Alisa Miller: The news about the news

136,860 views ・ 2008-05-21

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Zsolt Minier Lektor: Júlia Martonosi
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Hogy alakítják a hírek a világról alkotott képünket?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Itt látható a világ ahogy a valóságban kinéz, legalábbis a szárazföld mérete alapján.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
És ilyennek látják a világot az amerikaiak a hírekből.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Ez a térkép -- (Taps) -- ez a térkép azt az időt mutatja másodpercben
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
amennyit az amerikai földi szórású és kábeles adóinak híműsoraiban szenteltek
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
az egyes országokból érkező híreknek 2007 februárjában, azaz egy éve.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Egyébként ebben a hónapban egyezett bele Észak-Korea az atomreaktorának leszerelésébe.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Óriási árvizek voltak Indonéziában.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Valamint Párizsban az IPCC kiadta a tanulmányát ami alátámasztja az emberiség szerepét a globális felmelegedésben.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Ezalatt, az USA szerepelt a hírek 79 százalékában.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
És ha leszámítjuk az amerikai híreket és megnézzük a maradék 21 százalékot,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
rengeteg iraki hírt látunk -- az a nagy zöld valami ott -- és hát nem sok egyebet.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Oroszország, Kína és India hírei összesen alig értek el 1 százalékot.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Ha egy hír kihagyásával újra elvégeztük a hírek analízisét,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
ilyenné vált a világ.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Melyik hírt hagytuk ki? Anna Nicole Smith halálát.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Ez a hír minden országot beárnyékolt, Irakot leszámítva,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
és tízszer annyit foglalkoztak vele mint az IPCC tanulmánnyal.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
És a sorozat folytatódik,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
mint arról mindannyian hallottunk, Britney csillaga megint feljövőben van.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Tehát miért nem hallunk többet a világ történéseiről?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Az egyik ok az, hogy a hírcsatornák felére csökkentették a külföldi kirendeltségeik számát.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Az egyszemélyes ABC kirendeltségeket leszámítva Nairobiban, Új Delhiben és Mumbaiban
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nincs más tévés hálózatnak kirendeltsége egész Afrikában, Indiában vagy Dél-Amerikában,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
ahol egyébként több mint két milliárd ember él.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Az igazság az, hogy Birtneyvel foglalkozni olcsóbb.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Az egész világ híreinek hiányos lefedettsége annál is inkább nyugtalanító,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
ha megvizsgáljuk, honnan szerzik be az emberek a híreket.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
A helyi tévék híradói vezetnek,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
de sajnos csak a műsoridő 12 százalékát szentelik nemzetközi híreknek.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Na és az internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
A legnépszerűbb híroldalak sem festenek jobb képet.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Tavaly, a Pew és a Columbia J-School elemezte azt a 14,000 hírt
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
ami a Google News főoldalán jelent meg.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Valójában mind ugyanarról a 24 eseményről szóltak.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Az USA hírszerkesztői által elektronikus formában kiadott, a világot érintő hírek tartalmának elemzése
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
kimutatta, hogy ezek a hírek csak az AP és Reuters ügynökségek híreinek átvétele
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
és nem helyezik a híreket olyan kontextusba amelyek segítenének az embereknek megérteni azokkal a kapcsolatukat.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Mindent együttvéve láthatóvá válik, hogy az egyetemmel rendelkező
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
és az alacsonyabb végzettségű amerikaiak
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
miért tudnak kevesebbet a világról mint a 20 évvel ezelőtti társaik.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Azt gondolni, hogy ennek az egyedüli oka az, hogy nem érdeklik őket a világ dolgai
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
hiba lenne.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Az utóbbi években azon amerikaiak száma akik saját bevallásuk szerint közelről figyelik a világ eseményeit
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
50 százalékra nőtt.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Az igazi kérdés ez: ez az a hamis világkép amit az amerikaiakban ki akarunk alakítani
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
az egyre inkább összekapcsolt világunkban?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Tudom, hogy ennél többre is képesek vagyunk.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
De megengedhetjük magunknak, hogy legyünk jobbak? Köszönöm.
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7