Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Lucian Ancu Corector: Mihai Olteanu
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Cum modelează ştirile felul în care vedem lumea?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Aici e lumea aşa cum arată ea, în funcţie de suprafaţa terestră.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Şi acesta e felul în care ştirile modelează ceea ce americanii văd.
(Râsete)
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Această hartă...
(Râsete)
(Aplauze)
această hartă arată numărul de secunde
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
pe care canalele de ştiri le-au dedicat ştirilor
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
în funcţie de ţară, în februarie 2007, acum un an în urmă.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Aceasta a fost luna în care Coreea de Nord
a acceptat să-şi desfiinţeze facilităţile nucleare.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Au fost inundaţii masive în Indonezia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Şi în Paris, IPCC a publicat studiul
prin care confirmă impactul uman asupra încălzirii globale.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Statele Unite au însumat 79 procente din totalul de ştiri cuprinse.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Şi dacă scoatem ştirile din Statele Unite şi analizăm celelalte 21 de procente ,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
vedem multe ştiri despre Irak, zona mare verde de aici
şi puţin din altele.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Totalul ştirilor despre Rusia, China şi India, de exemplu,
ajung la doar un procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Când am analizat toate ştirile şi am eliminat o singură ştire
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
lumea arăta așa.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Care era acea ştire?
Moartea Annei Nicole Smith.
(Râsete)
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Această ştire a eclipsat toate ţările cu excepţia Irakului,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
şi a primit de 10 ori atenţia acordată raportului IPCC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Şi ciclul continuă;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
după cum ştim, Britney a devenit destul de populară în ultimul timp.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
De ce nu auzim mai mult despre lume?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Un motiv e că reţelele de ştiri au redus
numărul birourilor proprii din străinătate la jumătate.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
In afară de mini-birourile de o persoană ale ABC din Nairobi, New Delhi şi Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nu există alte birouri ale reţelelor de ştiri în toată Africa,
India sau America de Sud,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
teritorii care adăpostesc peste 2 miliarde de oameni.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Realitatea e că a relata despre Britney e mai ieftin.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Şi această lipsă de acoperire globală e cu atât mai îngrijorătoare
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
când vedem către ce se îndreaptă oamenii pentru ştiri.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Canalele TV locale rămân majoritare
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
şi din păcate dedică doar 12 procente din timp ştirilor internaţionale.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Dar internetul?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Cele mai populare site-uri de ştiri nu se prezintă mai bine.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Anul trecut, Pew şi Colombia J-School au analizat 14.000 de ştiri
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
care au apărut pe prima pagină a Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Şi care, de fapt, au acoperit aceleaşi 24 de ştiri.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Similar, un studiu în conţinut electronic a arătat că majoritatea ştirilor globale
din Statele Unite
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
sunt ştiri reciclate de la serviciile Associated Press şi Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
şi nu pun lucrurile într-un asemenea context încât oamenii
să poată face conexiuni.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Dacă tragem linie, aceasta ar putea
explica de ce absolvenţii de facultate de astăzi
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
ca şi americanii mai puţin educaţi
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
ştiu mai puţin despre lume decât predecesorii lor de acum 20 de ani.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Şi dacă credeţi că e pur şi simplu fiindcă nu suntem interesaţi,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
v-aţi înşela.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
În ultimii ani, americanii care spun că urmăresc ştirile globale aproape mereu
a crescut la peste 50 de procente.
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Întrebarea reală:
e imaginea distorsionată a lumii ceea ce vrem pentru americani
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
în lumea noastră din ce în ce mai interconectată?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Ştiu că putem face mai bine.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Ne putem permite altfel.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7