Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,574 views ・ 2011-04-19

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Els De Keyser Nagekeken door: Marcia Lauw
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Hallo, ik heet Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
boer, technoloog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Ik ben geboren in Polen en leef nu in de VS.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Ik ben oprichter van een groep genaamd Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
We hebben de 50 belangrijkste machines opgelijst
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
die volgens ons onmisbaar zijn voor een modern leven --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
van tractoren tot
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
broodovens en circuitmakers.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Vervolgens creëerden we
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
een opensource, doe-het-zelf-versie
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
die iedereen kan bouwen en onderhouden
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
tegen een fractie van de kostprijs.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
We noemen dit het Werelddorp-Bouwpakket.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Laat me jullie een verhaal vertellen.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Aan het eind van mijn twintiger jaren
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
had ik een doctoraat in fusie-energie.
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
Ik ontdekte dat ik nutteloos was.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Ik had geen praktische vaardigheden.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
De wereld bood mij opties,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
en ik nam ze aan.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Dat zou je de consumentenlevensstijl kunnen noemen.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Ik begon een boerderij in Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
en leerde de economie van het boerenbedrijf kennen.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Ik kocht een tractor -- die kapotging.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Ik betaalde voor de reparatie --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
toen ging hij weer stuk.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Kort daarna
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
was ik ook failliet.
01:20
I realized
28
80260
2000
Ik besefte
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
dat het echt geschikte, goedkope gereedschap dat ik nodig had
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
om een duurzame boerderij en vestigingsplek op te starten,
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
gewoon nog niet bestonden.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Ik had nood aan robuust, modulair,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
zeer efficiënt, geoptimaliseerd,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
goedkoop gereedschap,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
gemaakt van lokale gerecycleerde materialen die een leven lang meegingen,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
en niet ontworpen waren om te verouderen.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Ik ontdekte dat ik ze zelf zou moeten bouwen.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Dus dat deed ik.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Ik testte ze.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Ik ontdekte dat industriële productiviteit
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
kan worden bereikt op kleine schaal.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Vervolgens publiceerde ik de 3D-ontwerpen,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schema's,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
opleidingsvideo's en budgetten
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
op een wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Bijdragen uit de hele wereld
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
verschenen. Ze maakte prototypes van nieuwe machines
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
tijdens specifieke projectbezoeken.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Vandaag hebben we prototypes van 8 van de 50 machines.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Nu begint het project
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
op eigen kracht te groeien.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
We weten dat opensource succes heeft gehad
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
met tools voor het beheer van kennis en creativiteit.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Hetzelfde begint te gebeuren met hardware.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
We richten ons op hardware
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
omdat hardware de levens van mensen kan veranderen
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
op tastbare, voelbare manieren.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Als we de drempel naar landbouw, constructie en productie kunnen verlagen,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
dan kunnen we enorme hoeveelheden menselijk potentieel ontsluiten.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Dat is niet alleen zo voor de ontwikkelingslanden.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Ons gereedschap wordt gemaakt
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
voor de Amerikaanse boer, bouwer, ondernemer, maker.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Deze mensen vinden dit erg opwindend:
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ze kunnen nu een bouwbedrijf beginnen,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
onderdelen fabriceren,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
bio-voedselteams opzetten,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
of gewoon stroom terugverkopen aan het net.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Ons doel is een opslagplaats met openbare ontwerpen
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
die zo duidelijk, zo volledig zijn
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
dat één enkele DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
volstaat als startpakket voor een beschaving.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Ik heb 100 bomen geplant op één dag.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Ik heb 5.000 bakstenen gemaakt op één dag,
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
uit de modder onder mijn voeten.
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
Ik heb een tractor gebouwd op zes dagen.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Voor zover ik kan zien, is dit nog maar het begin.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Als dit idee echt werkt,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
dan zijn de implicaties belangrijk.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Een grotere distributie van de productiemiddelen,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
ecologisch verantwoorde productieketens
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
en een doe-het-zelf-cultuur die nieuwe relevantie verwerft:
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
die misschien helpt kunstmatige schaarste te overstijgen.
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
Victor Hugo: "Niets is krachtiger dan een idee waar de tijd rijp voor is."
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
We verkennen de grenzen
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
van wat wij allen kunnen doen om een betere wereld te creëren
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
met openhardwaretechnologie.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Dankuwel.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Applaus)
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7