Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Vennligst dobbeltklikk på de engelske undertekstene nedenfor for å spille av videoen.

Translator: Jonny Axelsson Reviewer: Martin Hassel
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Hvordan påvirker nyheter vårt verdenssyn?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Her er verden slik den ser ut, basert på landflate.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Og her er hvordan nyhetene former hva amerikanere ser.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Dette kartet... (applaus) Dette kartet viser antall sekunder
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
amerikanske tv-kanaler dedikerer til nyheter
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
fordelt på land, i februar 2007, for bare ett år siden.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Dette var en måned da Nord-Korea godtok å avvikle sine kjernefysiske anlegg.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Det var en massiv flomkatastrofe i Indonesia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Og i Paris presenterte FNs klimapanel studien som bekreftet menneskelig innvirking på klimaet.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Innenriksnyheter utgjorde 79 prosent av det totale nyhetsbildet
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
og når vi tar ut disse og ser på de gjenværende 21 prosent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
finner vi masse om Irak – det er det store grønne feltet der – og lite annet.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Den totale dekningen av Russland, Kina og India, for eksempel, nådde bare en prosent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Da vi analyserte alle nyhetsinnslagene og fjernet kun en eneste nyhet
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
så så verden sånn ut.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Hvilken nyhet var det? Anna Nicole Smiths dødsfall.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Denne ene historien overskygget nyhetene fra alle land unntatt Irak.
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
og oppnådde ti ganger dekningen av klima-rapporten
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Og syklusen fortsetter,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
som vi alle vet har Britney ruvet i landskapet i det siste.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Så hvorfor hører vi ikke mer om hva som skjer i verden?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
En grunn er at nyhetskanalene har redusert antallet utenlandskontor til det halve.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Bortsett fra ABCs enkeltkorrespondenter i Nairobi, New Dehli og Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
finnes det ingen nyhetskontorer i hele Afrika, India og Sør-Amerika
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
– hvor mer enn to milliarder mennesker bor.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Faktum er at det er billigere å dekke Britney.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Og denne mangelen på global dekning er enda mer foruroligende
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
når vi ser hvor folk henter nyheter.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokal-TV dominerer,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Og hva med nettet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
De mest populære nettstedene er ikke mye bedre.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
I fjor analyserte Pew og Colombia J-School de 14 000 artiklene
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
som ble publisert på Google News forside.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Og faktisk dekket de de samme 24 nyhetsinnslagene.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Likeledes viste en studie i nettpublisering at storparten av amerikansk utenriksnytt
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
består av resirkulerte historier fra AP og Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
som ikke setter historiene inn i en sammenheng som gjør at folk forstår hva det har med dem å gjøre.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Så tilsammen kan dette være en del av forklaringen hvorfor dagens universitetutdannede
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
i tillegg til amerikanere med lavere utdannelse
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
vet mindre om verden i dag enn deres motstykker gjorde for 20 år siden
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Og hvis du tror det ganske enkelt er fordi vi ikke er interessert
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
vil du ta feil.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
I de senere årene har andelen amerikanere som sier at de tett følger utenriksnyheter storparten av tiden
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
økt til over 50 prosent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Det virkelige spørsmålet er: Er dette forskjøvede verdensbildet hva vi ønsker for oss amerikanere
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
i vår stadig mer sammenknyttede verden?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Jeg vet vi kan gjøre bedre.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Og har vi råd til å la være? Takk skal dere ha.
Om denne nettsiden

Denne siden vil introdusere deg til YouTube-videoer som er nyttige for å lære engelsk. Du vil se engelsktimer undervist av førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklikk på de engelske undertekstene som vises på hver videoside for å spille av videoen derfra. Undertekstene ruller synkronisert med videoavspillingen. Hvis du har kommentarer eller forespørsler, vennligst kontakt oss ved å bruke dette kontaktskjemaet.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7