Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Andrea Sipka Lektor: Stevan Radanovic
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kako vesti oblikuju način na koji vidimo svet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Ovako svet izgleda prema njegovoj površini.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
A ovako su vesti oblikovale način na koji ga Amerikanci vide.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Ova karta - (Aplauz) - ova karta pokazuje broj sekundi
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
koje su vesti američkih kablovskih organizacija posvetile vestima,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
po državama, u februaru 2007. godine - pre samo godinu dana.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Ovo je mesec u kome se Severna Koreja složila da razmontira svoja nuklearna postrojenja.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Desila se obilna poplava u Indoneziji...
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
...a u Parizu, IPCC je objavio studiju u kojoj se potvrđuje čovekov uticaj na globalno zagrevanje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
79% vesti su bile o SAD.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
I kada izuzmemo SAD, i pogledamo preostalih 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
možemo videti puno o Iraku - to je ova velika, zelena površina - i pomalo ostalog.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Na primer, vesti iz Rusije, Kine i Indije zajedno dostigle su samo 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Kada smo analizirali sve vesti i uklonili samo jednu priču,
01:48
here's how the world looked.
svet je izgledao ovako.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Koja je ta priča? Smrt Ane Nikol Smit.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Ova priča zasenila je vesti iz svake zemlje, osim Iraka,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
i bila je pokrivena 10 puta više od izveštaja IPCC.
02:06
And the cycle continues;
Ovaj krug se nastavlja;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
kao što svi znamo, Britni je ponovo popularna.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Dakle, zašto ne čujemo više o svetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jedan od razloga je to što su televizijske kuće prepolovile broj kancelarija u inostranstvu.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Osim malih kancelarija sa jednim zaposlenim u Najrobiju, Nju Delhiju i Mumbaiju,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
ne postoje kancelarije za vesti u celoj Africi, Indiji i Južnoj Americi,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
- zemljama u kojima živi više od 2 milijarde ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Stvarnost je da je izveštavanje o Britni jeftinije.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Nedostatak svetskih vesti je još više uznemirujuć
02:51
when we see where people go for news.
ako pogledamo gde ljudi idu da saznaju vesti.
02:54
Local TV news looms large,
Lokalne TV vesti su sve popularnije,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
a, na žalost, posvećuju samo 12% svog programa internacionalnim vestima.
03:03
And what about the web?
A šta je sa internetom?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Najpopularnije internet stranice sa vestima nisu mnogo bolje.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Prošle godine, Pju i Kolumbija škola žurnalistike je analizirala 14.000 priloga
03:14
that appeared on Google News' front page.
koji su bili na glavnoj strani Gugl vesti.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Zapravo, radi se o 24 iste vesti.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Slično tome, studija o sadržaju na internetu je pokazala da su većina vesti iz Amerike
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
zapravo samo prerađene priče agencija AP i Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
pa nisu stavljene u kontekst da bi ljudi mogli da razumeju svoju povezanost sa njima.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Tako da, ako se sve ovo sabere, može se objasniti zašto današnji diplomirani studenti,
03:39
as well as less educated Americans,
kao i manje obrazovani Amerikanci,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
znaju manje o svetu nego iste kategorije ljudi pre 20 godina.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
I ako biste mislili da je to zato što nismo zainteresovani,
03:50
you would be wrong.
ne biste bili u pravu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Poslednjih godina, procenat ljudi koji kažu da redovno prate globalne vesti većinu vremena
03:59
grew to over 50 percent.
porastao je na preko 50%.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Pravo pitane je: Da li je ovo iskrivljeno gledište na svet ono što mi želimo Amerikancima
04:09
in our increasingly interconnected world?
u ovom, sve više povezanom, svetu?
04:12
I know we can do better.
Ja znam da mi možemo bolje.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Možemo li sebi da priuštimo da to ne uradimo? Hvala vam.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.