Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,829 views ・ 2011-04-19

TED


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

Translator: Frederik Hermund Reviewer: Niels Justus
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Hej, mit navn er Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
landmand, teknolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Jeg er født i Polen, bor nu i USA.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Jeg startede en gruppe kaldet Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Vi har identificeret de 50 vigtigste maskiner
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
som vi mener kræves til opretholdelsen af en moderne tilværelse --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
ting fra traktorer,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
brødovne, circuitmakers.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Så har vi sat os for at skabe
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
en open-source, gør-det-selv version
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
som enhver kan bygge og vedligeholde
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
for en brøkdel af prisen.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Vi kalder det for det Globale Landsby-byggesæt.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Så lad mig fortælle jer en historie.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Jeg kom ud af tyveårsalderen
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
med en Ph.D i fusionsenergi,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
og jeg opdage at jeg var ubrugelig.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Jeg havde ingen praktiske færdigheder.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Verden tilbød mig nogle muligheder,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
og jeg tog dem.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Man kan vel kalde det for forbruger-livsstilen.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Så jeg startede et landbrug i Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
og lærte om landbrugets økonomi.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Jeg købte en traktor -- så gik den i stykker.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Jeg betalte for at få den repareret--
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
så gik den i stykker igen.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Så snart efter
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
var jeg også fallit.
01:20
I realized
28
80260
2000
Jeg indså
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
at de helt rigtige, lavprisværktøjer som jeg havde brug for
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
for at starte et bæredygtigt landbrug og bosættelse op
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
simpelthen ikke eksisterende endnu.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Jeg havde brug for værktøjer der var robuste, modulære,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
højeffektive og optimerede,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
billige,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
lavet af lokale genbrugsmaterialer der ville holde en levealder,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
ikke designet til at udgå.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Jeg fandt ud af at jeg var nødt til at bygge dem selv.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Så det var præcis hvad jeg gjorde.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Og jeg afprøvede dem.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Og jeg fandt ud af at industriel produktivitet
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
også kan opnås i lille målestok.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Så derefter udgav jeg 3D tegningerne,
02:00
schematics,
43
120260
2000
planerne,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
instruktionsvideoer og budgetter
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
på en wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Så begyndte bidragsydere fra hele verden
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
at dukke op, og udvikle prototyper af nye maskiner
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
i løbet af dedikerede projekt-besøg.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Indtil videre har vi bygget prototyper af 8 af de 50 maskiner.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Og nu begynder projektet
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
at vokse af sig selv.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Vi ved at open-source tilgangen er lykkedes
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
med værktøjer til vidensbehandling og kreativitet.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Og det samme er ved at ske indenfor hardware.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Vi fokuserer på hardware
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
fordi det er hardware der kan ændre folks liv
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
på disse håndgribelige materielle måder.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Hvis vi kan sænke barieren for landbrug, byggeri og fremstillingsvirksomhed,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
så kan vi udløse massive mængder af menneskeligt potentiale.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Det er ikke kun tilfældet i udviklingslandene.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Vores værktøjer bliver bygget
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
til den amerikanske landmand, bygningskonstruktør, entreprenør, producent.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Vi har set masser af entusiasme fra disse folk,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
som nu kan starte en konstruktionsvirksomhed,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
reservedelsfabrikation,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
økologiske interessent-landbrug
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
eller bare ved at sælge strøm tilbage til elnettet.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Vores mål er et magasin af udgivne designs
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
så klart, så fuldstændigt,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
at en enkelt brændt DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
faktisk er et begyndersæt til civilisationsgrundlæggelse.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Jeg har plantet hundrede træer på en dag.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Jeg har presset 5000 mursten på en dag
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
af jorden under mine fødder
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
og bygget en traktor på seks dage.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Fra hvad jeg har set, er dette kun begyndelsen.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Hvis denne ide virkelig er fornuftig,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
så er implikationerne betydelige.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
En bedre fordeling af produktionsmidlerne,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
miljørigtige forsyningskæder
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
og en nyligt relevant gør-det-selv kultur
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
kan håbe på at overvinde
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
kunstig knaphed.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Vi udforsker grænserne for
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
hvad vi alle kan gøre for at skabe en bedre verden
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
med fri hardware teknologi.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Tak.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Applaus)
Om denne hjemmeside

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7