Alisa Miller: The news about the news

136,860 views Ńâ╗ 2008-05-21

TED


Prosz─Ö klikn─ů─ç dwukrotnie na poni┼╝sze angielskie napisy, aby odtworzy─ç film.

Tłumaczenie: Joanna Szczerba Korekta: Marcin Kasiak
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Jak wiadomo┼Ťci kszta┼étuj─ů spos├│b, w jaki widzimy ┼Ťwiat?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Oto ┼Ťwiat, na podstawie tego jak wyglada - pod wzgl─Ödem masy ziemskiej.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
A oto jak wiadomo┼Ťci kszta┼étuj─ů to, co Amerykanie widz─ů.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Ta mapa - (oklaski) - ta mapa pokazuje, ile sekund
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
ameryka┼äskie stacje telewizyjne i kabl├│wka po┼Ťwi─Öci┼éy wiadomo┼Ťciom w lutym
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
2007 roku - zaledwie rok temu. (dane według krajów)
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
W tym miesi─ůcu Korea P├│┼énocna zgodzi┼éa si─Ö na rozbrojenie swoich zasob├│w nuklearnych.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
W Indonezjii miała miejsce ogromna powódź.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Natomiast w Pary┼╝u IPCC opublikowa┼é swoje badania potwierdzaj─ůce wp┼éyw cz┼éowieka na globalne ocieplenie.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
79% wiadomo┼Ťci dotyczy┼éo Stan├│w Zjednoczonych.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
A gdy odejmiemy udział USA i spojrzymy na pozostałe 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
zobaczymy du┼╝o Iraku - to to du┼╝e zielone, o tu - i niewiele ponadto.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Na przyk┼éad, czas antenowy po┼Ťwi─Öcony ┼é─ůcznie Rosji, Chinom i Indiom wyni├│s┼é tylko 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Gdy przeanalizowali┼Ťmy wszystkie wiadomo┼Ťci i usun─Öli┼Ťmy tylko jedn─ů z nich,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
tak zmieni┼é si─Ö wygl─ůd ┼Ťwiata.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Czego dotyczy┼éa ta wiadomo┼Ť─ç? ┼Ümierci Anny Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Przy─çmi┼éa ona ka┼╝dy kraj, z wyj─ůtkiem Iraku.
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
i otrzymała 10 razy tyle czasu antenowego, co raport IPCC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
I tak to si─Ö ci─ůgnie --
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
jak wiadomo, ostatnio bardzo dużo słyszy się o Britney.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Czemu wi─Öc nie dowiadujemy si─Ö wi─Öcej o ┼Ťwiecie?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Jednym z powodów jest to, że sieci informacyjne zredukowały o połowę liczbę swych zagranicznych agencji informacyjnych.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Z wyj─ůtkiem jednoosobowych mini agencji ABC w Nairobi, Nowym Delhi i Bombaju
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nie ma żadnych agencji prasowych w Afryce, Indiach ani Ameryce Południowej --
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- w miejscach zamieszkanych przez ponad dwa miliardy ludzi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Prawda jest taka, ┼╝e pokazywanie w wiadomo┼Ťciach Britney jest ta┼äsze.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
A brak wiadomo┼Ťci z ca┼éego ┼Ťwiata jest jeszcze bardziej niepokoj─ůcy,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kiedy zdamy sobie spraw─Ö z tego, sk─ůd ludzie czerpi─ů informacje.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokalne stacje informacyjne s─ů g┼é├│wnym ┼║r├│d┼éem;
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
niestety, po┼Ťwi─Öcaj─ů tylko 12% czasu antenowego wiadomo┼Ťciom mi─Ödzynarodowym.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
A co z Internetem?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Najpopularniejsze strony z wiadomo┼Ťciami wcale nie s─ů lepsze.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
W zeszłym roku Pew i Colombia School of Journalism przeanalizowały 14 000 historii,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
które pojawiły się na stronie głównej Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Dotyczyły one, jak się okazało, tych samych 24 wydarzeń.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Podobnie badania nad zawarto┼Ťci─ů Internetu wykaza┼éy, ┼╝e wi─Ökszo┼Ť─ç wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata, pochodz─ůcych od ameryka┼äskich publicyst├│w,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
to przetworzone informacje z serwis├│w Associated Press i Reutera,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
kt├│rych nie podaje si─Ö w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy ludziom zrozumienie, jaki maj─ů z nimi zwi─ůzek.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Je┼Ťli wzi─ů─ç pod uwag─Ö to wszystko, staje si─Ö jasne, dlaczego obecni absolwenci college'u,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
jak również mniej wykształceni Amerykanie,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
wiedz─ů o ┼Ťwiecie mniej ni┼╝ analogiczne grupy 20 lat temu.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
A je┼Ťli my┼Ťlicie, ┼╝e to dlatego, ┼╝e nam zwyczajnie nie zale┼╝y,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
to si─Ö mylicie.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
W ostatnich latach liczba Amerykan├│w, kt├│rzy przyznaj─ů, ┼╝e zwykle uwa┼╝nie ┼Ťledz─ů wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata,
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
wzrosła do 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Prawdziwe pytanie brzmi: czy ten zaburzony obraz ┼Ťwiata jest tym, czego ┼╝yczymy Amerykanom
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
w coraz bardziej powi─ůzanym ze sob─ů ┼Ťwiecie?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Wiem, ┼╝e sta─ç nas na wi─Öcej.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Czy sta─ç nas na to, ┼╝eby tego zaniedba─ç? Dzi─Ökuj─Ö.
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, kt├│re s─ů przydatne do nauki j─Özyka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z ca┼éego ┼Ťwiata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wy┼Ťwietlane na stronie ka┼╝dego filmu, aby odtworzy─ç film od tego miejsca. Napisy przewijaj─ů si─Ö synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Je┼Ťli masz jakie┼Ť uwagi lub pro┼Ťby, skontaktuj si─Ö z nami za pomoc─ů formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7