Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,178 views

2011-04-19 ・ TED


New videos

Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,178 views ・ 2011-04-19

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Ivan Stamenković Recezent: Tilen Pigac - EFZG
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Bok, moje ime je Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
poljoprivrednik, tehnolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Rođen sam u Poljskoj, sada sam u SAD-u.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Pokrenuo sam grupu koja se naziva Ekologija Otvorenog izvora.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Identificirali smo 50 najvažnijih strojeva
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
za koje mislimo da su nužni kako bi postojao suvremeni život --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
stvari poput traktora,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
pećnica za kruh, strojeva za izradu sklopova.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Onda smo odlučili stvoriti
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
otvoreni izvor, verziju učini sam
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
koju bi bilo tko mogao izgraditi i održavati
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
za samo djelić troška.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Ovo nazivamo Set Za Izradu Globalnog Sela.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Dopustite mi da vam ispričam priču.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Završio sam dvadesete
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
s doktoratom iz fuzijske energije,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
i otkrio sam da sam beskoristan.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Nisam imao nikakva praktična znanja.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Svijet mi je predstavio mogućnosti,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
i iskoristio sam ih.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Pretpostavljam da se to može nazvati potrošački životni stil.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
I tako sam pokrenuo farmu u Missouriu
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
i učio sam o ekonomici poljoprivrede.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Kupio sam traktor -- i onda se pokvario.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Platio sam da ga poprave --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
i onda se opet pokvario.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Uskoro sam
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
ja bio bez novca.
01:20
I realized
28
80260
2000
Shvatio sam
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
da zaista prikladni, povoljni alati koji su mi potrebni
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
da bih započeo održivu farmu i nastambu
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
još nisu postojali.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Trebali su mi alati koji su bili otporni, modularni,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
visoko učinkoviti i optimizirani,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
povoljni,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
napravljeni od lokalnih i recikliranih materijala koji će trajati cijeli život,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
koji nisu dizajnirani za zastarijevanje.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Otkrio sam da ću ih morati sam izgraditi.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Pa sam učinio točno to.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
I testirao sam ih.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
I saznao da se industrijska proizvodnost
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
može postići u malim razmjerima.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Tako da sam zatim izdao 3D dizajn,
02:00
schematics,
43
120260
2000
sheme,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
instrukcijske videe i budžete
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
na javnom servisu.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Zatim su se suradnici iz cijelog svijeta
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
počeli pojavljivati, izrađujući prototipe novih strojeva
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
tijekom specijaliziranih projektnih posjeta.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Za sada, izradili smo prototipe osam od 50 strojeva.
02:17
And now the project
50
137260
2000
I sada taj projekt
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
počinje rasti neovisno, sam po sebi.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Znamo da su otvoreni izvori uspjeli
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
s alatima za upravljanje znanjem i kreativnošću.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
I ista stvar se počinje događati s hardverom.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Mi se usredotočujemo na hardver, željezariju
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
jer hardver može promijeniti živote ljudi
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
na tako opipljive, materijalne načine.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ako možemo spustiti prepreke za poljoprivredu, gradnju, proizvodnju,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
onda možemo osloboditi ogromne količine ljudskog potencijala.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
I ne samo u svijetu konstruiranja.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Naši alati se rade
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
za Američkog poljoprivrednika, graditelja, poduzetnika, stvaratelja.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Vidjeli smo puno uzbuđenja kod ovih ljudi,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
koji sada mogu pokrenuti građevinsku tvrtku,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
proizvodnju dijelova,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
organsku poljoprivredu,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ili jednostavno prodaju energije natrag u mrežu.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naš cilj je skladište objavljenih nacrta
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tako čistih, tako potpunih,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
da je jedan kopirani DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
učinkoviti priručnik za početak civilizacije.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Zasadio sam stotinu stabala u jednom danu.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Izradio sam 5.000 cigli u jednom danu
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
od zemlje pod mojim nogama
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
i izgradio sam traktor u šest dana.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Po onome što sam vidio, ovo je tek početak.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ako je ova ideja zaista ispravna,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
onda su posljedice značajne.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Veća distribucija sredstava proizvodnje,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
lanci opskrbe obzirni prema okolišu,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
i nova, važna kultura učini sam
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
mogu dati nadu da ćemo prevladati
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
umjetnu nestašicu.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Istražujemo granice
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
onoga što možemo učiniti da stvorimo bolji svijet
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
s tehnologijom otvorenog hardvera.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Hvala vam.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Pljesak)
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7