Alisa Miller: The news about the news

136,860 views ・ 2008-05-21

TED


Toista video kaksoisnapsauttamalla alla olevaa englanninkielistä tekstitystä.

Kääntäjä: Sami Viitamäki Oikolukija: Atte L
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kuinka uutiset muuttavat maailmankuvaamme?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Tällä kartalla näette maailman sellaisena kuin se on - maamassan perusteella.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Ja näin uutiset muokkaavat amerikkalaisten käsitystä siitä.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Tämä kartta -- (aplodit) -- näyttää sekunnit,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
jotka amerikkalaiset uutistuottajat omistivat uutisille
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
maittain helmikuussa 2007 - vain vuosi sitten.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Tässä kuussa Pohjois-Korea päätti purkaa ydinlaitoksensa,
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Indonesiassa oli valtavat tulvat,
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
ja Pariisissa IPCC julkisti tutkimuksen ihmisen vaikutuksista maapallon lämpenemiseen.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Yhdysvallat kattoi 79 prosenttia kaikista uutisista.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Ja kun katsomme jäljelle jäävää 21 prosenttia,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
näemme paljon Irakia -- tuo iso vihreä alue tuossa -- ja vähän muuta.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Esimerkiksi Venäjän, Kiinan ja Intian yhdistetty näkyvyys oli kokonaiset yksi prosentti.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Kun analysoimme kaikki uutiset ja jätimme vain yhden,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
maailma näytti tältä.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Mikä se uutinen oli? Anna Nicole Smithin kuolema.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Uutinen jätti varjoonsa kaiken paitsi Irakin,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
ja sai kymmenen kertaa enemmän näkyvyyttä kuin IPCC:n raportti.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Ja kierre jatkuu;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Miksemme sitten kuule enemmän maailmasta?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Yksi syy on, että uutistuottajat ovat leikanneet ulkomaan toimintonsa puoleen.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
ABC:n Nairobin, Delhin ja Mumbain yhden hengen toimistojen lisäksi
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
Afrikassa, Intiassa tai Etelä-Amerikassa ei ole lainkaan toimistoja
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- näissä paikoissa asuu yli 2 miljardia ihmistä.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Totuus on, että Britneystä kertominen on halvempaa.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Maailmalta tulevien uutisten määrä on yhä huolestuttavampi,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kun katsomme, mistä ihmiset hakevat uutisia.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Paikalliset TV-uutiset ovat vahvoja,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
ja ne omistavat vain 12 prosenttia ajastaan ulkomaan uutisille.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Entä verkko?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Suosituimmat uutissivustot eivät pärjää kovin paljon paremmin.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Viime vuonna, Pew ja Columbian toimittajakoulu analysoivat 14,000 uutista,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
jotka näkyivät Google Newsin etusivulla.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Ja ne itse asiassa kattoivat samat 24 tapahtumaa.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Yhtälailla, digitaalisiin sisältöihin kohdistuva tutkimus osoitti, että suuri osa yhdysvaltalaisten uutistuottajien sisällöstä
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
on kierrätettyä materiaalia AP:ltä ja Reutersilta,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
jotka esitetään irti asiayhteydestään.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Kaikki edellämainittu auttaa ymmärtämään miksi nykypäivän opiskelijat,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
kuten myös vähemmän koulutetut amerikkalaiset,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
tietävät vähemmän maailmasta kuin edeltäjänsä 20 vuotta sitten.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Ja jos luulet, että se johtuu siitä, ettemme ole kiinnostuneita,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
saatat olla väärässä.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Viime vuosina säännöllisesti maailmanlaajuisia uutisia seuraavien amerikkalaisten määrä
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
kasvoi yli 50 prosenttiin.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Todellinen kysymys on: onko tämä vääristynyt maailma se, minkä haluamme amerikkalaisille näyttää
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
maailmassa, joka on yhä tiiviimmin verkostoitunut?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Tiedän että pystymme parempaan.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Ja onko meillä varaa olla pystymättä? Kiitos.
Tietoja tästä verkkosivustosta

Tällä sivustolla esitellään YouTube-videoita, jotka ovat hyödyllisiä englannin oppimisessa. Näet englannin oppitunteja, joita opettavat huippuluokan opettajat ympäri maailmaa. Kaksoisnapsauta kullakin videosivulla näkyvää englanninkielistä tekstitystä, niin voit toistaa videon sieltä. Tekstitykset vierivät synkronoidusti videon toiston kanssa. Jos sinulla on kommentteja tai toiveita, ota meihin yhteyttä käyttämällä tätä yhteydenottolomaketta.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7