Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Dubbelklicka på de engelska undertexterna nedan för att spela upp videon.

Översättare: Dick Lundgren Granskare: Per Klemming
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Hur påverkar nyheterna hur vi ser på världen?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Här är världen avbildad som den ser ut - baserat på landmassan.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Och här är världen som nyheterna får en amerikan att se på den.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Den här kartan - (applåder) - den här kartan visar antalet sekunder
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
som amerikanska TV-bolag och kabel-nyhetsbyråer avsatte för nyheter
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
från olika länder i februari 2007. Alltså för bara ett år sedan.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Det var kraftiga översvämningar i Indonesien.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Och i Paris släppte IPCC sin studie som bekräftade människans inverkan på den globala uppvärmningen.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
USA stod för 79 procent av den totala nyhetsmassan.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Och när vi bortser från USA och tittar på de återstående 21 procenten,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
ser vi en hel massa Irak - det är den där stora gröna saken - och inte mycket mer.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Den sammanlagda bevakningen av Ryssland, Kina och Indien t.ex. når bara upp till en enda procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
När vi analyserade alla nyheterna och tog bort en enda av dem
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
såg världen ut så här.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Vad var det för nyhet? Anna Nicole Smiths död.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Den här nyheten fick mer uppmärksamhet än något land utom Irak,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
och fick tio gånger så stort utrymme som IPCC-rapporten.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Och cykeln fortsätter;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Så varför får vi inte höra mer om världen runt omkring oss?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
En anledning är att TV-bolagen har dragit ner antalet utländska nyhetsbyråer till hälften.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Bortsett från ABC:s mini-byråer med bara en medarbetare i Nairobi, New Delhi och Bombay,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
har TV-bolagen inga egna nyhetsbyråer i hela Afrika, Indien eller Sydamerika
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
platser där det bor mer än två miljarder människor.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Sanningen är att det är billigare att bevaka Britney.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Och denna avsaknad av global bevakning är ännu mer stötande
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
när vi tar en titt på var människor söker upp sina nyheter.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Och hur ser det ut på internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
De mest populära nyhetssidorna gör inte särskilt mycket bättre i från sig.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Förra året analyserade Pew och Colombia J-School de 14.000 nyheter
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
som förekommit på Google News förstasida.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Och det visade sig att de bevakat samma 24 nyhetshändelser.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
På liknande sätt visade en studie av web-material att en stor del av de globala nyheterna från amerikanska nyhetsskapare
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
är omarbetade nyheter från AP och Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
som inte satts i ett sådant sammanhang att folk förstår hur dessa berör dem.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Sammanfattningsvis kan allt det här hjälpa till att förklara varför såväl dagens akademiker
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
som amerikaner med lägre utbildning
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
känner till mindre om världen än deras gelikar för 20 år sedan.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Och om du tror att det beror på att vi helt enkelt är ointresserade
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
så har du fel.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Under de senaste åren har den grupp amerikaner som säger att de för det mesta noggrant följer internationella nyheter
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
vuxit till över 50%
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Den verkliga frågan är: Är denna förvridna världsbild vad vi vill ge amerikaner
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
i denna vår alltmer sammanflätade värld?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Jag vet att vi kan göra bättre i från oss.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Och har vi råd att avstå? Tack!
Om denna webbplats

På den här webbplatsen hittar du YouTube-videor som är användbara för att lära sig engelska. Du kommer att få se engelska lektioner som ges av förstklassiga lärare från hela världen. Dubbelklicka på de engelska undertexterna som visas på varje videosida för att spela upp videon därifrån. Undertexterna rullar i takt med videouppspelningen. Om du har några kommentarer eller önskemål kan du kontakta oss via detta kontaktformulär.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7