Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Lucian Ancu Corector: Mihai Olteanu
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Cum modelează ştirile felul în care vedem lumea?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Aici e lumea aşa cum arată ea, în funcţie de suprafaţa terestră.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Şi acesta e felul în care ştirile modelează ceea ce americanii văd.
(Râsete)
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Această hartă...
(Râsete)
(Aplauze)
această hartă arată numărul de secunde
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
pe care canalele de ştiri le-au dedicat ştirilor
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
în funcţie de ţară, în februarie 2007, acum un an în urmă.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Aceasta a fost luna în care Coreea de Nord
a acceptat să-şi desfiinţeze facilităţile nucleare.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Au fost inundaţii masive în Indonezia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Şi în Paris, IPCC a publicat studiul
prin care confirmă impactul uman asupra încălzirii globale.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Statele Unite au însumat 79 procente din totalul de ştiri cuprinse.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Şi dacă scoatem ştirile din Statele Unite şi analizăm celelalte 21 de procente ,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
vedem multe ştiri despre Irak, zona mare verde de aici
şi puţin din altele.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Totalul ştirilor despre Rusia, China şi India, de exemplu,
ajung la doar un procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Când am analizat toate ştirile şi am eliminat o singură ştire
01:48
here's how the world looked.
lumea arăta așa.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Care era acea ştire?
Moartea Annei Nicole Smith.
(Râsete)
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Această ştire a eclipsat toate ţările cu excepţia Irakului,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
şi a primit de 10 ori atenţia acordată raportului IPCC.
02:06
And the cycle continues;
Şi ciclul continuă;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
după cum ştim, Britney a devenit destul de populară în ultimul timp.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
De ce nu auzim mai mult despre lume?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Un motiv e că reţelele de ştiri au redus
numărul birourilor proprii din străinătate la jumătate.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
In afară de mini-birourile de o persoană ale ABC din Nairobi, New Delhi şi Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nu există alte birouri ale reţelelor de ştiri în toată Africa,
India sau America de Sud,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
teritorii care adăpostesc peste 2 miliarde de oameni.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Realitatea e că a relata despre Britney e mai ieftin.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Şi această lipsă de acoperire globală e cu atât mai îngrijorătoare
02:51
when we see where people go for news.
când vedem către ce se îndreaptă oamenii pentru ştiri.
02:54
Local TV news looms large,
Canalele TV locale rămân majoritare
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
şi din păcate dedică doar 12 procente din timp ştirilor internaţionale.
03:03
And what about the web?
Dar internetul?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Cele mai populare site-uri de ştiri nu se prezintă mai bine.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Anul trecut, Pew şi Colombia J-School au analizat 14.000 de ştiri
03:14
that appeared on Google News' front page.
care au apărut pe prima pagină a Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Şi care, de fapt, au acoperit aceleaşi 24 de ştiri.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Similar, un studiu în conţinut electronic a arătat că majoritatea ştirilor globale
din Statele Unite
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
sunt ştiri reciclate de la serviciile Associated Press şi Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
şi nu pun lucrurile într-un asemenea context încât oamenii
să poată face conexiuni.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Dacă tragem linie, aceasta ar putea
explica de ce absolvenţii de facultate de astăzi
03:39
as well as less educated Americans,
ca şi americanii mai puţin educaţi
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
ştiu mai puţin despre lume decât predecesorii lor de acum 20 de ani.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Şi dacă credeţi că e pur şi simplu fiindcă nu suntem interesaţi,
03:50
you would be wrong.
v-aţi înşela.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
În ultimii ani, americanii care spun că urmăresc ştirile globale aproape mereu
a crescut la peste 50 de procente.
03:59
grew to over 50 percent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Întrebarea reală:
e imaginea distorsionată a lumii ceea ce vrem pentru americani
04:09
in our increasingly interconnected world?
în lumea noastră din ce în ce mai interconectată?
04:12
I know we can do better.
Ştiu că putem face mai bine.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Ne putem permite altfel.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.