Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,840 views ・ 2011-04-19

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Andjela Ilic Lektor: Ivana Korom
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Zdravo, moje ime je Marčin
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
ja sam farmer, tehnolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Rođen sam u Poljskoj, sada sam u Americi.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Osnovao sam grupu zvanu Slobodni Izvori Ekologije.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Mi smo identifikovali 50 najbitnijih mašina
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
za koje smatramo da bez njih moderan život ne bi postojao
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
- stvari poput traktora,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
hlebne pećnice, strujna kola.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Onda se odlučimo da stvaramo
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
slobodan izvor, US, uradi sam verziju
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
koju svako može da napravi i održava
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
na deliću troškova.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Ovo zovemo Konstrukcioni Set za Globalno Selo.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Pa da vam ispričam priču.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Prošle su mi dvadesete
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
sa diplomom za fuziju energije,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
i otkrio sam da sam beskoristan.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Nisam imao praktično znanje.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Svet mi je pružio izbore,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
i ja sam ih uzeo.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Pretpostavljam da možete to nazvati potrošački način života.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Tako da sam osnovao farmu u Misuriju
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
i naučio sam o ekonomiji u poljoprivredi.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Kupio sam traktor - ali se pokvario.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Platio sam da se popravi
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
a onda se ponovo pokvario.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Onda, vrlo brzo
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
i ja sam posustao.
01:20
I realized
28
80260
2000
Shvatio sam
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
da zaista adekvatni, jeftini alati koji su mi bili potrebni
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
za započinjanje samo-održive farme i naseobine
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
za sada, jednostavno nisu postojali.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Bili su mi potrebni alati koji su veliki, modularni,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
vrlo efikasni i prilagođeni
01:35
low-cost,
34
95260
2000
jeftini,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
napravljeni od lokalin, recikliranih materijala, koji će trajati ceo život,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
koji nisu stvoreni da zastare.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
I shvatio sam da ću ih morati sam napraviti.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
I upravo sam to i uradio.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Testirao sam ih.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Shvatio sam da njihova industrijska produktivnost
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
može biti dostignuta u maloj meri.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Tako dam sam objavio 3D dizajne,
02:00
schematics,
43
120260
2000
šeme,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
video sa instrukcijama i budžetima
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
na wikipediji.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Zatim su sponzori sa svih strana sveta
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
počeli da se pojavljuju, praveći prototipe novih mašina
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
tokom određenog vremena potrebnog za posetu projekta.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Za sada smo napravili prototipe za osam od pedeset mašina.
02:17
And now the project
50
137260
2000
I sada projekat
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
počinje da se razvija sam za sebe.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Znamo da su slobodni izvori uspeli
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
zahvaljujući alatima koji su koristili znanje i kreativnost.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
I isto počinje da se dešava i sa hardverom.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Koncentrišemo se na hardver
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
zato što hardver može da promeni živote ljudi
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
na tako opipljive, materijalne načine.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ako možemo da smanjimo barijere u poljoprivredi, građevini, proizvodnji
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
onda možemo da pustimo na slobodu ogromne količine ljudskog potencijala.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
I to ne samo u zemljama u razvitku.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Naši alati se prave
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
za američkog farmera, graditelja, preduzetnika, stvaraoca.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Videli smo dosta uzbuđenja od strane ovih ljudi
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
koji sada mogu da započnu građevinski posao,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
proizvodnju delova, društveno podržanu
02:58
organic CSA
66
178260
2000
poljoprivredu organskog porekla,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ili samo prodaju struje nazad kompaniji.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naš cilj je skladište objavljenih dizajna
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tako jasnih, tako potpunih
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
da jedan jedini narezani DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
je efikasan početni alat za započinjanje "civilizacije".
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Ja sam zasadio stotine drveća dnevno.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Sabio sam pet hiljada cigala u jednom danu
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
od prljavštine pod mojim nogama
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
i sagradio traktor za šest dana.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Iz onoga što sam video, ovo je samo samo početak.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ako je ova ideja zaista verodostojna,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
onda su implikacije značajne
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Veliki doprinosi sredstava produkcije
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
ekološki ispravni lanci resursa
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
i nova i bitna, "uradi sam" stvaralačka kultura
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
može da se nada prevazilaženju
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
veštačke oskudice.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Mi istražujemo granice
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
onoga što svako od nas može da uradi da svet bude bolji
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
sa otvorenom hardver tehnologijom.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Hvala vam.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Aplauz)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7