Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Nives Bonacic Recezent: Mislav Ante Omazić - EFZG
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kako novosti oblikuju način na koji vidimo svijet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Ovo je svijet kako izgleda -- na osnovi njegove površine.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
A ovo je kako novosti oblikuju svijet Amerikanca.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Ova karta -- (Pljesak) -- ova karta pokazuje broj sekundi£
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
koje su američke mreže i organizacije kabelskih novosti posvetile novim pričama,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
po zemlji, u veljači 2007 -- samo prije godinu dana.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Ovo je mjesec kada je Sjeverna Koreja pristala demontirati svoja nuklearna postrojenja.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Bila je obilna poplava u Indoneziji.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
A u Parizu, IPCC je objavio istraživanje potvrđujući čovjekov utjecaj na globalno zatopljenje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Udio SAD-a u ukupno kreiranim vijestima je 79%.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Ako zanemarimo SAD i pogledamo preostalih 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
vidimo mnogo Iraka -- to je ova velika zelena stvar ovdje -- i malo ostalog.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Zajedno vijesti iz Rusije, Kine i Indije, na primjer, dosegle su samo1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
A kada razmotrimo sve vijesti i uklonimo samo jednu,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
ovo je kako bi svijet izgledao.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Koja je to bila vijest? Smrt Anne Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Ova vijest je zasjenila sve zemlje osim Iraka,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
i dobila 10 puta više reportaža od IPCC izvještaja.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
I krug se nastavlja;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
kao što svi znamo, Britney je postala ponovno popularna.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Dakle zašto ne čujemo više o svijetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Jedan od razloga je što su kanali koji kreiraju novosti smanjili broj ureda u inozemstvu na pola.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Osim mini-ureda od jedne osobe ABC-a u Nairobiju, New Delhiu i Mumbaiu,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nema informativnih ureda u cijeloj Africi, Indiji ili Južnoj Americi
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- mjestima koja su dom za više od dvije milijarde ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Stvarnost je kako je prenositi vijesti o Britney jeftinije.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
I nedostatak svjetskih reportaža je utoliko više uznemiravajući
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kada vidimo gdje ljudi odlaze po vijesti.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokalne televizijske kuće su postale brojne,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
i nažalost posvećuju samo 12% svih priloga međunarodnim vijestima.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
A što je s Internetom?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Najpopularnije stranice s novostima nisu značajnije bolje.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Prošle godine, Pew i Columbijska škola novinarstva su ispitivali 14,000 priloga
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
koji su se pojavili na naslovnoj strani Google newsa.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
I oni su, u stvari, objavili iste 24 vijesti.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Slično, studija internetskog sadržaja je pokazala da su znatan dio novosti reportera iz SAD-a
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
prerađene priče AP novinske agencije i Reutersa,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
i ne stavljaju ih u kontekst kako bi ljudi mogli razumjeti svoju povezanost s njima.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Tako da, ako stavimo zbrojimo, ovo bi nam moglo pomoći da objasnimo zašto današnji diplomirani student
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
kao i manje obrazovani Amerikanci
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
znaju manje o svijetu nego što su ljudi slični njima znali prije 20 godina.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
I ako mislite da je to jednostavno zato što nismo zainteresirani,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
bili biste u krivu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Posljednjih godina, broj Amerikanaca koji kažu da temeljito prate globalne novosti većinu vremena
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
je narastao preko 50%.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Pravo pitanje je: je li ovaj iskrivljeni pogled na svijet ono što želimo Amerikancima
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
u našem međupovezanom svijetu?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Znam da možemo bolje.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
I možemo li si priuštiti da to ne učinimo? Hvala vam.
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7