Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,137 views ・ 2011-04-19

TED


โปรดดับเบิลคลิกที่คำบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่างเพื่อเล่นวิดีโอ

Translator: Unnawut Leepaisalsuwanna Reviewer: Heartfelt Grace
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
สวัสดีครับ ผมชื่อ มาร์ซิน --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
เป็นชาวนา และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
ผมเกิดในโปแลนด์ แต่ตอนนี้พำนักอยู่ในสหรัฐ
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
ผมก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า ระบบนิเวศน์โอเพนซอร์ส (Open Source Ecology)
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
เราได้ระบุถึงเครื่องจักรที่สำคัญที่สุด 50 ชนิด
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
ที่เราจำเป็นต้องมี เพื่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
มีตั้งแต่รถแทรกเตอร์
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
เครื่องอบขนมปัง เครื่องต่อวงจร
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
จากนั้น เราก็ได้สร้างเครื่องจักรเหล่านั้น
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
ในแบบโอเพนซอร์สในรูปแบบที่นำไปสร้างเองได้ (DIY)
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ที่คุณสร้างและบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเอง
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
แถมยังมีค่าใช้จ่ายเพียงเสี้ยวเดียวจากเดิม
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
เราเรียกมันว่า ชุดก่อสร้างหมู่บ้านสำหรับทั่วโลก (Global Village Construction Set)
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟัง
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
ในช่วงชีวิตเลขสองของผม
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
ผมจบปริญญาเอก สาขาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น (fusion)
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
และค้นพบว่า ผมมันไร้ประโยชน์สิ้นดี
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
ผมไม่มีทักษะภาคปฏิบัติเลย
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
โลกใบนี้ก็ยื่นทางเลือกให้กับผม
00:59
and I took them.
19
59260
2000
และผมก็เลือกมัน
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
ผมว่าคุณเรียกมันว่ารูปแบบชีวิตของผู้บริโภคก็ได้
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
ผมเริ่มจากฟาร์มในรัฐมิสซูรี่
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
และเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของการทำไร่ทำนา
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
ผมซื้อรถแทรกเตอร์มา -- แล้วมันก็เจ๊ง
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
ผมจ่ายเงินเพื่อซ่อมมัน --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
แล้วมันก็เจ๊งอีก
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
แล้วสักพัก
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
ผมก็เจ๊งไปกับมัน
01:20
I realized
28
80260
2000
ผมจึงคิดได้
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
ว่าเครื่องมือที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำที่ผมต้องการ
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
เพื่อจะสร้างที่ทำกินและที่อยู่ให้ตนเองนั้น
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
ยังไม่มีอยู่จริง
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
ผมต้องการเครื่องมือที่แข็งแรง ถอดประกอบได้
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
มีประสิทธิภาพสูง และปรับแต่งมาอย่างดี
01:35
low-cost,
34
95260
2000
ต้นทุนต่ำ
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
สร้างจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น รีไซเคิลได้ และมีความทนทานยาวนานตลอดชีวิตเรา
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
ไม่ได้ออกแบบมาให้ตกรุ่น
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
ผมคิดได้ว่า ผมคงต้องสร้างมันขึ้นมาเอง
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
ผมก็เลยสร้างมันขึ้นมา
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
แล้วทดลองใช้
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
และผมว่า ผลิตภาพเชิงอุตสาหกรรม
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
สามารถที่จะทำได้ในอัตราที่เล็กลงได้
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
ผมจึงเผยแพร่การออกแบบสามมิติ
02:00
schematics,
43
120260
2000
แผนผัง
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
วีดีโอสอนวิธีสร้าง และงบประมาณ
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
ลงในวิกิ
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
จากนั้นก็มีผู้คนเข้ามารวมหัวจากทั่วโลก
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
เริ่มสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
โดยการมาหาเราถึงที่เลย
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
ตอนนี้ เรามีเครื่องจักรต้นแบบ 8 ชนิด จากทั้งหมด 50 ชนิด
02:17
And now the project
50
137260
2000
และตอนนี้โปรเจกต์ก็เริ่ม
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
ที่จะโตขึ้นด้วยตัวของมันเองแล้ว
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
เรารู้ว่า โอเพนซอร์สซอฟท์แวร์ ประสบความสำเร็จ
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
ด้วยเครื่องมือที่ช่วยจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
และตอนนี้สิ่งเดียวกันก็กำลังเริ่มต้นขึ้นกับฮาร์ดแวร์
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
เราเจาะจงที่ฮาร์ดแวร์
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
เพราะฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้คน
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
ในลักษณะที่จับต้องได้
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
ถ้าเราสามารถลดอุปสรรคต่อการทำไร่ทำนา การก่อสร้าง และการผลิตได้
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
เราก็จะสามารถเรียกศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้อีกมากมาย
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
ไม่ใช่แค่ในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยซ้ำ
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
เครื่องมือของเรา สามารถใช้ได้กับ
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
ชาวไร่ชาวสวน นักก่อสร้าง นักธุรกิจ นักประดิษฐ์ ทั่วอเมริกา
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
เราได้เห็นถึงความตื่นเต้นของคนเหล่านี้แล้ว
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ตอนนี้เขาสามารถตั้งบริษัทก่อสร้าง
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
02:58
organic CSA
66
178260
2000
พืชผักปลอดสารพิษ
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
หรือขายไฟฟ้าให้กับประเทศ
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างคลังพิมพ์เขียว
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
ที่ชัดเจน และสมบูรณ์
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
ที่แผ่นดีวีดีแผ่นเดียว
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
ก็สามารถเป็นชุดเครื่องมือในการสร้างอารยธรรมได้แล้ว
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
ผมสามารถปลูกต้นไม้ได้ 100 ต้นต่อวัน
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
ผลิตอิฐได้ 5,000 ก้อนต่อวัน
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
จากดินที่ผมเหยียบย่ำอยู่
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
และสร้างรถแทรกเตอร์เองภายใน 6 วัน
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
จากที่ผมเห็นนะ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
ถ้าไอเดียนี้ทำได้จริง
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
มันจะมีความหมายอย่างมาก
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
ช่องทางการผลิตจะแพร่กระจายออกไปกว้างกว่านี้
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
ระบบห่วงโซ่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
และการก่อตัวของวัฒนธรรมนักสร้างแบบ DIY
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
อาจเอาชนะ
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
ความขาดแคลนเทียมๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมา
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
เรากำลังดึงความเป็นไปได้ทั้งหมด
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
ว่าเราจะสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
ด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์สนี้ได้อย่างไรอีก
04:00
Thank you.
87
240260
2000
ขอบคุณครับ
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(เสียงปรบมือ)
เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ไซต์นี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิดีโอ YouTube ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณจะได้เห็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่สอนโดยอาจารย์ชั้นนำจากทั่วโลก ดับเบิลคลิกที่คำบรรยายภาษาอังกฤษที่แสดงในแต่ละหน้าของวิดีโอเพื่อเล่นวิดีโอจากที่นั่น คำบรรยายเลื่อนซิงค์กับการเล่นวิดีโอ หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำขอใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อนี้

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7