Alisa Miller: The news about the news

136,012 views ・ 2008-05-21

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Hugo Schotman Nagekeken door: Els De Keyser
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Inhoeverre bepaalt het nieuws ons beeld van de wereld?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Dit is de wereld op basis van hoe hij er uitziet -- van landmassa.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
En dit is hoe nieuws bepaalt wat Amerikanen zien.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
(Applaus) -- Deze kaart laat het aantal seconden zien
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
dat Amerikaanse nieuwsorganisaties besteedden aan nieuwsberichten
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
per land, in februari 2007 -- slechts een jaar geleden.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Dit was een maand waarin Noord-Korea toezegde zijn nucleaire installaties te ontmantelen.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Er waren massale overstromingen in Indonesië.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
En in Parijs publiceerde het IPCC haar studie die de menselijke invloed op klimaatopwarming bevestigde.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Het nieuws werd voor 79 procent bepaald door berichten over Amerika.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Laten we de Verenigde Staten achterwege en bekijken we de overige 21 procent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
dan zien we een heleboel Irak -- dat grote groene ding daar -- en weinig anders.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
De berichtgeving over Rusland, China en India, haalde samen maar een procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Toen we alle berichtgeving analyseerden en slechts één onderwerp verwijderden,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
zagen we een wereld die er zo uitzag.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Welk onderwerp was dat? De dood van Anna Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Dit onderwerp overstemde elk land behalve Irak,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
en kreeg 10 keer zoveel aandacht als het IPCC rapport.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
En de cyclus gaat door.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
Britney heeft vrij veel aandacht gekregen de laatste tijd.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Waarom horen we niet meer over de wereld?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Ten eerste: nieuwsorganisaties hebben het aantal buitenlandse bureaus met de helft gereduceerd.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Afgezien van ABC-eenmansbureaus in Nairobi, New Delhi en Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
zijn er in heel Afrika, India of Zuid-Amerika geen nieuwsbureaus te vinden van de grote nieuwsorganisaties
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- regio's waar meer dan twee miljard mensen wonen.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
De realiteit is dat het goedkoper is om over Britney te berichten.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Dit tekort aan aandacht voor globale berichten is nog zorgwekkender
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
als we zien waar mensen hun nieuws vandaan halen.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokale nieuwsprogramma's vormen de meerderheid
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
en die besteden helaas slechts voor 12 procent aandacht aan internationaal nieuws.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Hoe staat het met het internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
De populairste nieuwssites doen het niet veel beter.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Vorig jaar analyseerden Pew en de Columbia School voor Journalistiek 14.000 berichten
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
die op de Google News homepage verschenen.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Die gingen in feite allemaal over dezelfde 24 gebeurtenissen.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Een studie naar elektronische inhoud toonde aan dat verslaggeving uit de VS over wereldnieuws
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
vaak bestaat uit herkauwde verhalen van de AP en Reuters nieuwsdiensten,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
en dat ze het niet in zijn context plaatsen zodat mensen niet snappen hoe het hen aangaat.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Dit alles zou kunnen verklaren waarom de huidige afgestudeerden
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
en minder hoog opgeleide Amerikanen
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
minder van de wereld weten dan die van 20 jaar geleden.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Als je denkt dat dat is omdat we niet geïnteresseerd zijn,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
vergis je je.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Recent steeg het aandeel Amerikanen die zeggen dat ze het wereldnieuws meestal volgen
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
tot meer dan 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
De eigenlijke vraag is: willen we dit verstoorde wereldbeeld voor Amerikanen
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
in onze in toenemende mate verbonden wereld?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Ik weet dat we het beter kunnen.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Kunnen we het ons veroorloven het niet beter te doen? Dank u.
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7