodies trying to protect us,
18
75238
6339
Men ironisk nok er prokrastinering kroppens forsøg på at beskytte os,
01:21
specifically by avoiding a task we see as threatening.
19
81869
4630
ved specifikt at undgå ting, vi oplever som trusler.
01:26
When you realize you need to write that report,
20
86999
2586
Når du indser, at du skal skrive den der rapport,
01:29
your brain responds like it would to any incoming threat.
21
89585
3963
reagerer din hjerne ligesom den ville mod andre trusler.
01:33
Your amygdala, a set of neurons involved in emotional processing
22
93798
4087
Din amygdala, en samling af nerveceller der er med til at behandle dine følelser
01:37
and threat identification,
23
97885
1752
og identificere mulige trusler,
01:39
releases hormones including adrenaline that kick off a fear response.
24
99637
5130
frigør hormoner, bland andet adrenalin, som udløser en frygtreaktion.
01:45
This stress-induced panic can overpower the impulses from your prefrontal cortex,
25
105309
5464
Denne stressinducerede panik kan overmande impulserne fra dit præfrontale cortex,
01:50
which typically help you think long term and regulate your emotions.
26
110773
4046
som normalt hjælper dig med, at tænke langsigtet og regulere dine følelser.
01:55
And it’s in the midst of this fight, flight, or freeze response
27
115069
4129
Og det er midt i denne kæmp-, flygt- eller frys-respons,
01:59
that you decide to handle the threat
28
119198
1919
du beslutter dig for at behandle truslen
02:01
by avoiding it in favor of some less stressful task.
29
121117
3879
og undgår den, ved at lave noget andet der ikke føles så stressende.
02:05
This response might seem extreme—
30
125329
2503
Reaktionen kan virke ekstrem—
02:08
after all, it’s just a deadline, not a bear attack.
31
128124
3003
det er trods alt bare en deadline, ikke et bjørneangreb.
02:11
But we’re most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings,
32
131335
4922
Men vi udskyder som regel mere, når opgaver vækker negative følelser,
02:16
such as dread, incompetence, and insecurity.
33
136257
3879
såsom frygt, inkompetence og usikkerhed.
02:20
Studies of procrastinating university students have found participants
34
140136
4337
Undersøgelser af universitetsstuderende har vist, at deltagerne
02:24
were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging.
35
144473
4880
oftere udskyder, opgaver der virker stressende eller udfordrende.
02:29
And the perception of how difficult the task is
36
149478
2878
Og opfattelsen af hvor svær en opgave er at løse stiger,
02:32
increases while you’re putting it off.
37
152356
2837
når du trækker tiden ud.
02:35
In one experiment, students were given reminders to study throughout the day.
38
155776
4755
I et eksperiment fik studerende påmindelser om at studere hele dagen.
02:41
While they were studying, most reported that it wasn’t so bad.
39
161115
3504
Imens de studerede, syntes de fleste ikke, at det var så slemt.
02:44
But when they were procrastinating,
40
164785
2002
Men når de prokrastinerede
02:46
they consistently rated the idea of studying as very stressful,
41
166787
4839
udtrykte de alle, at tanken om at studere var meget stressende,
02:51
making it difficult to get started.
42
171918
2460
hvilket gjorde det svært at komme i gang.
02:55
Because procrastination is motivated by our negative feelings,
43
175004
3795
Fordi prokrastinering er motiveret af vores negative følelser,
02:58
some individuals are more susceptible to it than others.
44
178799
3712
er nogle individer mere tilbøjelige til at gøre det end andre.
03:02
People who have difficulty regulating their emotions
45
182762
2711
Personer der har svært ved at regulere sine følelser,
03:05
and those who struggle with low self-esteem
46
185473
2544
og de som kæmper med lavt selvværd,
03:08
are much more likely to procrastinate,
47
188017
2461
er meget mere tilbøjelige til at prokrastinere,
03:10
regardless of how good they are at time management.
48
190686
2920
lige meget hvor gode de er til at planlægge deres tid.
03:14
However, it's a common misconception that all procrastinators are lazy.
49
194148
5422
Det er en almindelig misforståelse, at alle der prokrastinerer er dovne.
03:20
In the body and brain, laziness is marked by no energy and general apathy.
50
200529
5589
I kroppen og hjernen er dovenskab koblet til lav energi og generel apati.
03:26
When you’re feeling lazy, you’re more likely to sit around doing nothing
51
206786
3670
Når du føler dig doven, er det mere sandsynligt at du intet laver,
03:30
than distract yourself with unimportant tasks.
52
210456
3003
end at du distraherer dig selv med uvigtige opgaver.
03:33
In fact, many people procrastinate because they care too much.
53
213876
4797
Faktisk prokrastinerer mange, fordi noget betyder for meget dem.
03:39
Procrastinators often report a high fear of failure,
54
219298
3754
De som prokrastinerer, udtrykker ofte stor frygt for at fejle
03:43
putting things off because they’re afraid their work
55
223052
2794
og trækker tiden ud, fordi de er bange for at deres arbejde
03:45
won’t live up to their high standards.
56
225846
2378
ikke vil leve op til deres høje standard.
03:48
Whatever the reason for procrastination, the results are often the same.
57
228808
4629
Uanset årsagen til prokrastineringen, er resultatet ofte det samme.
03:53
Frequent procrastinators are likely to suffer from anxiety and depression,
58
233813
4463
Personer der tit prokrastinerer lider oftere af angst og depression,
03:58
ongoing feelings of shame,
59
238484
1835
vedvarende følelser af skam,
04:00
higher stress levels and physical ailments associated with high stress.
60
240319
5005
højere stressniveauer og fysiske lidelser, der associeres til høj stress.
04:05
Worst of all, while procrastination hurts us in the long run,
61
245866
3754
Værst af det hele: selvom prokrastinering skader os på lang sigt,
04:09
it does temporarily reduce our stress level,
62
249787
3253
så hjælper det os midlertidigt med at reducere vores stressniveau,
04:13
reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks.
63
253457
5130
hvilket signalerer til kroppen, at det er en god respons mod stress.
04:18
So, how can we break the cycle of procrastination?
64
258963
4421
Så hvordan kan vi bryde denne cyklus af prokrastinering?
04:23
Traditionally, people thought procrastinators needed to cultivate
65
263843
3670
Før i tiden troede man, at personer der prokrastinerer burde udøve
04:27
discipline and practice strict time management.
66
267513
3170
disciplin og følge strikse tidsskemaer.
04:31
But today, many researchers feel the exact opposite.
67
271183
3796
Men i dag mener mange forskere det helt modsatte.
04:35
Being too hard on yourself can layer additional bad emotions onto a task,
68
275479
4713
Er du for hård ved dig selv, kan flere negative følelser associeres til en opgave
04:40
making the threat even more intense.
69
280192
2878
og gøre truslen mere intens.
04:43
To short-circuit this stress response,
70
283404
2294
For at afværge denne stressreaktion,
04:45
we need to address and reduce these negative emotions.
71
285698
4421
må vi adressere og mindske de negative følelser.
04:50
Some simple strategies include breaking a task into smaller elements
72
290619
4422
Nogle simple strategier er, at dele opgaven op i mindre stykker,
04:55
or journaling about why it's stressing you out
73
295249
2419
eller at føre dagbog om, hvorfor den stresser dig
04:57
and addressing those underlying concerns.
74
297835
3045
og adressere de underliggende bekymringer.
05:01
Try removing nearby distractions that make it easy to impulsively procrastinate.
75
301464
5130
Prøv at fjerne distraktioner i nærheden, der gør det nemt at prokrastinere.
05:07
And more than anything, it helps to cultivate an attitude of self-compassion,
76
307136
4713
Og mere end noget andet hjælper det, at vise dig selv medfølelse,
05:12
forgiving yourself, and making a plan to do better next time.
77
312099
4296
at tilgive dig selv og planlægge, hvordan du gør det bedre næste gang.
05:17
Because a culture that perpetuates this cycle of stress and procrastination
78
317188
4796
For en kultur der fostrer denne cyklus af stress og prokrastinering,
05:22
hurts all of us in the long term.
79
322151
2544
skader os alle på lang sigt.
About this site

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7