Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,137 views ・ 2011-04-19

TED


გთხოვთ, ორჯერ დააწკაპუნოთ ქვემოთ მოცემულ ინგლისურ სუბტიტრებზე ვიდეოს დასაკრავად.

Translator: Mikheil Tkavadze Reviewer: George Pagava
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
გამარჯობა, ჩემი სახელია მარსინი
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
ფერმერი, ტექნოლოგი.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
დავიბადე პოლონეთში, ახლა ამერიკაში ვარ.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
მე წამოვიწყე მოძრაობა "ეკოლოგია თავისუფალი კოდით" - Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
შევიმუშავეთ 50 უმნიშვნელოვანესი დანადგარის სია
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
რომელიც ჩვენი აზრით აუცილებელია თანამედროვეობაში
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
ისეთი როგორიცაა ტრაქტორი
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
პურის საცხობი, გაყვანილობების შემქმნელი.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
შემდეგ დავიწყეთ
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
თავისუფალი კოდით, ყველასთვის მარტივი ასაწყობი
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
და მოსავლელი მოწყობილობების შექმნა
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
რომელსაც მცირე ხარჯი სჭირდება.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
ჩვენ ვეძახით "გლობალური სოფლის ასაშენებელ ნაკრებს".
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
ნება მიბოძეთ მოგიყვეთ ამბავი.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
როდესაც 20-იანი წლები გავიარე
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
დოქტორის ხარისხით ატომური ენერგიის განხრით,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
აღმოვაჩნე რომ გამოუსადეგარი ვიყავი.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
პრაქტიკული ჩვევები არ გამაჩნდა.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
სამყარო მაძლევდა შესაძლებლობებს
00:59
and I took them.
19
59260
2000
და მე ვიყენებდი.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
ვფიქრობ ამას შეგვიძლია მომხმარებლური ცხოვრების სტილი ვუწოდოთ.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
ასე რომ დავაარსე ფერმა მისურიში
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
და ვისწავლე ფერმერობის ეკონომიკა.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
ვიყიდე ტრაქტორი, რომელიც გაფუჭდა.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
გადავიხადე შესაკეთებლად
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
და ისევ გაფუჭდა.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
საკმაოდ სწრაფად
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
გავკოტრდი კიდეც.
01:20
I realized
28
80260
2000
გავიაზრე
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
რომ ჩემი შესაბამისი, დაბალხარჯიანი ნივთები, რომელიც მჭირდებოდა
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
თვითმყოფადი ფერმის და დასახლებისთვის
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
ჯერჯერობით არ არსებობდა.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
მე მჭირდებოდა გამძლე, ურთიერთჩანაცვლებადი,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
ეფექტური და ოპტიმიზერებული
01:35
low-cost,
34
95260
2000
დაბალხარჯიანი ხელსაწყოები,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
რომლებიც ადგილობრივი და გადამუშავებული მასალით მზადდება და მთელი ცხოვრება ძლებს,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
გადასაგდებად არ არის განწირული.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
აღმოვაჩინე რომ ასეთი მეთვითონ უნდა ამეწყო.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
და ასეც მოვიქეცი.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
შემდეგ გამოვცადე.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
და აღმოვაჩინე ინდუსტრიული პროდუქტიულობა
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
რომელიც მცირე მასშტაბზე შეიძლება მიიღწეს.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
ასე რომ, როდესაც გამოვაქვეყნე 3D დიზაინები,
02:00
schematics,
43
120260
2000
სქემები,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
ინსტრუქციის ვიდეოები და ბიუჯეტები
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
ვიკიზე.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
შემდეგ მთელი მსოფლიოდან შემომიერთდა ხალხი
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
რომლებმაც დაიწყეს პროტოტიპების კეთება
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
პროექტების ფარგლებში.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
ჯერჯერობით, 50-დან 8 დანადგარის პროტოტიპი გვაქვს.
02:17
And now the project
50
137260
2000
და ეხლა პროექტი
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
იწყებს დამოუკიდებელ სიცოცხლეს.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
ჩვენ ვიცით, რომ ღია კოდი წარმატებული იყო
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
ცოდნის და კრეატიულობის მართვის კუთხით.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
და იგივე ხდება დანადგარებშიც.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
ჩვენი ფოკუსია დანადგარებზე
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
იმიტომ რომ დანადგარებს შეუძლიათ ადამიანების ცხოვრების
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
რეალურად, მატერიალურად შეცვლა.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
თუ შევძლებთ ბარიერების შემცირებას ფერმერობისთვის, შენებისთვის და წარმოებისთვის,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
შემდეგ შეგვიძლია მასიური ადამიანური პოტენციალის რეალიზება.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
ეს მხოლოდ განვითარებად მსოფლიოში არაა ასე.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
ჩვენი მოწყობილობები იქმნება
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
ამერიკელი ფერმერებისთვის, მშენებლებისთვის, მეწარმეებისთვის.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
ჩვენ დიდ ენთუზიაზმს ვხედავთ ამ ხალხისგან,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ვისაც ეხლა შეუძლია დაიწყოს მშენებლობის ბიზნესი,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
ნაწილების წარმოება,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
ორგანული მეურნეობა
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ან უბრალოდ ენერგიის მიწოდება.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
ჩვენი მიზანია შევქმნათ დიზაინების მარაგი
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
იმდენად ცხადი, იმდენად სრულყოფილი
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
რომ ერთ დისკზე
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
იყოს მოთავსებული ცივილიზაციის დასაწყები პაკეტი.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
მე დღეში ასობით ხე დავრგე.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
ვაწარმოე 5'000 აგური დღეში
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
იმ ტალახისგან რომელიც ჩემს ფეხქვეშაა
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
და ავაშენე ტრაქტორი 6 დღეში.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
რაც მე ვნახე, ეს მხოლოდ დასაწყისია.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
თუ ეს იდეა მართლაც ღირებულია,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
ამის შედეგები მნიშვნელოვანია.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
საწარმოო სიმძლავრეების უფრო ეფექტური განაწილება,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
ეკოლოგიურად გამართული საწარმოო ჯაჭვი,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
და ახლად აღმოცენებული საკუთარი ხელით კეთების კულტურა
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
შესაძლებელია გახდეს ხელოვნური სიმცირის
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
აღმოფხვრის გზა.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
ჩვენ ვეძებთ საზღვრებს
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
რა შეგვიძლია გავაკეთოთ უკეთესი მსოფლიოსთვის
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
ამ ღია დანადგარების ტექნოლოგიით.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
მადლობა.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(აპლოდისმენტები)
ამ საიტის შესახებ

ეს საიტი გაგაცნობთ YouTube-ის ვიდეოებს, რომლებიც სასარგებლოა ინგლისური ენის შესასწავლად. თქვენ ნახავთ ინგლისური ენის გაკვეთილებს, რომლებსაც ასწავლიან საუკეთესო მასწავლებლები მთელი მსოფლიოდან. ორჯერ დააწკაპუნეთ ინგლისურ სუბტიტრებზე, რომლებიც ნაჩვენებია თითოეულ ვიდეო გვერდზე, რომ იქიდან დაკვრა ვიდეო. სუბტიტრების გადახვევა სინქრონიზებულია ვიდეოს დაკვრასთან. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კომენტარი ან მოთხოვნა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ამ საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7