The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Unnawut Leepaisalsuwanna Reviewer: Thanee Chaiwat
00:15
I was only four years old
ผมเพิ่งอายุ 4 ขวบเอง
00:17
when I saw my mother load a washing machine
ตอนที่ผมเห็นแม่ของผม ยัดเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องซักผ้า
00:20
for the very first time in her life.
เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอ
00:23
That was a great day for my mother.
มันเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับแม่ของผม
00:25
My mother and father had been saving money for years
พ่อและแม่ของผมเก็บเงินมาตั้งหลายปีแน่ะ
00:28
to be able to buy that machine,
เพื่อจะซื้อเจ้าเครื่องนี้
00:30
and the first day it was going to be used,
และในวันแรกที่เราจะได้ใช้มัน
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
แม้กระทั่งคุณย่า ก็ถูกเชิญมา
เพื่อดูเจ้าสิ่งนี้ทำงาน
00:35
(Laughter)
และคุณย่าของผม ท่าทางจะตื่นเต้นที่สุด
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
ตลอดชีวิตของเธอ
เธอต้องต้มน้ำด้วยฟืน
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
และต้องซักผ้าด้วยมือ
ให้ลูกๆ ทั้งเจ็ดคนของเธอ
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
และตอนนี้เธอกำลังจะได้ดู
ไฟฟ้า ที่จะรับหน้าที่ทั้งหมดนั้นไป
00:53
My mother carefully opened the door,
แม่ผมค่อยๆ เปิดฝาเครื่องออก
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
แล้วเธอก็ยัดเสื้อผ้าเข้าไป
ในเครื่องซักผ้านั้น
แบบนี้ครับ
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
และเมื่อเธอปิดฝาเครื่อง
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
คุณย่าของผมพูดว่า "ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
01:07
Let me! Let me push the button!"
ให้ฉันกดปุ่มเถอะนะ"
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
แล้วคุณย่าผมก็กดปุ่มเดินเครื่อง
และเธอก็พูดว่า "โอ้ พระเจ้า มันยอดมาก
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
ฉันต้องการดูมันทำงาน เอาเก้าอี้มาให้ฉันหน่อย
ขอเก้าอี้หน่อย ฉันอยากจะดูมันทำงาน"
01:20
and she sat down in front of the machine,
แล้วเธอก็นั่งลงหน้าเครื่องซักผ้า
01:23
and she watched the entire washing program.
และนั่งดูตลอดการทำงานของมัน
01:27
(Laughter)
เธอเหมือนโดนเครื่องสะกดจิตเข้าให้แล้ว
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
สำหรับคุณย่าของฉัน
เครื่องซักผ้าเป็นความมหัศจรรย์
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
ทุกวันนี้ ในสวีเดน และประเทศที่ร่ำรวยทั้งหลาย
01:38
people are using so many different machines.
ผู้คนต่างใช้
เครื่องนู่นเครื่องนี่มากมาย
01:42
Look -- the homes are full of machines.
ดูสิ บ้านเต็มไปด้วยเครื่องโน้นนี้
01:44
I can't even name them all.
ผมจำชื่อมันได้ไม่หมดด้วยซ้ำ
01:46
And they also, when they want to travel,
และเวลาที่เขาต้องการเดินทาง
เขาก็ใช้เครื่องจักรบินได้
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
นำพาพวกเขาไปยังดินแดนห่างไกล
01:54
And yet, in the world,
และในโลกใบเดียวกัน มีผู้คนอีกมากมาย
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
ที่ยังต้องจุดฟืนต้มน้ำ
และทำอาหารด้วยฟืน
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
บางทีพวกเขาไม่มีอาหารจะกินด้วยซ้ำ
และเขาอาศัยอยู่ภายใต้เส้นความยากจน (Poverty Line)
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
มีเพื่อนมนุษย์กว่า 2 พันล้านคน
02:10
who live on less than two dollars a day.
ที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 2 ดอลล่าร์ต่อวัน
และผู้คนร่ำรวยตรงนั้น --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
มีประมาณ 1 พันล้านคน --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
ที่ใช้ชีวิตอยู่เหนือ สิ่งที่ผมเรียกว่า เส้นลอยฟ้า (Air Line)
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
เพราะเขาจับจ่ายมากกว่า 80 ดอลลาร์ต่อวัน
เพื่อการบริโภค
02:24
on their consumption.
แต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่ง สอง สามพันล้านคน
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
และแน่นอนว่าเรามีประชากร 7 พันล้านคนบนโลก
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
เพราะฉะนั้น ยังมีคนอีกหนึ่ง สอง สาม สี่พันล้านคนที่เหลือ
ที่ดำรงชีวิตอยู่ระหว่างเส้นความยากจน กับเส้นลอยฟ้า
02:35
who live in between the poverty and the air line.
พวกเขามีไฟฟ้าใช้
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
แต่คำถามก็คือ มีกี่คนที่มีเครื่องซักผ้า
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
ผมได้ตรวจสอบข้อมูลตลาดอย่างละเอียด
ผมพบว่า จริงๆ แล้ว
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
เครื่องซักผ้าก็เข้าถึงผู้คนใต้เส้นลอยฟ้า
และทุกวันนี้มีอีกประมาณ 1 พันล้านคน
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
ที่ดำรงชีวิตอยู่เหนือเส้นซักล้าง (Wash Line)
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(เสียงหัวเราะ)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
และพวกเขาดำรงชีวิตด้วยเงินมากกว่า 40 เหรียญต่อวัน
03:03
So two billion have access to washing machines.
ดังนั้น มีประชากร 2 พันล้านคน ที่เข้าถึงเครื่องซักผ้าได้
03:06
And the remaining five billion --
และอีก 5 พันล้านคนที่เหลือ
เขาซักผ้ากันอย่างไร?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
หรือจะให้แม่นยำกว่านี้
03:12
how do most of the women in the world wash?
ผู้หญิงเหล่านั้นซักผ้ากันอย่างไร?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
เพราะมันยังคงเป็นหน้าที่ของสตรี
03:19
They wash like this: by hand.
พวกเธอซักด้วยมือ
03:22
It's hard, time-consuming labor,
มันเป็นงานกรรมกรที่หนัก และใช้เวลามาก
พวกเธอต้องทำเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
03:27
which they have to do for hours every week.
และบางทีก็ต้องหาบน้ำมาจากที่ไกลๆ
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
เพื่อกลับมาซักผ้าที่บ้าน
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
หรือไม่ก็ต้องขนผ้าไปซักที่ไกลๆ
03:38
And they want the washing machine.
และพวกเธอต้องการเครื่องซักผ้า
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
พวกเธอไม่ต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต
03:44
doing this hard work
ไปกับงานกรรมกร
03:46
with so relatively low productivity.
ที่ได้ผลผลิตแสนต่ำนี้
และไม่มีสิ่งใดที่แตกต่างระหว่าง
03:49
And there's nothing different in their wish
ฝันของคุณย่าผม กับพวกเธอ
03:51
than it was for my grandma.
ดูนี่สิ ย้อนกลับไปสองชั่วคน ที่สวีเดน
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
ตักน้ำจากลำธาร
03:57
heating with firewood and washing like that.
อุ่นน้ำด้วยฟืน แล้วซักตรงนั้น
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
พวกเขาต้องการเครื่องซักผ้าเหมือนกัน
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
แต่เมื่อผมบรรยายให้นักเรียนที่เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมฟัง
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
พวกเขาบอกผมว่า "ไม่ได้ ทุกคนบนโลกจะมีรถและเครื่องซักผ้าไม่ได้"
04:11
How can we tell this woman
เราบอกคนเหล่านี้ได้อย่างไร
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
ว่าพวกเขาไม่ควรมีเครื่องซักผ้า
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
ผมจึงถามลูกศิษย์ของผม
ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ผมถามว่า
04:19
"How many of you don't use a car?"
"มีใครบ้างที่ไม่ขับรถ?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
บางส่วนยกมืออย่างภูมิใจ
และพูดว่า "ผมไม่ขับรถ"
04:25
And then I put the really tough question:
แต่แล้วผมก็ยิงคำถามอีกคำถาม
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"มีใครบ้าง
ที่ซักกางเกงยีน และผ้าปูที่นอนด้วยมือ?"
04:31
And no one raised their hand.
และไม่มีใครยกเลย
แม้กระทั่งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสุดขั้ว
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
ก็ใช้เครื่องซักผ้า
04:39
(Laughter)
(เสียงหัวเราะ)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
มันเป็นไปได้อย่างไร อะไรที่ทุกคนใช้
04:45
and they think others will not stop it?
แต่เขากลับคิดกันว่าคนอื่นไม่ควรใช้ ทำไมล่ะ?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
ผมก็เลยวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้พลังงานในโลกนี้
04:51
Here we are.
จะอธิบายให้ฟังนะครับ
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
ดูนี่สิ คุณเห็นคน 7 พันล้านคนไหม
04:55
The air people, the wash people,
มีมนุษย์บินได้ มนุษย์ซักล้าง
04:57
the bulb people and the fire people.
มนุษย์หลอดไฟ และมนุษย์ฟืน
05:00
One unit like this
ถ้าลองคิดเป็นหน่วย
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
นี่คือหนึ่งหน่วยของการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
นั่นคือสิ่งที่ผลิตไฟฟ้าและพลังงานส่วนใหญ่ของโลก
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
เรามีทั้งหมด 12 หน่วยบนโลกนี้
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
กลุ่มคนที่รวยที่สุด 1 พันล้านคน ใช้ถึง 6 หน่วย
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
เพียงครึ่งหน่วยถูกใช้โดย 1 ใน 7 ของประชากรโลก
05:20
And these ones, who have washing machines
และนี่คือพวกที่มีเครื่องซักผ้า
แต่ไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มบ้านนะ
05:23
but not a house full of other machines,
พวกเขาใช้ 2 หน่วย
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
กลุ่มนี้ใช้ 3 หน่วย คนละ 1 หน่วย
และพวกเขาก็มีไฟฟ้าใช้
05:29
And they also have electricity.
และตรงนั้น ใช้ไม่ถึง 1 หน่วยต่อคนด้วยซ้ำ
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
นั่นรวมกันเป็น 12 หน่วย
05:35
But the main concern
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
สำหรับนักเรียนผู้รักสิ่งแวดล้อม -- พวกเขาก็ถูกนะ --
05:40
is about the future.
ก็คืออนาคตของเรา
ตอนนี้แนวโน้มของเรา ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
โดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด ไปจนถึงปี 2050
05:48
to 2050,
มีสองปัจจัยที่จะเพิ่มการใช้พลังงาน
05:49
there are two things that can increase the energy use:
หนึ่ง การเติบโตของประชากร
05:52
first, population growth; second, economic growth.
สอง การเติบโตของเศรษฐกิจ
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
การเติบโตของประชากรจะอยู่ที่กลุ่มที่ยากจนที่สุด
เพราะมีอัตราการตายของทารกสูง
05:59
because they have high child mortality
และพวกเขามีเด็กหลายคนต่อผู้หญิงหนึ่งคน
06:01
and they have many children per woman.
เพราะฉะนั้น คุณจะมีเพิ่มขึ้น 2 หน่วย
06:03
And that will get you two extra,
แต่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานมากนัก
06:05
but that won't change the energy use very much.
สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา --
ผมจะเรียกว่า ประเทศตะวันออกใหม่ --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
พวกเขาจะกระโดดข้ามไปเส้นลอยฟ้า
06:15
"Wopp!" they will say.
ดึ๋ง!
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
พวกเขาจะเริ่มใช้พลังงานมาก พอๆกับเหล่าตะวันตกเก่า
06:20
(Laughter)
และคนเหล่านี้ ต้องการใช้เครื่องซักผ้า
06:21
And these people, they want the washing machine.
ผมบอกแล้ว พวกเขากำลังไปจุดนั้น
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
และพวกเขาจะเพิ่มการใช้พลังงานเป็นสองเท่า
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
และเราหวังว่าคนยากจน จะมีหลอดไฟให้แสงสว่าง
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
และเขาจะมีครอบครัวลูกสองคน มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แต่การบริโภคพลังงานโดยรวมแล้ว
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
จะเพิ่มขึ้นเป็น 22 หน่วย
และใน 22 หน่วยนี้
06:37
And these 22 units --
กลุ่มคนที่รวยที่สุด ยังใช้เป็นสัดส่วนมากที่สุดอยู่
06:40
still, the richest people use most of them.
เราควรจะทำยังไงล่ะ?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
เพราะความเสี่ยง
06:47
the high probability of climate change is real.
ความเป็นไปได้ของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
06:50
It's real.
มีอยู่สูงมาก
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
แน่นอนว่าพวกเขาต้องรู้จักใช้พลังงานมากขึ้น
06:55
They must change their behavior in some way.
จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง
06:57
They must also start to produce green energy,
เขาจะต้องเริ่มสร้างพลังงานสีเขียว
ที่ต้องเขียวกว่าปัจจุบันนี้มากๆ
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
แต่จนกว่าที่พวกเขาจะใช้พลังงานเท่าคนกลุ่มอื่นได้
เขาก็ไม่ควรไปบอกคนอื่น --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
07:08
(Laughter)
(เสียงปรบมือ)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
เราสามารถหาพลังงานสีเขียวได้มากขึ้น
นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
07:15
This is what we hope might happen.
มันเป็นความท้าท้ายในอนาคต
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
แต่ผมบอกคุณได้เลยว่า สตรีคนนี้ ในสลัมของริโอ
เธอต้องการเครื่องซักผ้า
07:23
she wants a washing machine.
เธอชอบรัฐมนตรีพลังงานของเธอ
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
ที่แจกจ่ายพลังงานให้กับทุกคน --
07:29
so happy that she even voted for her.
ชอบมาก จนต้องลงคะแนนให้กับเธอ
และเธอคนนั้นก็คือ ดิลมา รูสเซฟ
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง
ของหนึ่งในประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ย้ายจากรัฐมนตรีพลังงาน มาเป็นประธานาธิบดี
07:39
moving from minister of energy to president.
ถ้าคุณมีประชาธิปไตย
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
ผู้คนจะลงคะแนนให้กับเครื่องซักผ้า
พวกเขารักมัน
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
อะไรคือมนตราของมันน่ะหรือ
07:51
My mother explained the magic with this machine
แม่ของผมอธิบายเวทย์มนต์ของเครื่องนี้
07:54
the very, very first day.
ในวันแรกสุด
เธอบอกกับผมว่า "ฮานส์
07:57
She said, "Now, Hans.
เรายัดเสื้อผ้าใส่เครื่องแล้ว
07:59
We have loaded the laundry.
เครื่องจะทำงานให้เรา
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
ทีนี้เราก็ไปห้องสมุดได้แล้ว"
เพราะนี่คือเวทย์มนต์
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
คุณยัดเสื้อผ้าใส่เครื่อง
08:08
and what do you get out of the machine?
คุณได้อะไรกลับมาน่ะหรือ?
08:10
You get books out of the machines,
คุณได้หนังสือ
หนังสือเด็ก
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
และแม่ก็มีเวลาอ่านหนังสือให้ผม
08:17
She loved this.
เธอชอบมันมาก ผมได้เรียน "เอบีซี"
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
และนี่คือจุดเริ่มต้นในความเป็นศาสตราจารย์ของผม
08:22
when my mother had time to read for me.
เมื่อแม่ผมมีเวลาอ่านหนังสือให้ฟัง
08:24
And she also got books for herself.
และเธอก็มีหนังสือสำหรับตัวเธอเองด้วย
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
เธอได้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองของเธอ
08:30
And she read so many novels,
ได้อ่านนวนิยายมากมาย
08:32
so many different novels here.
นิยายจำนวนมากจริงๆ
08:35
And we really, we really loved this machine.
และเรา พวกเรารักเครื่องซักผ้านี้มากๆ
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
และเราสองคนแม่ลูก พูดได้อย่างเต็มปากว่า
08:42
"Thank you, industrialization.
"ขอบคุณอุตสาหกรรม
08:45
Thank you, steel mill.
ขอบคุณโรงงานเหล็ก
08:47
Thank you, power station.
ขอบคุณโรงไฟฟ้า
08:49
And thank you, chemical processing industry
และขอบคุณโรงงานผลิตสารเคมี
08:52
that gave us time to read books."
ที่ทำให้พวกเรามีเวลาอ่านหนังสือ"
08:54
Thank you very much.
ขอบคุณมากๆครับ
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(เสียงปรบมือ)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.