Alisa Miller: The news about the news

129,038 views

2008-05-21・ TED channel

Alisa Miller: The news about the news

129,038 views・2008-05-21

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevoditelj: Nives Bonacic Recezent: Mislav Ante Omazić - EFZG
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kako novosti oblikuju način na koji vidimo svijet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Ovo je svijet kako izgleda -- na osnovi njegove površine.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
A ovo je kako novosti oblikuju svijet Amerikanca.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Ova karta -- (Pljesak) -- ova karta pokazuje broj sekundi£
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
koje su američke mreže i organizacije kabelskih novosti posvetile novim pričama,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
po zemlji, u veljači 2007 -- samo prije godinu dana.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Ovo je mjesec kada je Sjeverna Koreja pristala demontirati svoja nuklearna postrojenja.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Bila je obilna poplava u Indoneziji.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
A u Parizu, IPCC je objavio istraživanje potvrđujući čovjekov utjecaj na globalno zatopljenje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Udio SAD-a u ukupno kreiranim vijestima je 79%.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Ako zanemarimo SAD i pogledamo preostalih 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
vidimo mnogo Iraka -- to je ova velika zelena stvar ovdje -- i malo ostalog.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Zajedno vijesti iz Rusije, Kine i Indije, na primjer, dosegle su samo1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
A kada razmotrimo sve vijesti i uklonimo samo jednu,
01:48
here's how the world looked.
ovo je kako bi svijet izgledao.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Koja je to bila vijest? Smrt Anne Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Ova vijest je zasjenila sve zemlje osim Iraka,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
i dobila 10 puta više reportaža od IPCC izvještaja.
02:06
And the cycle continues;
I krug se nastavlja;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
kao što svi znamo, Britney je postala ponovno popularna.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Dakle zašto ne čujemo više o svijetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jedan od razloga je što su kanali koji kreiraju novosti smanjili broj ureda u inozemstvu na pola.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Osim mini-ureda od jedne osobe ABC-a u Nairobiju, New Delhiu i Mumbaiu,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nema informativnih ureda u cijeloj Africi, Indiji ili Južnoj Americi
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- mjestima koja su dom za više od dvije milijarde ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Stvarnost je kako je prenositi vijesti o Britney jeftinije.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
I nedostatak svjetskih reportaža je utoliko više uznemiravajući
02:51
when we see where people go for news.
kada vidimo gdje ljudi odlaze po vijesti.
02:54
Local TV news looms large,
Lokalne televizijske kuće su postale brojne,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
i nažalost posvećuju samo 12% svih priloga međunarodnim vijestima.
03:03
And what about the web?
A što je s Internetom?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Najpopularnije stranice s novostima nisu značajnije bolje.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Prošle godine, Pew i Columbijska škola novinarstva su ispitivali 14,000 priloga
03:14
that appeared on Google News' front page.
koji su se pojavili na naslovnoj strani Google newsa.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
I oni su, u stvari, objavili iste 24 vijesti.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Slično, studija internetskog sadržaja je pokazala da su znatan dio novosti reportera iz SAD-a
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
prerađene priče AP novinske agencije i Reutersa,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
i ne stavljaju ih u kontekst kako bi ljudi mogli razumjeti svoju povezanost s njima.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Tako da, ako stavimo zbrojimo, ovo bi nam moglo pomoći da objasnimo zašto današnji diplomirani student
03:39
as well as less educated Americans,
kao i manje obrazovani Amerikanci
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
znaju manje o svijetu nego što su ljudi slični njima znali prije 20 godina.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
I ako mislite da je to jednostavno zato što nismo zainteresirani,
03:50
you would be wrong.
bili biste u krivu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Posljednjih godina, broj Amerikanaca koji kažu da temeljito prate globalne novosti većinu vremena
03:59
grew to over 50 percent.
je narastao preko 50%.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Pravo pitanje je: je li ovaj iskrivljeni pogled na svijet ono što želimo Amerikancima
04:09
in our increasingly interconnected world?
u našem međupovezanom svijetu?
04:12
I know we can do better.
Znam da možemo bolje.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
I možemo li si priuštiti da to ne učinimo? Hvala vam.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.