Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Перекладач: Marta Chereshnovska Утверджено: Anton Semyzhenko
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Як новини формують наше бачення світу?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Тут ви можете побачити світ у його фактичному вигляді, відповідно до маси земної поверхні.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
А тут видно, як новини формують те, що бачать американці.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
На цій карті - (оплески) - на цій карті відображається кількість секунд,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
які американські телевізійні ЗМІ виділили новинам
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
про кожну країну в лютому 2007 року, лише рік тому.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
У той місяць Південна Корея погодилася демонтувати свої ядерні об'єкти.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Тоді відбулася масова повінь в Індонезії.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
А в Парижі ІРСС випустила дослідження, в якому підтверджувався вплив людей на глобальне потепління.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
На США припадає 79 відсотків загальної кількості новин.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
А якщо прибрати США і глянути на 21 відсоток, що лишився,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
ми побачимо багато новин про Ірак - та велика зелена пляма - і більше майже нічого.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Наприклад, новини про Росію, Китай та Індію разом складають лише один відсоток.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Коли ми проаналізували всі новини і прибрали лише одну історію,
01:48
here's how the world looked.
ось як виглядав світ.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
І думаєте що то була за новина? Смерть Анни-Ніколь Сміт.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Ця історія зачепила всі країни, крім Іраку,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
і про неї згадувалося у 10 разів більше, ніж про доповідь ІРСС.
02:06
And the cycle continues;
Цей цикл продовжується.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Як нам відомо, Брітні останнім часом досить часто з'являється в новинах.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
То чому ж ми не отримуємо більше інформації про світ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Однією з причин є те, що новинні компанії вдвоє скоротили кількість своїх закордоних відділів.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Крім міні-віддлів ABC з однієї людини в Найробі, Нью-Делі та Бомбеї,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
у всій Африці, Індії та Південній Америці нема жодних відділів новинних компаній.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
А на цих територіях проживають понад два мільярди людей.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Насправді висвітлювати новини про Брітні дешевше.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
І нестача міжнародних новин турбує ще більше,
02:51
when we see where people go for news.
коли ми побачимо, куди люди йдуть за новинами.
02:54
Local TV news looms large,
Кількість місцевих теленовин зростає,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
проте, на жаль, лише 12 відсотків новин відводиться міжнародним подіям.
03:03
And what about the web?
А як щодо Інтернету?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
На більшості популярних новинних сайтах ситуація не набагато краща.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Минулого року Pew і школа журналістики університету Коламбія проаналізували 14 000 новин,
03:14
that appeared on Google News' front page.
які з'являються на головній сторінці Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
І вони, насправді, висвітлювали ті ж 24 події.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Аналогічно, дослідження електронного змісту показали, що більшість новини у ЗМІ США --
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
це перероблені новини міжнародних агентств AP і Рейтер,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
які не містять контексту для кращого розуміння.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Тому, якщо ці факти скласти докупи, можна пояснити чому теперішні випускники університетів,
03:39
as well as less educated Americans,
як і менш освічені американці,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
знають менше про світ, ніж їхні колеги 20 років назад.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
І якщо ви думаєте, що це відбувається тому, що ми не цікавимося новинами,
03:50
you would be wrong.
то ви помиляєтеся.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
В останні роки кількість американців, які ретельно стежать за міжнародними новинами,
03:59
grew to over 50 percent.
зросла на 50 відсотків.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Постає єдине питання: чи ми хочемо, щоб в американців було спотворене бачення
04:09
in our increasingly interconnected world?
у цьому все більше взаємопов'язаному світі?
04:12
I know we can do better.
Я знаю, що ми здатні на більше.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
І чи можемо ми собі дозволити не бути кращими? Дякую.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.