Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,605 views ・ 2011-04-19

TED


Будь ласка, двічі клацніть на англійські субтитри нижче, щоб відтворити відео.

Перекладач: Andrij Zinchenko Утверджено: Slovnenya 300
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Привіт, мене звуть Марчин —
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
я фермер і технолог.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Я народився в Польщі, тепер живу в США.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Я започаткував групу «Екологія з Відкритим Кодом».
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Ми визначили 50 найважливіших машин,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
що на нашу думку потрібні для існування сучасного життя —
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
починаючи від тракторів,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
хлібних печей, станків для створення мікросхем.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
А потім ми вирішили створити
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
open source, «Зроби сам» версію цих машин,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
яку будь-хто зможе збудувати і підтримувати
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
за невелику ціну.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Ми називаємо це Конструктором для Побудови Глобального Села.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Тож давайте я розпочну свою розповідь.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Отже, я підійшов до свого 30-ліття
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
із ступенем кандидата наук в галузі термоядерної енергетики
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
і я зрозумів, що з мене не було користі.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Я не мав застосовних навичок.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Світ надавав мені можливості для вибору
00:59
and I took them.
19
59260
2000
і я приймав їх.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Гадаю, ви можете назвати це споживацьким стилем життя.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Відтак я започаткував ферму в Міссурі
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
і вивчив економіку фермерства.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Я купив трактор — потім він поламався.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Я заплатив за його ремонт —
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
потім він поламався знову.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Зовсім скоро
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
я став банкрутом.
01:20
I realized
28
80260
2000
Я усвідомив,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
що справді відповідних завданням дешевих інструментів, яких я потребував,
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
щоб розпочати стійке фермерство і поселення,
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
ще просто не існувало.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Мені потрібні були інструменти, що були б міцними, модульними,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
високоефективними та оптимізованими,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
недорогими,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
зробленими з місцевих та відновлених матеріалів, що служили б ціле життя,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
а не розроблялись для якнайшвидшого зносу.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Я побачив, що мені потрібно було зробити їх самому.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Тож саме це я й зробив.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
І я їх випробував.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
І зрозумів, що промислового рівня продуктивності
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
можна досягнути при малому масштабі.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Відтак я опублікував тривимірні моделі,
02:00
schematics,
43
120260
2000
схеми,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
навчальні відео та кошториси
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
на вікі-сайті.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Потім з усього світу почали з'являтись
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
спів-розробники, що створювали прототипи нових машин
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
під час спеціальних проектних візитів.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
На сьогодні ми створили прототипи восьми із 50 машин.
02:17
And now the project
50
137260
2000
І тепер проект
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
починає рости сам по собі.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Ми знаємо, що модель відкритого вихідного коду стала успішною
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
серед інструментів для управління знаннями та творчим доробком.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
І те ж саме тепер починається із обладнанням.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Ми зосереджуємось на обладнанні,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
тому, що саме обладнання може змінити людські життя
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
настільки відчутним матеріальним чином.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Якщо ми можемо зменшити перепони для фермерства, будівництва, виробництва,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
тоді ми можемо вивільнити просто величезні обсяги людського потенціалу.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
І це не тільки в країнах, що розвиваються.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Наші інструменти виробляються зараз
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
для американського фермера, будівника, підприємця, розробника.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Ми бачимо багато захоплення серед тих,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
хто тепер може почати будівельний бізнес,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
виробництво запчастин,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
спільнотне органічне землеробство
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
або просто продавати електроенергію в мережу.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Наша мета — зібрання опублікованих розробок
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
настільки ясне, настільки повне,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
що один записаний DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
є по суті набором для побудови цивілізації.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Я посадив сто дерев за день.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Я спресував 5000 цеглин за один день
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
із багнюки з-під моїх ніг
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
і побудував трактор за шість днів.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
З того, що я бачив — це лише початок.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Якщо ця ідея і справді не безглузда,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
то її наслідки є суттєвими.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Більша розподіленість засобів виробництва,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
здорові для довкілля ланцюжки постачання,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
і наново значуща культура «зроби сам»
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
можуть надіятися подолати
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
штучну дефіцитність.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Ми відкриваємо межі того,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
як ми всі можемо діяти, щоб зробити світ кращим,
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
використовуючи обладнання на відкритих технологіях.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Дякую.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Оплески)
Про цей сайт

Цей сайт познайомить вас з відеороликами YouTube, корисними для вивчення англійської мови. Ви побачите уроки англійської мови, які проводять першокласні викладачі з усього світу. Двічі клацніть на англійських субтитрах, що відображаються на кожній сторінці відео, щоб відтворити відео з цієї сторінки. Субтитри прокручуються синхронно з відтворенням відео. Якщо у вас є коментарі або побажання, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою цієї контактної форми.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7