Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

185,769 views ・ 2011-04-19

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Aurelija Lukoseviciene Reviewer: Monika Ciurlionyte
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Sveiki, mano vardas Marcin -
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
fermeris, technologas.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Gimiau Lenkijoje, dabar esu JAV.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Sukūriau grupę pavadinimu "Atviro kodo ekologija"
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Mes nustatėme 50 svarbiausių mašinių,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
kurios, mūsų manymu, reikalingos moderniam gyvenimui -
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
tai daiktai kaip traktorius,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
duonos krosnys, aparatai elektroninių schemų gamybai.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Tada pradėjome kurti
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
atviro kodo, "pasidaryk pats", versijas,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
kurias kiekvienas gali pasidaryti ir prižiūrėti
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
už žymiai mažesnę kainą.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Mes tai vadiname "Globaliojo kaimo konstravimo rinkiniu".
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Taigi, leiskite jums papasakoti istoriją.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Baigiau savo gyvenimo antrą dešimtmetį
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
su daktaro laipsniu termobranduolinės sintezės energijos srityje
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
ir supratau, kad esu bevertis.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Neturėjau praktinių įgūdžių.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Pasaulis man siūlė variantus
00:59
and I took them.
19
59260
2000
ir aš juos ėmiau.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Turbūt galėtumėte tai vadinti vartotojišku gyvenimo būdu.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Tai aš įsteigiau fermą Misurio valstijoje
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
ir sužinojau apie ūkininkavimo ekonomiką.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Nusipirkau traktorių, paskui jis sulūžo.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Sumokėjau, kad jį sutaisytų,
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
tada jis sulūžo vėl.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Tada gana greitai
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
aš bankrutavau.
01:20
I realized
28
80260
2000
Supratau,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
kad tikrai tinkami pigūs įrankiai, kurių man reikia,
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
kad išlaikyčiau tvarų ūkį ir gyvenimą,
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
dar neegzistuoja.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Man reikėjo įrankių, kurie būtų tvirti, moduliniai,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
ypač efektyvūs ir optimizuoti,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
kainuotų nedaug,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
butų padaryti iš vietinių ir perdirbtų žaliavų ir tarnautų visą gyvenimą,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
nebūtų sukurti tam, kad susidėvėtų.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Supratau, kad turiu pasidaryti juos pats.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Taigi, būtent tai ir padariau.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Ir išbandžiau juos.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Ir suvokiau, kad pramoninis našumas
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
gali būti pasiektas ir mažu masteliu.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Tada išplatinau trimačius modelius,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schemas,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
filmukus su instrukcijomis ir numatomą biudžetą
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
per wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Tuomet atsirado pagalbininkų iš viso pasaulio,
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
kurie ėmė modeliuoti naujas mašinas
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
per projektui dedikuotus vizitus.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Iki šiol mes jau sukūrėme aštuonis iš 50 mašinų pirminius modelius.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Ir dabar projektas
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
pradeda augti savarankiškai.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Mes žinome, kad atvirojo kodo judėjimas buvo sėkmingas
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
kuriant įrankius žinių ir kūrybiškumo valdymui.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Tas pats pradeda vykti ir su technine įranga.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Mes koncentruojamės į techninę įrangą,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
nes būtent techninė įranga gali pakeisti žmonių gyvenimus
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
šitokiu apčiuopiamu, materialiu būdu.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Jei nuleisime kartelę ūkininkavime, statyboje, gamyboje,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
galėsime išlaisvinti didžiulius žmogiškuosius pajėgumus.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Ir tai ne tik besivystančiame pasaulyje.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Mūsų įrankiai taip pat kuriami
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
Amerikos ūkininkui, statybininkui, verslininkui, kūrėjui.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Mes matėme daug užsidegimo šiuose žmonėse,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
kurie dabar gali pradėti statybų verslą,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
dalių gamybą,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
ekologinę bendruomeninę žemdirbystę,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ar tiesiog parduoti energiją atgal tinklui.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Mūsų tikslas - paskelbtų dizainų saugykla,
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tokia aiški, tokia išbaigta,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
kad vienas įrašytas DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
būtų rinkinys civilizacijai pradėti.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Aš pasodinau 100 medžių per vieną dieną,
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
aš supresavau 5000 plytų per vieną dieną,
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
iš purvo po savo kojomis,
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
ir pagaminau traktorių per šešias dienas.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Iš to, ką mačiau, tai tik pradžia.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Jei ši idėja iš tiesų stipri,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
pasekmės bus reikšmingos.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Didesnė gamybos priemonių sklaida,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
aplinkos požiūriu protingos pasiūlos grandinės
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
ir naujai atrandama "pasidaryk pats" kūrėjų kultūra
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
gali tikėtis peržengti
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
dirbtinį nepriteklių.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Mes tiriame ribas
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
to, ką visi galime padaryti, kad pasaulis būtų geresnis
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
su atviro kodo technine įranga.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Ačiū.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Plojimai)
About this site

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7