Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Andrea Sipka Lektor: Stevan Radanovic
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kako vesti oblikuju način na koji vidimo svet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Ovako svet izgleda prema njegovoj površini.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
A ovako su vesti oblikovale način na koji ga Amerikanci vide.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Ova karta - (Aplauz) - ova karta pokazuje broj sekundi
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
koje su vesti američkih kablovskih organizacija posvetile vestima,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
po državama, u februaru 2007. godine - pre samo godinu dana.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Ovo je mesec u kome se Severna Koreja složila da razmontira svoja nuklearna postrojenja.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Desila se obilna poplava u Indoneziji...
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
...a u Parizu, IPCC je objavio studiju u kojoj se potvrđuje čovekov uticaj na globalno zagrevanje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
79% vesti su bile o SAD.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
I kada izuzmemo SAD, i pogledamo preostalih 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
možemo videti puno o Iraku - to je ova velika, zelena površina - i pomalo ostalog.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Na primer, vesti iz Rusije, Kine i Indije zajedno dostigle su samo 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Kada smo analizirali sve vesti i uklonili samo jednu priču,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
svet je izgledao ovako.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Koja je ta priča? Smrt Ane Nikol Smit.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Ova priča zasenila je vesti iz svake zemlje, osim Iraka,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
i bila je pokrivena 10 puta više od izveštaja IPCC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Ovaj krug se nastavlja;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
kao što svi znamo, Britni je ponovo popularna.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Dakle, zašto ne čujemo više o svetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Jedan od razloga je to što su televizijske kuće prepolovile broj kancelarija u inostranstvu.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Osim malih kancelarija sa jednim zaposlenim u Najrobiju, Nju Delhiju i Mumbaiju,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
ne postoje kancelarije za vesti u celoj Africi, Indiji i Južnoj Americi,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
- zemljama u kojima živi više od 2 milijarde ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Stvarnost je da je izveštavanje o Britni jeftinije.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Nedostatak svetskih vesti je još više uznemirujuć
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
ako pogledamo gde ljudi idu da saznaju vesti.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokalne TV vesti su sve popularnije,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
a, na žalost, posvećuju samo 12% svog programa internacionalnim vestima.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
A šta je sa internetom?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Najpopularnije internet stranice sa vestima nisu mnogo bolje.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Prošle godine, Pju i Kolumbija škola žurnalistike je analizirala 14.000 priloga
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
koji su bili na glavnoj strani Gugl vesti.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Zapravo, radi se o 24 iste vesti.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Slično tome, studija o sadržaju na internetu je pokazala da su većina vesti iz Amerike
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
zapravo samo prerađene priče agencija AP i Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
pa nisu stavljene u kontekst da bi ljudi mogli da razumeju svoju povezanost sa njima.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Tako da, ako se sve ovo sabere, može se objasniti zašto današnji diplomirani studenti,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
kao i manje obrazovani Amerikanci,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
znaju manje o svetu nego iste kategorije ljudi pre 20 godina.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
I ako biste mislili da je to zato što nismo zainteresovani,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
ne biste bili u pravu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Poslednjih godina, procenat ljudi koji kažu da redovno prate globalne vesti većinu vremena
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
porastao je na preko 50%.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Pravo pitane je: Da li je ovo iskrivljeno gledište na svet ono što mi želimo Amerikancima
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
u ovom, sve više povezanom, svetu?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Ja znam da mi možemo bolje.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Možemo li sebi da priuštimo da to ne uradimo? Hvala vam.
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7