Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: David Budaghyan Reviewer: Gohar Khachatryan
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Ինչպե՞ս են նորությունները ձևավորում մեր աշխարհայացքը:
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Ահա երկրի իրական տեսքը ըստ ցամաքի մեծության
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Եվ ահա թե ինչպես են նորությունները որոշում, թե ինչ են տեսնում ամերիկացիները:
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Այս քարտեզը -- (Ծափահարություններ) -- Այս քարտեզը ցույց է տալիս վարկյանների քանակը,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
որ ամերիկյան ԶԼՄ-ները տրամադրում են նորություններին
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
ըստ երկրների, 2007թ.-ի փետրվար ամսին` ընդամենը մի տարի առաջ:
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Սա այն ամիսն է, երբ Հյուսիսային Կորեան համաձայնություն հայտնեց ապամոնտաժել իր միջուկային սարքերը:
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Խոշոր ջրհեղեղ տեղի ունեցավ Ինդոնեզիաում:
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
ԵՎ Փարիզում IPCC-ն հրատարակեց իր ուսումնասիրությունը, որն հաստատում էր մարդու ազդեցությունը գլոբալ տաքացման վրա:
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում նորությունների ընդհանուր ծավալի 79 տոկոսը:
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Եվ երբ անտեսենք ԱՄՆ-ը և դիտենք մնացած 21 տոկոսը,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
կտեսնենք շատ նորություններ Իրաքից -- այդ մեծ կանաչը -- և համարյա ոչինչ ավելին:
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Օրինակ, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի նորությունները միասին վերցրած կազմեցին նորությունների ընդհանուր ծավալի ընդամենը 1 տոկոսը:
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Մենք վերլուծեցինք բոլոր նորությունները և դուրս հանեցինք միայն մեկ լուր:
01:48
here's how the world looked.
Եվ ահա թե ինչ տեսք ստացավ երկիրը:
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Եվ ի՞նչ պատմություն էր դա: Դա Աննա Նիկոլ Սմիթի մավան լուրն էր:
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Այդ լուրը ստվերի տակ թողեց բոլոր երկրները բացի Իրաքից:
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
Եվ 10 անգամ ավելի լայն տարածում ստացավ քան IPCC-ի զեկույցը:
02:06
And the cycle continues;
Եվ ցիկլը շարունակվում է:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Ինչպես բոլորս գիտենք, Բրիտնին վերջերս նորություններում շատ է երևում:
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Լավ, իսկ ինչու՞ մենք չենք լսում լուրեր մնացած աշխարհից։
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Պատճառներից մեկն այն է, որ լրատվական ընկերությունները կիսով չափ կրճատել են արտասահմանյան գրասենյակների քանակը:
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Բացի ABC-ի Նայրոբիում, Նոր Դելիում և Մումբայում գտնվող մի հոգուց կազմված գրասենյակներից
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
ամբողջ Աֆրիկայում, Հնդկաստանում և Հարավային Ամերիկայում չկա ոչ մի լրատվական գրասենյակ
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
սրանք այն վայրերն են, որտեղ բնակվում են ավելի քան երկու միլիարդ մարդ:
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Իրականությունն այն է, որ Բրիտնիին անդրադառնալը ավելի էժան է նստում:
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Եվ համաշխարհային նորությունների պակասը ավելի և ավելի մտահոգիչ է դառնում,
02:51
when we see where people go for news.
երբ տեսնում ենք, թե ում են մարդիկ դիմում նորություններ ստանալու համար:
02:54
Local TV news looms large,
Մեծ ծավալ է կազմում տեղական հեռուստատեսությունը
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
և ցավոք սրտի, նյութի միայն 12 տոկոսն և տրամադրում միջազգային նորություններին
03:03
And what about the web?
Իսկ ի՞նչ կասենք ինտերնետի մասին:
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Ամենահանրահայտ նորությունների կայքերը ոչնչով չեն առանձնանում:
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Անցյալ տարի, Pew-ն և Կոլումբիայի համալսարանի Ժուռնալիստիկայի դպրոցը վերլուծեցին 14,000 լուր
03:14
that appeared on Google News' front page.
որոնք հայտնվել էին Google News - ի գլխավոր էջում:
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Եվ իրականում, անդրադարձան նույն 24 ժամյա նորությունների իրադարձություններին:
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Համանման ձևով, ինտերնետ նորությունների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց,որ ամերիկյան ԶԼՄ-ների միջազգային լուրերի մեծ մասը
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
դա AP և Reuters միջազգային գործակալությունների վերամշակված լուրերն են,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
որոնք չեն պարունակում այն կոնտեկստը, որպեսզի մարդիկ ընկալեն այն:
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Այսպիսով եթե հաշվի առնենք այս ամենը, սա կօգնի բացատրել, թե ինչու այսօրվա ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտները,
03:39
as well as less educated Americans,
ինչպես նաև ավելի ցածր մակարդակի կրթություն ունեցող ամերիկացիները
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
ավելի քիչ են տեղյակ աշխարհից քան 20 տարի առաջ նրանց նախորդողները:
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ դա այն պատճառով է, որ մեզ դա չի հետաքրքում,
03:50
you would be wrong.
դուք չարաչար սխալվում եք:
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Վերջին տարիներին այն ամերիկացիների թիվը, որոնք ասում են, որ հետևում են միջազգային նորություններին
03:59
grew to over 50 percent.
աճել է 50 տոկոսով:
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Հարցը նրանում է, թե արդյո՞ք ամերիկացիների այս աղավաղված աշխարհայացքը այն է, ինչ մենք ուզում ենք
04:09
in our increasingly interconnected world?
մեր ավելի և ավելի փոխկապակցված դարձող աշխարհում:
04:12
I know we can do better.
Ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք անել ավելին:
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Եվ արդյո՞ք մենք կարող ենք մեզ թուլ տալ դա չանելու ճոխությունը: Շնորհակալություն:

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.