Alisa Miller: The news about the news

134,292 views ・ 2008-05-21

TED


Будь ласка, двічі клацніть на англійські субтитри нижче, щоб відтворити відео.

Перекладач: Marta Chereshnovska Утверджено: Anton Semyzhenko
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Як новини формують наше бачення світу?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Тут ви можете побачити світ у його фактичному вигляді, відповідно до маси земної поверхні.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
А тут видно, як новини формують те, що бачать американці.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
На цій карті - (оплески) - на цій карті відображається кількість секунд,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
які американські телевізійні ЗМІ виділили новинам
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
про кожну країну в лютому 2007 року, лише рік тому.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
У той місяць Південна Корея погодилася демонтувати свої ядерні об'єкти.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Тоді відбулася масова повінь в Індонезії.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
А в Парижі ІРСС випустила дослідження, в якому підтверджувався вплив людей на глобальне потепління.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
На США припадає 79 відсотків загальної кількості новин.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
А якщо прибрати США і глянути на 21 відсоток, що лишився,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
ми побачимо багато новин про Ірак - та велика зелена пляма - і більше майже нічого.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Наприклад, новини про Росію, Китай та Індію разом складають лише один відсоток.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Коли ми проаналізували всі новини і прибрали лише одну історію,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
ось як виглядав світ.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
І думаєте що то була за новина? Смерть Анни-Ніколь Сміт.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Ця історія зачепила всі країни, крім Іраку,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
і про неї згадувалося у 10 разів більше, ніж про доповідь ІРСС.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Цей цикл продовжується.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
Як нам відомо, Брітні останнім часом досить часто з'являється в новинах.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
То чому ж ми не отримуємо більше інформації про світ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Однією з причин є те, що новинні компанії вдвоє скоротили кількість своїх закордоних відділів.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Крім міні-віддлів ABC з однієї людини в Найробі, Нью-Делі та Бомбеї,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
у всій Африці, Індії та Південній Америці нема жодних відділів новинних компаній.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
А на цих територіях проживають понад два мільярди людей.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Насправді висвітлювати новини про Брітні дешевше.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
І нестача міжнародних новин турбує ще більше,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
коли ми побачимо, куди люди йдуть за новинами.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Кількість місцевих теленовин зростає,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
проте, на жаль, лише 12 відсотків новин відводиться міжнародним подіям.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
А як щодо Інтернету?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
На більшості популярних новинних сайтах ситуація не набагато краща.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Минулого року Pew і школа журналістики університету Коламбія проаналізували 14 000 новин,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
які з'являються на головній сторінці Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
І вони, насправді, висвітлювали ті ж 24 події.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Аналогічно, дослідження електронного змісту показали, що більшість новини у ЗМІ США --
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
це перероблені новини міжнародних агентств AP і Рейтер,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
які не містять контексту для кращого розуміння.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Тому, якщо ці факти скласти докупи, можна пояснити чому теперішні випускники університетів,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
як і менш освічені американці,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
знають менше про світ, ніж їхні колеги 20 років назад.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
І якщо ви думаєте, що це відбувається тому, що ми не цікавимося новинами,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
то ви помиляєтеся.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
В останні роки кількість американців, які ретельно стежать за міжнародними новинами,
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
зросла на 50 відсотків.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Постає єдине питання: чи ми хочемо, щоб в американців було спотворене бачення
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
у цьому все більше взаємопов'язаному світі?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Я знаю, що ми здатні на більше.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
І чи можемо ми собі дозволити не бути кращими? Дякую.
Про цей сайт

Цей сайт познайомить вас з відеороликами YouTube, корисними для вивчення англійської мови. Ви побачите уроки англійської мови, які проводять першокласні викладачі з усього світу. Двічі клацніть на англійських субтитрах, що відображаються на кожній сторінці відео, щоб відтворити відео з цієї сторінки. Субтитри прокручуються синхронно з відтворенням відео. Якщо у вас є коментарі або побажання, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою цієї контактної форми.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7