Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Vertaald door: Hugo Schotman Nagekeken door: Els De Keyser
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Inhoeverre bepaalt het nieuws ons beeld van de wereld?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Dit is de wereld op basis van hoe hij er uitziet -- van landmassa.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
En dit is hoe nieuws bepaalt wat Amerikanen zien.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
(Applaus) -- Deze kaart laat het aantal seconden zien
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
dat Amerikaanse nieuwsorganisaties besteedden aan nieuwsberichten
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
per land, in februari 2007 -- slechts een jaar geleden.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Dit was een maand waarin Noord-Korea toezegde zijn nucleaire installaties te ontmantelen.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Er waren massale overstromingen in Indonesië.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
En in Parijs publiceerde het IPCC haar studie die de menselijke invloed op klimaatopwarming bevestigde.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Het nieuws werd voor 79 procent bepaald door berichten over Amerika.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Laten we de Verenigde Staten achterwege en bekijken we de overige 21 procent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
dan zien we een heleboel Irak -- dat grote groene ding daar -- en weinig anders.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
De berichtgeving over Rusland, China en India, haalde samen maar een procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Toen we alle berichtgeving analyseerden en slechts één onderwerp verwijderden,
01:48
here's how the world looked.
zagen we een wereld die er zo uitzag.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Welk onderwerp was dat? De dood van Anna Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Dit onderwerp overstemde elk land behalve Irak,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
en kreeg 10 keer zoveel aandacht als het IPCC rapport.
02:06
And the cycle continues;
En de cyclus gaat door.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Britney heeft vrij veel aandacht gekregen de laatste tijd.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Waarom horen we niet meer over de wereld?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Ten eerste: nieuwsorganisaties hebben het aantal buitenlandse bureaus met de helft gereduceerd.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Afgezien van ABC-eenmansbureaus in Nairobi, New Delhi en Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
zijn er in heel Afrika, India of Zuid-Amerika geen nieuwsbureaus te vinden van de grote nieuwsorganisaties
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- regio's waar meer dan twee miljard mensen wonen.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
De realiteit is dat het goedkoper is om over Britney te berichten.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Dit tekort aan aandacht voor globale berichten is nog zorgwekkender
02:51
when we see where people go for news.
als we zien waar mensen hun nieuws vandaan halen.
02:54
Local TV news looms large,
Lokale nieuwsprogramma's vormen de meerderheid
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
en die besteden helaas slechts voor 12 procent aandacht aan internationaal nieuws.
03:03
And what about the web?
Hoe staat het met het internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
De populairste nieuwssites doen het niet veel beter.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Vorig jaar analyseerden Pew en de Columbia School voor Journalistiek 14.000 berichten
03:14
that appeared on Google News' front page.
die op de Google News homepage verschenen.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Die gingen in feite allemaal over dezelfde 24 gebeurtenissen.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Een studie naar elektronische inhoud toonde aan dat verslaggeving uit de VS over wereldnieuws
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
vaak bestaat uit herkauwde verhalen van de AP en Reuters nieuwsdiensten,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
en dat ze het niet in zijn context plaatsen zodat mensen niet snappen hoe het hen aangaat.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Dit alles zou kunnen verklaren waarom de huidige afgestudeerden
03:39
as well as less educated Americans,
en minder hoog opgeleide Amerikanen
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
minder van de wereld weten dan die van 20 jaar geleden.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Als je denkt dat dat is omdat we niet geïnteresseerd zijn,
03:50
you would be wrong.
vergis je je.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Recent steeg het aandeel Amerikanen die zeggen dat ze het wereldnieuws meestal volgen
03:59
grew to over 50 percent.
tot meer dan 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
De eigenlijke vraag is: willen we dit verstoorde wereldbeeld voor Amerikanen
04:09
in our increasingly interconnected world?
in onze in toenemende mate verbonden wereld?
04:12
I know we can do better.
Ik weet dat we het beter kunnen.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Kunnen we het ons veroorloven het niet beter te doen? Dank u.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.