Alisa Miller: The news about the news

125,316 views

2008-05-21・ 655    40


http://www.ted.com Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: David Budaghyan Reviewer: Gohar Khachatryan
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Ինչպե՞ս են նորությունները ձևավորում մեր աշխարհայացքը:
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Ահա երկրի իրական տեսքը ըստ ցամաքի մեծության
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Եվ ահա թե ինչպես են նորությունները որոշում, թե ինչ են տեսնում ամերիկացիները:
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Այս քարտեզը -- (Ծափահարություններ) -- Այս քարտեզը ցույց է տալիս վարկյանների քանակը,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
որ ամերիկյան ԶԼՄ-ները տրամադրում են նորություններին
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
ըստ երկրների, 2007թ.-ի փետրվար ամսին` ընդամենը մի տարի առաջ:
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Սա այն ամիսն է, երբ Հյուսիսային Կորեան համաձայնություն հայտնեց ապամոնտաժել իր միջուկային սարքերը:
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Խոշոր ջրհեղեղ տեղի ունեցավ Ինդոնեզիաում:
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
ԵՎ Փարիզում IPCC-ն հրատարակեց իր ուսումնասիրությունը, որն հաստատում էր մարդու ազդեցությունը գլոբալ տաքացման վրա:
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում նորությունների ընդհանուր ծավալի 79 տոկոսը:
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Եվ երբ անտեսենք ԱՄՆ-ը և դիտենք մնացած 21 տոկոսը,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
կտեսնենք շատ նորություններ Իրաքից -- այդ մեծ կանաչը -- և համարյա ոչինչ ավելին:
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Օրինակ, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի նորությունները միասին վերցրած կազմեցին նորությունների ընդհանուր ծավալի ընդամենը 1 տոկոսը:
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Մենք վերլուծեցինք բոլոր նորությունները և դուրս հանեցինք միայն մեկ լուր:
01:48
here's how the world looked.
Եվ ահա թե ինչ տեսք ստացավ երկիրը:
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Եվ ի՞նչ պատմություն էր դա: Դա Աննա Նիկոլ Սմիթի մավան լուրն էր:
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Այդ լուրը ստվերի տակ թողեց բոլոր երկրները բացի Իրաքից:
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
Եվ 10 անգամ ավելի լայն տարածում ստացավ քան IPCC-ի զեկույցը:
02:06
And the cycle continues;
Եվ ցիկլը շարունակվում է:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Ինչպես բոլորս գիտենք, Բրիտնին վերջերս նորություններում շատ է երևում:
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Լավ, իսկ ինչու՞ մենք չենք լսում լուրեր մնացած աշխարհից։
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Պատճառներից մեկն այն է, որ լրատվական ընկերությունները կիսով չափ կրճատել են արտասահմանյան գրասենյակների քանակը:
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Բացի ABC-ի Նայրոբիում, Նոր Դելիում և Մումբայում գտնվող մի հոգուց կազմված գրասենյակներից
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
ամբողջ Աֆրիկայում, Հնդկաստանում և Հարավային Ամերիկայում չկա ոչ մի լրատվական գրասենյակ
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
սրանք այն վայրերն են, որտեղ բնակվում են ավելի քան երկու միլիարդ մարդ:
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Իրականությունն այն է, որ Բրիտնիին անդրադառնալը ավելի էժան է նստում:
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Եվ համաշխարհային նորությունների պակասը ավելի և ավելի մտահոգիչ է դառնում,
02:51
when we see where people go for news.
երբ տեսնում ենք, թե ում են մարդիկ դիմում նորություններ ստանալու համար:
02:54
Local TV news looms large,
Մեծ ծավալ է կազմում տեղական հեռուստատեսությունը
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
և ցավոք սրտի, նյութի միայն 12 տոկոսն և տրամադրում միջազգային նորություններին
03:03
And what about the web?
Իսկ ի՞նչ կասենք ինտերնետի մասին:
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Ամենահանրահայտ նորությունների կայքերը ոչնչով չեն առանձնանում:
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Անցյալ տարի, Pew-ն և Կոլումբիայի համալսարանի Ժուռնալիստիկայի դպրոցը վերլուծեցին 14,000 լուր
03:14
that appeared on Google News' front page.
որոնք հայտնվել էին Google News - ի գլխավոր էջում:
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Եվ իրականում, անդրադարձան նույն 24 ժամյա նորությունների իրադարձություններին:
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Համանման ձևով, ինտերնետ նորությունների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց,որ ամերիկյան ԶԼՄ-ների միջազգային լուրերի մեծ մասը
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
դա AP և Reuters միջազգային գործակալությունների վերամշակված լուրերն են,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
որոնք չեն պարունակում այն կոնտեկստը, որպեսզի մարդիկ ընկալեն այն:
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Այսպիսով եթե հաշվի առնենք այս ամենը, սա կօգնի բացատրել, թե ինչու այսօրվա ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտները,
03:39
as well as less educated Americans,
ինչպես նաև ավելի ցածր մակարդակի կրթություն ունեցող ամերիկացիները
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
ավելի քիչ են տեղյակ աշխարհից քան 20 տարի առաջ նրանց նախորդողները:
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ դա այն պատճառով է, որ մեզ դա չի հետաքրքում,
03:50
you would be wrong.
դուք չարաչար սխալվում եք:
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Վերջին տարիներին այն ամերիկացիների թիվը, որոնք ասում են, որ հետևում են միջազգային նորություններին
03:59
grew to over 50 percent.
աճել է 50 տոկոսով:
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Հարցը նրանում է, թե արդյո՞ք ամերիկացիների այս աղավաղված աշխարհայացքը այն է, ինչ մենք ուզում ենք
04:09
in our increasingly interconnected world?
մեր ավելի և ավելի փոխկապակցված դարձող աշխարհում:
04:12
I know we can do better.
Ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք անել ավելին:
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Եվ արդյո՞ք մենք կարող ենք մեզ թուլ տալ դա չանելու ճոխությունը: Շնորհակալություն:
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.