Alisa Miller: The news about the news

136,698 views ・ 2008-05-21

TED


โปรดดับเบิลคลิกที่คำบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่างเพื่อเล่นวิดีโอ

Translator: Thitia Suthipaet Reviewer: Kietsakul Watcharinyanon
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
ข่าว สร้างมุมมองของเราที่่มีต่อโลกอย่างไร
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
นี่ึืคือโลกของเราตามที่มันเป็น ตามหลักเขตและแผ่นดิน
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
และนี่คือโลกของเรา ตามข่าวสารที่ถูกนำเสนอต่อชาวอเมริกัน
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
แผนที่นี้ -- (เสียงปรบมือ) -- แผนที่นี้แสดงให้เห็นจำนวนวินาที
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
ที่สถานีข่าวในอเมริกา รวมถึงสถานีท้องถิ่น อุทิศเวลาให้กับแต่ละหัวข้อข่าว
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
แบ่งแยกตามประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2007 เพียงหนึ่งปีที่ผ่านมา
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
นี่คือเดือนที่เกาหลีเหนือตกลงยุติโรงงานนิวเคลียร์
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
ช่วงเดียวกันนั้นมีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
และในปารีส องค์กร IPCC เผยแพร่การศึกษาที่ชี้ให้เห็นสภาวะโลกร้อนที่มีที่มาจากมนุษย์
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
ข่าวในอเมริกาเหมาไปทั้งหมด 79 เปอร์เซ็นต์ของข่าวทั้งหมด
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
และเมื่อเราเอาข่าวในประเทศออก แล้วมาดูจำนวน 21 เปอร์เซ็นต์ที่่เหลือ
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับอิรักมากมาย สีเขียวที่เห็นใหญ่ๆนั่น และอื่นๆอีกนิดหน่อย
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
เมื่อรวมข่าวจากรัสเซีย จีน และอินเดีย ซึ่งยกมาเป็นตัวอย่าง ก็เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
เมื่อเราวิเคราะห์ดูจำนวนข่าวทั้งหมด และตัดข่าวเพียงข่าวเดียวออก
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
นี่คือภาพของโลกใบนี้ ตามมุมมองของข่าว
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
แล้วนั่นมันข่าวอะไรกัน ก็การเสียชีวิตของแอนนานิโคลสมิธไงคะ
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
ข่าวนี้แผ่วงไปทั่วทุกประเทศ ยกเว้นก็แต่อิรัก
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
และได้รับการเผยแพร่เป็นสิบเท่าของข่าวการรายงานผลโลกร้อนจาก IPCC
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
และวงจรนี้ก็ดำเนินต่อไป
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
อย่างที่เรารู้กัน บริทนีย์ได้รับการประโคมข่าวอย่างมากในช่วงนี้
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
แล้วทำไม เราถึงไม่ได้ข่าวจากโลกของเรามากกว่านี้
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
เหตุผลหนึ่งก็คือสถานีข่าวได้ลดจำนวนสำนักข่าวในต่างประเทศลงถึงครึ่งหนึ่ง
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
จากที่เคยมีนักข่าวสถานีโทรทัศน์ ABC หนึ่งคน ไว้ทำข่าวจากไนโรบี นิวเดลี และมุมไบ
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
มาวันนี้ ไม่เหลือสำนักข่าวของอเมริกันอยู่ในอาฟริกา อินเดีย หรืออเมริกาใต้เลย
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
สถานที่ซึ่งเป็นบ้านของประชากรกว่าสองพันล้านคน
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
ความจริงมีอยู่ว่าการทำข่าวบริทนีย์นั้นมีต้นทุนถูกกว่ามาก
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
และการขาดแคลนข่าวจากรอบโลกนี้ ยิ่งน่าหงุดหงิดใจ
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
เมื่อเรามาดูว่าคนรับชมข่าวจากทางไหนบ้าง
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นมีจำนวนผู้ชมสูง
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
แต่โชคร้ายที่ให้เวลากับข่าวจากต่างประเทศเพียง 12 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
แล้วเว็บไซท์ล่ะ
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
เว็บไซท์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็็ทำได้ไม่ดีไปกว่านั้น
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
ปีที่แล้ว Pew และ Columbia J-School ทำการวิเคราะห์ว่าในบรรดาข่าว 14,000 เรื่อง
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
ที่ปรากฏในหน้าแรกของเว็บข่าว Google
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
ข่าวดังกล่าวนำเสนอเนื้อหาเดิมๆ อยู่ประมาณ 24 เรื่อง
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
ซึ่งก็ใกล้เคียงกับผลการศึกษาเนื้อหาข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวในอเมริกา
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
ว่าเนื้อหาของข่าวส่วนใหญ่นำมาใช้ซ้ำจากสำนักข่าว AP และ Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
และไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนเข้าใจความเกี่ยวเนื่องของข่าวกับตัวพวกเขาเอง
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
ดังนั้น ถ้าคุณนำข้อมูลที่กล่าวมามาประกอบกัน ก็จะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมนักเรียนวิทยาลัยสมัยนี้
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
เช่นเดียวกับชาวอเมริกันที่มีการศึกษาน้อย
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราน้อยกว่าที่ผู้คนในประเทศอื่นรู้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
และถ้าคุณคิดว่าเหตุผลง่ายๆก็คือเราไม่สนใจ
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
คุณคิดผิด
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวอเมริกันที่บอกว่าตัวเองติดตามข่าวต่างประเทศตลอดเวลา
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
คำถามที่สำคัญก็คือ มุมมองเกี่ยวกับโลกที่ผิดเพี้ยนนี้ เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันต้องการหรือ
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นอย่างทุกวันนี้
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
ฉันรู้ว่าเราทำได้ดีกว่านี้
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
แล้วเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้หรือ ขอบคุณค่ะ
เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ไซต์นี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิดีโอ YouTube ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณจะได้เห็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่สอนโดยอาจารย์ชั้นนำจากทั่วโลก ดับเบิลคลิกที่คำบรรยายภาษาอังกฤษที่แสดงในแต่ละหน้าของวิดีโอเพื่อเล่นวิดีโอจากที่นั่น คำบรรยายเลื่อนซิงค์กับการเล่นวิดีโอ หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำขอใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อนี้

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7