Alisa Miller: The news about the news

Alisa Miller haberler hakkındaki haberleri paylaşıyor

137,016 views ・ 2008-05-21

TED


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

Çeviri: Ozay Ozaydin Gözden geçirme: Sancak Gülgen
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Haberler, dünyaya bakışımızı nasıl şekillendirir?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Bu dünyamızın kara parçası temel alındığındaki görünüşü.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Ve bu da haberlerin Amerikalıların görüşünü nasıl etkilediği.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Bu harita -- (Alkış) -- bu harita, Amerikan yayıncı haber kuruluşlarının
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
2007 yılının Şubat ayında -- sadece bir yıl önce-- ülkeler bazında
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
haberlere ayırdıkları süreyi saniye cinsinden göstermektedir.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Bu, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini devre dışı bırakmayı kabul ettiği aydı.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Endonezya'da şiddetli sel felaketi meydana gelmişti.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Ve Paris'te, IPCC insanlığın küresel ısınmaya etkisini teyit eden çalışmasını yayınladı.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Toplam haber kapsamının yüzde 79'u ABD'den oluşmaktaydı.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
ABD'yi çıkardığımızda kalan yüzde 21'e bir bakın,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
fazlaca Irak görüyoruz -- şu büyük yeşil şey ordaki -- ve az biraz diğerleri.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Örneğin, Rusya, Çin ve Hindistanın toplam kapsamı sadece yüzde bire ulaşmış.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Tüm haberleri analiz edip ve sadece bir hikayeyi çıkardığımızda,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
işte dünya bu şekilde göründü.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
O hikaye hangisiydi? Anna Nicole Smith'in ölümü.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Bu haber, Irak dışındaki tüm ülkeleri gölgede bıraktı,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
ve IPCC raporunun 10 katı kadar yayın süresi elde etti.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Ve döngü devam ediyor;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
hepimiz biliyoruz ki, Britney şimdilerde olduğundan çok daha büyük görünüyor.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Peki neden dünya ile ilgili daha çok şey duymuyoruz?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Bir nedeni, haber kuruluşları yabancı bürolarının sayısını yarı yarıya azaltması.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
ABC'nin Nairobi, Yeni Delhi ve Mumbai'deki tek kişilik mini bürolarını bir kenara koyarsak,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
Afrika, Hindistan ya da Güney Amerika'da tek bir yayıncı haber bürosu bulunmamakta.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- iki milyardan fazla insana ev sahipliği yapmakta olan yerler.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Gerçek şu ki Britney haberi yapmak daha ucuz.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
İnsanların haberler için nerelere gittiğini gördüğümüzde,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
küresel haberlerin eksikliği daha da rahatsız edici oluyor.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Yerel televizyon haberleri gittikçe büyüyor,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
ve ne yazık ki sadece yüzde 12'si uluslararası haberlere ayrılmış.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Peki ya internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
En popüler haber siteleri de daha iyisini yapmıyor.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Geçtiğimiz yıl, Pew ve Colombia J-School, Google Haberler'in
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
ana sayfasında görünen 14,000 haberi analiz etti.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
ve bunlar sadece 24 haber olayı ile alakalıydı.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Benzer şekilde, ABD haber kaynaklarından küresel haberleri gösteren e-içerikler,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
AP ve Reuters'ten alınan haberlerin yeniden yayınlanması şeklindeydi,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
ve bu durum, insanların haber içeriklerinin kendileriyle olan ilişkilerini anlayabilecekleri bir hale getirmiyor.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Yani, herşeyi biraraya getirdiğimizde, günümüz üniversite mezunlarının
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
hatta ve hatta daha az eğitimli Amerikalıların
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
Dünyamızdan, 20 yıl önceki emsallerinden neden daha az haberdar olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
ve eğer bunun nedeninin basit bir şekilde bizlerin ilgi duymadığı olduğunu düşünüyorsanız,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
yanılıyor olabilirsiniz.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Geçtiğimiz yıllarda, küresel haberleri çoğunlukla yakından takip ettiğini söyleyen Amerikalıların sayısı
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Gerçek soru şu: Her geçen gün daha da içinden bağlantılı olan dünyamızda Amerikalılar için istediğimiz,
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
dünyamızın bu bozuk biçimli görüntüsü mü?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Biliyorum ki daha iyisini yapabiliriz.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Yapmamayı göze alabilir miyiz? Teşekkürler.
Bu web sitesi hakkında

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7