Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

Marcin Jakubowski: Uygarlık için Açık Kaynaklı Projeler

186,178 views

2011-04-19 ・ TED


New videos

Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

Marcin Jakubowski: Uygarlık için Açık Kaynaklı Projeler

186,178 views ・ 2011-04-19

TED


Videoyu oynatmak için lütfen aşağıdaki İngilizce altyazılara çift tıklayınız.

Çeviri: Çağlar Karakaya Gözden geçirme: Sancak Gülgen
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Merhaba, ben Marcin
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
çiftçi ve teknoloji uzmanıyım.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Polonya'da doğdum ve şu an ABD'deyim.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Açık Kaynak Ekolojisi (Open Source Ecology) adında bir gruba girdim.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Modern hayatın varoluşunu etkilediğini düşündüğümüz
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
50 en önemli makineyi tepsi ettik.
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
Bunlar traktörler,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
ekmek fırınları, devre yapıcılardan oluşmakta.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Sonra biz bir açık kaynak oluşturduk,
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
DIY (Kendin Yap), bu herkesin
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
maliyetin bir kısmı ile yapabilmesi
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
ve sürdürebilmesi demek.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Biz buna Küresel Köy Yapılanma Seti diyoruz.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Size bir hikaye anlatayım.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
20’li yaşlarımı
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
füzyon enerjisi doktoramla bitirdiğimde,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
işe yaramaz olduğumu keşfettim.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Hiçbir pratik becerim yoktu.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Dünya bana seçeneklerle sunuyordu
00:59
and I took them.
19
59260
2000
ve onu aldım.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Bence bunu tüketici yaşam tarzı olarak değerlendirebilirsiniz.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Sonra, Missouri’de bir çiftliğe girdim
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
ve çiftçilik ekonomisini öğrendim.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Bir traktör aldım ve bozuldu.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Tamiri için para ödedim
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
ve tekrar bozuldu.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
En sonunda
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
ben de bozuldum.
01:20
I realized
28
80260
2000
Anladım ki
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
sürdürülebilir tarım ve yerleşim için ihtiyacım olan
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
gerçekten uygun ve düşük maliyetli araçlar
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
henüz yoktu.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Güçlü, modüler,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
yüksek verimli ve optimize edilmiş,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
düşük maliyetli,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
yerel ve geri dönüştürülebilir araçlara ihtiyacım vardı ve bunlar uzun ömürlü,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
eskimeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıydı.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Bunu kendim yapmak zorunda olduğumu fark ettim.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Yalnızca yaptım.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Ve test ettim.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Ve endüstriyel verimliliği
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
küçük ölçekte erişilebilir buldum.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Sonra, 3 boyutlu dizaynları,
02:00
schematics,
43
120260
2000
şemaları,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
eğitici videoları ve bütçeyi
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
wikide yayınladım.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Sonra, dünyanın her yerindeki katkıda bulunanlar
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
proje ziyaretleri sırasında,
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
yeni makineler göstermeye, prototiplemeye başladı.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Şimdiye kadar 50 makineden 8 tanesinin prototipini tamamladık.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Ve şimdi ise proje
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
kendi kendine gelişmeye başladı.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Açık kaynağın bilgi ve yaratıcılığı yönetmek için olan araçlar ile
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
başarılı olduğunu biliyorduk.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Ve aynı başarı donanımlarla da başlıyordu.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Biz donanıma yoğunlaşıyorduk,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
çünkü insanların hayatını somut,
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
maddi yönlerden değiştiren donanımdır.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Eğer biz tarım, inşaat, imalat için engelleri düşürebilirsek,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
sonrasında insan potansiyelinin sadece büyük miktarını açığa çıkarabiliriz.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Bu yalnızca gelişmekte olan dünyada değil.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Bizim araçlarımız,
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
Amerikan çiftçileri, inşaatçıları, girişimcileri, yapımcıları için yapılır oldu.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Biz,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
inşaat sektörüne,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
parça imalatına,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
organik CSA
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
yada ızgaralara sadece güç satışına başlayan insanlardan çok fazla heyecan gördük.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Amacımız; yayınlanmış dizaynların
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
çok net, tamamlanmış olduğu bir depodur;
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
bu DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
etkili bir uygarlığın başlangıç kitidir.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Günde 100 ağaç diktim.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Bir günde ayağımın altında biriken kirden
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
5000 tuğla yaptım
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
ve traktörü de 6 günde yaptım.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Gördüğüm kadarıyla, bu sadece başlangıçtı.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Bu fikir gerçekten sağlam ise
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
etkileri çok önemlidir.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Üretim araçlarının,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
çevreye tedarik zincirleri
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
ve yeni alakalı DIY yapımcısı kültürü,
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
daha büyük bir dağıtım
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
yapay kıtlığı aşmak için umut olabilir.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Biz açık donanım teknolojisi ile
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
dünyayı nasıl daha iyi yapabileceğimizin
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
limitlerini araştırıyoruz.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Teşekkürler.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Alkışlar)
Bu web sitesi hakkında

Bu site size İngilizce öğrenmek için yararlı olan YouTube videolarını tanıtacaktır. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf öğretmenler tarafından verilen İngilizce derslerini göreceksiniz. Videoyu oradan oynatmak için her video sayfasında görüntülenen İngilizce altyazılara çift tıklayın. Altyazılar video oynatımı ile senkronize olarak kayar. Herhangi bir yorumunuz veya isteğiniz varsa, lütfen bu iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7