The magic washing machine | Hans Rosling

704,969 views ・ 2011-03-21

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Els De Keyser Nagekeken door: Rik Delaet
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Ik was vier jaar oud
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
toen ik mijn moeder een wasmachine zag vullen,
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
voor het eerst in haar leven.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Het was een grote dag voor mijn moeder.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Mijn moeder en vader hadden jaren gespaard
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
om die machine te kunnen kopen.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Op de dag van het eerste gebruik
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
werd zelfs oma uitgenodigd
om de machine te bekijken.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Oma vond het nóg spannender.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Haar leven lang
had ze water verwarmd met hout,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
en met de hand de was gedaan
voor zeven kinderen.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Nu zou ze toekijken
terwijl elektriciteit dat werk deed.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Mijn moeder opende de deur voorzichtig
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
en ze laadde de was
in de machine,
op deze manier.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Toen ze de deur sloot,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
zei oma: "Nee, nee, nee, nee.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Laat mij op de knop drukken."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Oma drukte op de knop
en zei: "Oh, fantastisch.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Ik wil dit zien. Geef me een stoel.
Geef me een stoel. Ik wil het zien."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Ze zat voor de machine
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
en keek het hele wasprogramma uit.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Ze was gefascineerd.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Voor mijn oma
was de wasmachine een wonder.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Vandaag gebruiken mensen in Zweden
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
en andere rijke landen
zoveel verschillende machines.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Kijk, de huizen zitten vol machines.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Ik kan ze niet eens allemaal benoemen.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
En als ze willen reizen,
gebruiken ze vliegmachines
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
die hen naar verre bestemmingen brengen.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Toch zijn er in de wereld zoveel mensen
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
die nog steeds water op het vuur zetten
en hun eten op vuur koken.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Soms hebben ze niet eens genoeg voedsel.
Ze leven onder de armoedegrens.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Er zijn twee miljard medemensen
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
die van minder dan 2 dollar per dag leven.
De rijkste mensen daar --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
dat zijn 1 miljard mensen --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
leven boven wat ik de luchtgrens noem,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
want ze besteden meer dan 80 dollar per dag
aan hun consumptie.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Dit zijn maar 1, 2, 3 miljard mensen.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
Er zijn 7 miljard mensen in de wereld.
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
Dus moeten er nog 1, 2, 3, 4 miljard mensen zijn
die leven tussen armoede- en de luchtgrens.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Ze hebben elektriciteit,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
maar de vraag is: hoeveel mensen hebben een wasmachine?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Ik heb de marktgegevens erop nagelezen,
en heb vastgesteld dat
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
de wasmachine inderdaad is doorgedrongen tot onder de luchtgrens.
Vandaag zijn er nog eens 1 miljard mensen
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
die boven de waslijn leven.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Gelach)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Ze verbruiken meer dan 40 dollar per dag.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Twee miljard mensen hebben toegang tot wasmachines.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
En de overige vijf miljard,
hoe doen die de was?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Of, om precies te zijn,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
hoe doen de meeste vrouwen in de wereld de was?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Want het blijft de zware taak van vrouwen om de was te doen.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Ze wassen zo: met de hand.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Het is zwaar, tijdrovend werk,
dat ze uren per week moeten doen.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Soms moeten ze ook ver weg water gaan halen
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
om de was thuis te doen.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Of ze moeten de was wegbrengen naar een rivier ver weg.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Ze willen een wasmachine.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Ze willen niet zo'n groot deel van hun tijd doorbrengen
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
met zwaar werk,
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
en relatief lage productiviteit.
Hun wens is precies dezelfde als die van mijn oma.
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Kijk hier, twee generaties geleden in Zweden --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
water uit de stroom halen,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
verwarmen met vuur en zo wassen.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Ze wilden de wasmachine op precies dezelfde manier.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Als ik les geef aan milieubewuste studenten, zeggen die:
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
"Nee, niet iedereen in de wereld kan auto's en wasmachines hebben."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Hoe kunnen we die vrouw vertellen
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
dat ze geen wasmachine zal krijgen?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Dan vraag ik mijn studenten --
dat heb ik de afgelopen twee jaar gedaan:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Hoeveel van jullie gebruiken geen auto?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Sommigen staken trots de hand op
en zeiden: "Ik gebruik geen auto."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Vervolgens stelde ik de echt moeilijke vraag:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Hoeveel van jullie
wassen jullie jeans en lakens met de hand?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Niemand stak zijn hand op.
Zelfs de harde kern van de groene jongens
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
gebruikt wasmachines.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Gelach)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Hoe komt het dat iedereen dit gebruikt
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
en denkt dat anderen niet zullen stoppen? Wat is er zo bijzonder?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Ik moest het energieverbruik in de wereld analyseren.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Daar gaan we.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Kijk hier, je ziet 7 miljard mensen:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
de luchtmensen, de wasmensen,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
de lampmensen en de vuurmensen.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Elk van deze eenheden
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
is een eenheid fossiele brandstof --
olie, kolen of gas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Dat is waar de meeste elektriciteit op de wereld vandaan komt.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Over de hele wereld worden 12 units gebruikt.
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
Het rijkste miljard mensen gebruikt er zes van.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Een zevende van de wereldbevolking gebruikt de helft van de energie.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Deze mensen hebben wasmachines,
maar geen huis vol andere machines.
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
Zij gebruiken er twee.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Deze groep gebruikt er drie, elk één.
En ze hebben ook elektriciteit.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Daar hebben ze er zelfs niet één.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Dat zijn er 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
De grootste bekommernis
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
van de milieubewuste studenten -- en ze hebben gelijk --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
is de toekomst.
Wat zijn de trends? Als we de trends gewoon doortrekken,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
zonder geavanceerde analyse, tot 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
dan kunnen twee dingen het energieverbruik doen stijgen.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Ten eerste, bevolkingsgroei.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Ten tweede, economische groei.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Bevolkingsgroei zal vooral voorkomen bij de armste mensen hier,
omdat ze hoge kindersterfte hebben
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
en veel kinderen per vrouw.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Daarmee krijg je er twee extra,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
maar dat zal het energiegebruik niet erg wijzigen.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Wat we zullen krijgen, is economische groei.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
De beste van de opkomende economieën hier --
ik noem ze het Nieuwe Oosten --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
zullen de luchtgrens overwippen.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Woeps!" zullen ze zeggen.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Ze zullen zoveel gaan gebruiken als het Oude Westen nu.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Deze mensen willen een wasmachine.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Ik zei het al. Ze gaan daarheen.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Ze zullen hun energiegebruik verdubbelen.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
We hopen dat de arme mensen elektrisch licht zullen krijgen,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
en gezinnen met 2 kinderen, met constante bevolkingsgroei.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
Het totale energiegebruik zal stijgen tot 22 eenheden.
Deze 22 eenheden
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
worden nog steeds vooral opgebruikt door de rijksten.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Wat moet er dus gebeuren?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Want het risico,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
de waarschijnlijkheid van klimaatverandering is reëel.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Het komt er echt aan.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Ze moeten natuurlijk energie efficiënter gebruiken.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Ze moeten hun gedrag aanpassen.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Ze moeten groene energie gaan produceren,
veel meer groene energie.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Maar zolang ze evenveel energie per persoon verbruiken,
moeten ze anderen geen advies geven --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
over wat te doen en wat niet te doen.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Applaus)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Hier kunnen we overal meer groene energie krijgen.
Dit is wat we hopen dat zal gebeuren.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Het wordt in de toekomst een echte uitdaging.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Maar ik kan je verzekeren dat deze vrouw in de favela in Rio
een wasmachine wil.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Ze is erg blij met haar minister van energie
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
die iedereen elektriciteit verschafte --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
zo blij dat ze zelfs voor haar heeft gestemd.
Ze werd Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
binnenkort president van één van de grootste democratieën ter wereld --
de minister van energie werd president.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
In een democratie zullen mensen voor wasmachines stemmen.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
Ze zijn er dol op.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Wat is er zo magisch aan?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Mijn moeder legde de magie uit van deze machine,
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
op de allereerste dag.
Ze zei: "Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
we hebben de was ingeladen.
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
De machine zal het werk doen.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Nu kunnen we naar de bibliotheek.
Want dat is de magie:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
je vult de wasmachine,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
en wat komt er uit de machine?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Er komen boeken uit de machines,
kinderboeken.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Moeder kreeg tijd om me voor te lezen.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Ze was er dol op. Ik kreeg het ABC.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Hier begon mijn carrière als professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
toen mijn mama tijd had om voor te lezen.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Ze haalde ook boeken voor zichzelf.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Ze studeerde Engels
en leerde het, een vreemde taal.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Ze las zoveel romans,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
zoveel verschillende romans hier.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
We waren echt dol op deze machine.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Mijn moeder en ik zeiden:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Dankjewel, industrialisatie,
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
dankjewel, staalbedrijf,
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
dankjewel, elektrische centrale,
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
dankjewel, chemische verwerkingsindustrie,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
die ons tijd gaven om boeken te lezen."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Ik dank jullie hartelijk.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Applaus)
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7