Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,140 views ・ 2011-04-19

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: Kinga Skorupska Korekta: Wojciech Borucki
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Witam, mam na imię Marcin.
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
Jestem rolnikiem i technologiem.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Urodziłem się w Polsce, żyję w USA.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Założyłem grupę Ekologia Open Source.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Zidentyfikowaliśmy 50 najważniejszych maszyn
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
niezbędnych dla współczesnego stylu życia,
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
od ciągników, po piece chlebowe
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
i maszyny do tworzenia obwodów elektrycznych.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Potem zajęliśmy się tworzeniem
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
ich wersji "zrób to sam",
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
które każdy mógłby zbudować
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
i utrzymać małym kosztem.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
To Zestaw Narzędzi Globalnej Wioski.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Opowiem wam pewną historię.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Dwudziestka była już za mną,
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
miałem doktorat z syntezy termojądrowej
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
i odkryłem, że jestem do niczego.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Brakowało mi praktycznych umiejętności.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Świat podsuwał mi różne opcje,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
a ja je brałem.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
To konsumencki styl życia.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Założyłem farmę w Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
i zająłem się ekonomią rolnictwa.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Kupiłem ciągnik, ale się popsuł.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Naprawa trochę kosztowała.
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
Znów się popsuł.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Dość szybko ja sam byłem zrujnowany.
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
Dość szybko ja sam byłem zrujnowany.
01:20
I realized
28
80260
2000
Zdałem sobie sprawę,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
że tanie narzędzia, których potrzebowałem
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
by zająć się odnawialnym rolnictwem i osadnictwem
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
jeszcze nie istniały.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Musiały być solidne, modułowe
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
wydajne, zoptymalizowane, tanie
01:35
low-cost,
34
95260
2000
zrobione z miejscowych, odzyskiwalnych materiałów,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
które starczyłyby mi na całe życie,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
a nie zaprojektowanych tak by się starzały.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Musiałem zbudować je sam.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Tak też zrobiłem.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Testowałem je.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Odkryłem, że wydajność przemysłową
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
można osiągnąć też na małą skalę.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Opublikowałem projekty 3D,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schematy,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
filmy instruktażowe i budżety
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
na wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Potem ofiarodawcy z całego świata
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
pojawili się dodając prototypy nowych maszyn
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
podczas dedykowanych wizyt.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Mamy już prototypy 8 z 50 maszyn.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Teraz już projekt
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
rozrasta się sam.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Wiemy, że oprogramowanie open-source odniósło sukces
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
z narzędziami do zarządzania wiedzą i kreatywnością.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
To samo zaczyna też się dziać z urządzeniami.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Skupiamy się na urządzeniach,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
bo to one mogą zmienić ludzkie życie
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
w bardzo namacalny sposób.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Może znieść bariery dla rolnictwa, budowania, wytwórstwa,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
co pozwoli nam uwolnić ogromny ludzki potencjał.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Nie tylko w krajach rozwijających się.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Nasze narzędzia są tworzone
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
dla rolników, budowniczych, przedsiębiorców, twórców.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Widzieliśmy podekscytowanie tych ludzi,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
którzy teraz mogą otworzyć firmę budowlaną,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
produkcję części,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
rolnictwo wspierane przez społeczność
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
lub sprzedaż prądu do sieci.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naszym celem jest utworzenie skarbnicy projektów,
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tak jasnych i kompletnych,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
że jedna płyta DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
może być podwaliną cywilizacji.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Jednego dnia posadziłem 100 drzew.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Wytworzyłem 5 tys. cegieł,
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
z ziemi po której stąpałem.
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
Zbudowałem traktor w sześć dni.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Z tego co widzę, to tylko początek,
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
jeśli ten pomysł jest solidny,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
to konsekwencje będą znaczące.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Większe rozpowszechnienie środków produkcyjnych,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
trwałych środowiskowych łańcuchów dostaw,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
nowa kultura "zrób to sam"
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
mogą przezwyciężyć
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
sztuczny niedostatek.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Odkrywamy granice
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
tworzenia lepszego świata
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
za pomocą otwartej technologii.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Dziękuję.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Brawa)
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7