Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

185,769 views ・ 2011-04-19

TED


Dubbelklicka på de engelska undertexterna nedan för att spela upp videon.

Översättare: Daniel Kollin Granskare: Matti Jääaro
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Hej, mitt namn är Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
bonde, teknolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Jag föddes i Polen, bor nu i U.S.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Jag startade en grupp som kallas "Open Source Ecology".
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Vi har identifierat de femtio viktigaste maskinerna
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
som vi tror behövs för att ett modernt liv ska vara möjligt --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
saker som traktorer,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
brödugnar, kretsskapare.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Sedan satte vi igång med att skapa
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
Open Source, DIY, gör-det-själv versioner
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
som vem som helst kan bygga och upprätthålla
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
för en bråkdel av kostnaden.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Vi kallar det för "Global Village Construction Set".
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Låt mig berätta en historia.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Jag tog mig igenom 20-årsåldern
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
med en doktorsexamen i fusionsenergi,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
och jag insåg att jag var värdelös.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Jag hade inga praktiska färdigheter.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Världen visade mig mina valmöjligheter
00:59
and I took them.
19
59260
2000
och jag tog dem.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Jag antar att du kan kalla det för en konsumentlivsstil.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Så jag skaffade mig en bondgård i Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
och lärde mig om ekonomin kring jordbruk.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Jag köpte en traktor -- som gick sönder.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Jag betalade för att få den reparerad --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
som sedan gick sönder igen.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Och ganska snart
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
så var jag pank.
01:20
I realized
28
80260
2000
Jag insåg
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
att de lämpliga, billiga verktyg som jag behövde
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
för att starta ett hållbart jordbruk och bosättning
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
helt enkelt inte existerade än.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Jag behövde verktyg som var robusta, modulära,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
högeffektiva och optimerade,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
billiga,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
och skapade från lokala och återvunna material som skulle hålla för en livstid,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
inte vara designade att bli förlegade.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Jag insåg att jag var tvungen att själv bygga dem.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Så jag gjorde precis det.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Och jag prövade dem.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Och jag märkte att industriell produktivitet
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
kan åstadkommas på en liten skala.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Jag publicerade sedan planerna i 3D,
02:00
schematics,
43
120260
2000
ritningarna,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
instruktionsvideorna och budgetarna
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
på en wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Sedan så började bidragsgivare från hela världen
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
att dyka upp, och provade prototyper för nya maskiner
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
under engagerade projektbesök.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Än så länge har vi prototyper för åtta av de femtio maskinerna.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Och nu började projektet
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
att växa på egen hand.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Vi vet att Open Source har lyckats
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
med verktyg för att hantera kunskap och kreativitet.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Och detsamma har också börjat hända med hårdvara.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Vi fokuserar på hårdvara
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
för det är just hårdvaran som kan förändra folks liv
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
på påtagliga och materiella sätt.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Om vi kan sänka barriärerna för jordbruk, konstruktion och produktion,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
så kan vi frammana helt massiva mängder av mänsklig potential.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Och det gäller inte endast för utvecklingsländer.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Våra verktyg tillverkas
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
för de amerikanska bönderna, byggarna, entreprenörerna och skaparna.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Vi har sett stort engagemang från dessa människor,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
som nu kan starta byggföretag,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
reservdelsproduktion,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
organisk CSA (Community Supported Agriculture)
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
eller helt enkelt kan sälja tillbaka ström till kraftnätet.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Vårt mål är ett förvar för publicerade ritningar
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
som är så tydliga och fulländade
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
att en enda DVD-skiva
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
ska kunna agera som ett startpaket för en civilisation.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Jag har planterat ett hundra träd på en dag.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Jag har tryckt 5 000 tegelstenar på en dag
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
från jorden under mina fötter
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
och jag har byggt en traktor på sex dagar.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Utifrån vad jag har sett så är det här bara början.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Om detta är en idé som fungerar,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
så ger det omfattande följder.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
En större distribution av produktionsmedel,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
miljövänliga leveranskedjor,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
och en växande DIY-kultur
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
kan förhoppningsvis besegra
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
den konstlade resursbristen.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Vi utforskar gränserna
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
för vad vi alla kan göra för att förbättra världen
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
med offentlig hårdvaruteknologi.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Tack.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Applåder)
About this site

På den här webbplatsen hittar du YouTube-videor som är användbara för att lära sig engelska. Du kommer att få se engelska lektioner som ges av förstklassiga lärare från hela världen. Dubbelklicka på de engelska undertexterna som visas på varje videosida för att spela upp videon därifrån. Undertexterna rullar i takt med videouppspelningen. Om du har några kommentarer eller önskemål kan du kontakta oss via detta kontaktformulär.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7