Alisa Miller: The news about the news

125,316 views

2008-05-21・ 655    40


http://www.ted.com Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Μετάφραση: Christina Vlachaki Επιμέλεια: Christina Nikitopoulou
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Πώς διαμορφώνουν οι ειδήσεις τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο;
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται ο κόσμος βάσει της μάζας της γης.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Και εδώ βλέπουμε πώς οι ειδήσεις διαμορφώνουν τον κόσμο που βλέπουν οι Αμερικανοί.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Αυτός ο χάρτης -- (χειροκρότημα) -- αυτός ο χάρτης δείχνει τον αριθμό των δευτερολέπτων
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
που όλοι οι αμερικανικοί οργανισμοί ενημέρωσης αφιέρωσαν σε ειδήσεις
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
ανά χώρα το Φεβρουάριο του 2007, μόλις πριν από ένα χρόνο.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Αυτός ήταν ο μήνας που η Βόρεια Κορέα συμφώνησε να σταματήσει τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Υπήρξαν μεγάλες πλημμύρες στην Ινδονησία.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Και στο Παρίσι, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος δημοσιοποίησε τη μελέτη της που επιβεβαίωνε τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 79% του συνόλου των ειδήσεων.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Και όταν απομονώσουμε τις ΗΠΑ και εξετάσουμε το υπόλοιπο 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
βλέπουμε πολύ Ιράκ -- είναι αυτό το μεγάλο πράσινο εκεί -- και ελάχιστα από το υπόλοιπο.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Για παράδειγμα, το σύνολο της κάλυψης της Ρωσίας,της Κίνας και της Ινδίας έφτασε μόλις το 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Όταν αναλύσαμε όλες τις ειδήσεις και απομονώσαμε μόνο μία είδηση,
01:48
here's how the world looked.
δείτε πώς φαινόταν ο κόσμος.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Ποια ήταν αυτή η ιστορία; Ο θάνατος της Άννα Νικόλ Σμιθ.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Αυτή η είδηση επισκίασε κάθε χώρα εκτός από το Ιράκ
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
και είχε 10 φορές μεγαλύτερη κάλυψη απ' ό,τι η αναφορά της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος.
02:06
And the cycle continues;
Και δεν τελειώνει εδώ,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
όπως όλοι ξέρουμε, η Μπρίτνει προβάλλεται αρκετά τον τελευταίο καιρό.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Γιατί, λοιπόν, δε μαθαίνουμε περισσότερα νέα από τον υπόλοιπο κόσμο;
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Ένας λόγος είναι ότι τα ειδησεογραφικά δίκτυα έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τα γραφεία τους στο εξωτερικό.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Εκτός από τα μίνι-γραφεία ενός ατόμου του ABC στο Ναϊρόμπι, στο Νέο Δελχί και στο Μουμπάι,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
δεν υπάρχουν ειδησεογραφικά γραφεία πουθενά στην Αφρική, στην Ινδία ή στη Νότια Αμερική,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
περιοχές όπου μένουν πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Η πραγματικότητα είναι ότι η κάλυψη των νέων για τη Μπρίτνει είναι φθηνότερη.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Και αυτή η έλλειψη παγκόσμιας κάλυψης ειδήσεων γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική
02:51
when we see where people go for news.
όταν δούμε πού στρέφονται οι άνθρωποι για να μαθαίνουν τα νέα.
02:54
Local TV news looms large,
Τα τοπικά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων εδραιώνονται σε μεγάλο βαθμό
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
και δυστυχώς αφιερώνουν μόνο το 12% των ειδήσεων στα παγκόσμια νέα.
03:03
And what about the web?
Να δούμε τι συμβαίνει με το διαδίκτυο;
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Οι πιο δημοφιλείς ειδησεογραφικές ιστοσελίδες δεν τα πάνε πολύ καλύτερα.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Πέρυσι ο οργανισμός σφυγμομέτρησης Pew και το Τμήμα Δημοσιογραφίας του Κολούμπια ανέλυσαν τα 14.000 νέα
03:14
that appeared on Google News' front page.
που εμφανίστηκαν στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας Google News
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Και στην πραγματικότητα κάλυπταν τα ίδια 24 ειδησεογραφικά θέματα.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Παρομοίως, μια μελέτη για το διαδικτυακό περιεχόμενο έδειξε ότι πολλές από τις διεθνείς ειδήσεις αμερικανικών παραγωγών ειδήσεων
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
είναι ανακυκλωμένα νέα από τα πρακτορεία ειδήσεων AP και Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
και δεν παρουσιάζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκειμένου οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν πώς σχετίζονται με αυτές.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Άρα, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί οι σημερινοί απόφοιτοι πανεπιστημίου
03:39
as well as less educated Americans,
όπως και οι λιγότερο μορφωμένοι Αμερικανοί
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
γνωρίζουν λιγότερα για τον κόσμο απ' ό,τι πριν από 20 χρόνια.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Και εάν νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει επειδή απλώς δεν ενδιαφερόμαστε,
03:50
you would be wrong.
κάνετε λάθος.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί που δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις τον περισσότερο καιρό
03:59
grew to over 50 percent.
αυξήθηκαν σε ποσοστό πάνω από 50%.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Το πραγματικό ερώτημα είναι: αυτή τη διαστρεβλωμένη άποψη του κόσμου θέλουμε να έχουν οι Αμερικανοί
04:09
in our increasingly interconnected world?
στον ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο μας;
04:12
I know we can do better.
Ξέρω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Και άραγε έχουμε τα περιθώρια να μην το κάνουμε; Σας ευχαριστώ.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.