Alisa Miller: The news about the news

129,038 views

2008-05-21・ TED channel

Alisa Miller: The news about the news

129,038 views・2008-05-21

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Zsolt Minier Lektor: Júlia Martonosi
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Hogy alakítják a hírek a világról alkotott képünket?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Itt látható a világ ahogy a valóságban kinéz, legalábbis a szárazföld mérete alapján.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
És ilyennek látják a világot az amerikaiak a hírekből.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Ez a térkép -- (Taps) -- ez a térkép azt az időt mutatja másodpercben
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
amennyit az amerikai földi szórású és kábeles adóinak híműsoraiban szenteltek
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
az egyes országokból érkező híreknek 2007 februárjában, azaz egy éve.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Egyébként ebben a hónapban egyezett bele Észak-Korea az atomreaktorának leszerelésébe.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Óriási árvizek voltak Indonéziában.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Valamint Párizsban az IPCC kiadta a tanulmányát ami alátámasztja az emberiség szerepét a globális felmelegedésben.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Ezalatt, az USA szerepelt a hírek 79 százalékában.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
És ha leszámítjuk az amerikai híreket és megnézzük a maradék 21 százalékot,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
rengeteg iraki hírt látunk -- az a nagy zöld valami ott -- és hát nem sok egyebet.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Oroszország, Kína és India hírei összesen alig értek el 1 százalékot.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Ha egy hír kihagyásával újra elvégeztük a hírek analízisét,
01:48
here's how the world looked.
ilyenné vált a világ.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Melyik hírt hagytuk ki? Anna Nicole Smith halálát.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Ez a hír minden országot beárnyékolt, Irakot leszámítva,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
és tízszer annyit foglalkoztak vele mint az IPCC tanulmánnyal.
02:06
And the cycle continues;
És a sorozat folytatódik,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
mint arról mindannyian hallottunk, Britney csillaga megint feljövőben van.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Tehát miért nem hallunk többet a világ történéseiről?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Az egyik ok az, hogy a hírcsatornák felére csökkentették a külföldi kirendeltségeik számát.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Az egyszemélyes ABC kirendeltségeket leszámítva Nairobiban, Új Delhiben és Mumbaiban
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nincs más tévés hálózatnak kirendeltsége egész Afrikában, Indiában vagy Dél-Amerikában,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
ahol egyébként több mint két milliárd ember él.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Az igazság az, hogy Birtneyvel foglalkozni olcsóbb.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Az egész világ híreinek hiányos lefedettsége annál is inkább nyugtalanító,
02:51
when we see where people go for news.
ha megvizsgáljuk, honnan szerzik be az emberek a híreket.
02:54
Local TV news looms large,
A helyi tévék híradói vezetnek,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
de sajnos csak a műsoridő 12 százalékát szentelik nemzetközi híreknek.
03:03
And what about the web?
Na és az internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
A legnépszerűbb híroldalak sem festenek jobb képet.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Tavaly, a Pew és a Columbia J-School elemezte azt a 14,000 hírt
03:14
that appeared on Google News' front page.
ami a Google News főoldalán jelent meg.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Valójában mind ugyanarról a 24 eseményről szóltak.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Az USA hírszerkesztői által elektronikus formában kiadott, a világot érintő hírek tartalmának elemzése
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
kimutatta, hogy ezek a hírek csak az AP és Reuters ügynökségek híreinek átvétele
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
és nem helyezik a híreket olyan kontextusba amelyek segítenének az embereknek megérteni azokkal a kapcsolatukat.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Mindent együttvéve láthatóvá válik, hogy az egyetemmel rendelkező
03:39
as well as less educated Americans,
és az alacsonyabb végzettségű amerikaiak
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
miért tudnak kevesebbet a világról mint a 20 évvel ezelőtti társaik.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Azt gondolni, hogy ennek az egyedüli oka az, hogy nem érdeklik őket a világ dolgai
03:50
you would be wrong.
hiba lenne.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Az utóbbi években azon amerikaiak száma akik saját bevallásuk szerint közelről figyelik a világ eseményeit
03:59
grew to over 50 percent.
50 százalékra nőtt.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Az igazi kérdés ez: ez az a hamis világkép amit az amerikaiakban ki akarunk alakítani
04:09
in our increasingly interconnected world?
az egyre inkább összekapcsolt világunkban?
04:12
I know we can do better.
Tudom, hogy ennél többre is képesek vagyunk.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
De megengedhetjük magunknak, hogy legyünk jobbak? Köszönöm.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.