Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,140 views ・ 2011-04-19

TED


Za predvajanje videoposnetka dvakrat kliknite na spodnje angleške podnapise.

Translator: Samo Blatnik Reviewer: Matej Divjak
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Pozdravljeni, moje ime je Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
sem kmetovalec, tehnolog.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Rojen sem bil na Poljskem, sedaj živim v ZDA.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Ustanovil sem skupino imenovano Odprtokodna ekologija.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Identificirali smo 50 najpomembnejših naprav,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
za katere menimo, da so gradniki modernega bivanja --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
naprave, kot so traktorji,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
pečice za kruh, tiskalniki za elektronska vezja.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Nato smo se odločili ustvariti
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
odprtokodno "naredi si sam" verzijo,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ki jo lahko naredi vsakdo in vzdržuje
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
s pičlimi stroški.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Vse to smo poimenovali "Konstrukcijski set za globalno vas".
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Naj vam najprej povem zgodbo.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Svoja dvajseta sem zaključil
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
z doktoratom na področju fuzijske energije,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
vendar sem ugotovil, da sem nekoristen.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Bil sem brez praktičnih znanj.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Svet mi je ponudil možnosti
00:59
and I took them.
19
59260
2000
in jaz sem jih sprejel.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Tako imenovan potrošniški stil življenja.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Pa sem pričel s farmo v Missouriju,
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
kjer sem se spoznal z ekonomijo kmetovanja.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Kupil sem traktor, ki pa se je pokvaril.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Plačal sem za popravilo --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
nakar se je zopet pokvaril.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
In kmalu zatem,
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
sem bil "broke" tudi sam.
01:20
I realized
28
80260
2000
Dojel sem,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
da resnično primernih, nizko proračunskih orodij, ki jih potrebujem,
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
da bi pričel s samozadostno farmo in naseljem,
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
še ni na voljo.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Potreboval sem orodja, ki so robustna, modularna,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
zelo učinkovita in optimizirana,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
poceni, izdelana iz lokalnih
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
in recikliranih materialov, ki bi delovala celo stoletje
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
in niso načrtovana za ciklično potrošnjo.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Ugotovil sem, da jih bom moral narediti sam.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
In točno to sem tudi storil.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Nato sem jih testiral.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
In ugotovil, da je industrijska produktivnost
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
lahko izvedljiva v majhnem obsegu.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Nato sem objavil 3D dizajne,
02:00
schematics,
43
120260
2000
shematske slike,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
video navodila in kosovnice s cenami
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
na wiki sistemu.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
In pojavili so se zainteresirani iz celotnega sveta,
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
ki so pomagali pri izdelavi prototipov novih strojev,
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
na namenskih projektnih delavnicah.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Do sedaj smo naredili prototipe osmih od petdesetih strojev.
02:17
And now the project
50
137260
2000
In sedaj projekt
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
začenja rasti sam.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Zavedamo se, da so odprtokodni sistemi uspeli
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
s pomočjo orodij za upravljanje znanja in kreativnosti.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Isto se je začelo dogajati tudi s strojno opremo.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Fokusiramo se na strojno opremo,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
kajti strojna oprema je tista, s katero lahko spremenimo človeška življenja
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
na tako otipljivi materialni osnovi.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Če lahko spustimo zahteve za kmetovanje, gradnjo, proizvodnjo,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
potem lahko posledično sprostimo ogromen človeški potencial.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
To ne velja zgolj za države v razvoju.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Naša orodja so izdelana
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
za Ameriškega kmetovalca, gradbenika, podjetnika, izdelovalca.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Videli smo veliko navdušenja s strani teh ljudi,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ki lahko sedaj pričnejo gradbeno obrt,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
izdelavo delov,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
organsko pridelavo hrane (Community-supported agriculture)
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ali pa samo prodajajo energijo nazaj v omrežje.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naš cilj je arhiv objavljenih načrtov,
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tako jasnih, tako kompletnih,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
da je ena sama DVD zgoščenka
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
dejansko paket za pričetek nove civilizacije.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Posadil sem sto dreves v enem dnevu.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Izdelal sem 5.000 opek v enem dnevu,
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
stisnjenih iz prsti pod mojimi nogami,
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
in zgradil traktor v šestih dneh.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
In kot sem videl, je to šele začetek.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Če je ideja resnično smiselna,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
potem so njene posledice lahko izjemno prodorne.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Večja distribucija produkcijskih sredstev,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
okolju prijazne verige dobave
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
in nova - pomembna "naredi si sam" kultura,
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
ki prinaša upanje, da odpravimo
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
umetno ustvarjeno pomanjkanje.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Raziskujemo, kje so meje,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
s katerimi lahko mi vsi prispevamo za boljši svet
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
z odprtokodnimi strojnimi tehnologijami.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Hvala. (Nič ni močnejšega od ideje, katere čas je napočil.)
04:02
(Applause)
88
242260
2000
Nič ni močnejšega od ideje, katere čas je napočil. -- Victor Hugo
O tej spletni strani

Na tem mestu boste našli videoposnetke na YouTubu, ki so uporabni za učenje angleščine. Ogledali si boste lekcije angleščine, ki jih poučujejo vrhunski učitelji z vsega sveta. Z dvoklikom na angleške podnapise, ki so prikazani na vsaki strani z videoposnetki, lahko predvajate videoposnetek od tam. Podnapisi se pomikajo sinhronizirano s predvajanjem videoposnetka. Če imate kakršne koli pripombe ali zahteve, nam pišite prek tega obrazca za stike.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7